Actuele moties toegevoegd aan raadsagenda

Dit item is verlopen op 23-10-2015.
23 september 2015 – In de vergadering op donderdag 24 september  bespreekt de gemeenteraad ook twee actuele moties die woensdag 23 september aan de agenda zijn toegevoegd.

In de motie Vluchtelingen welkom in Delft dragen de fracties van de fracties GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, SP en Van Koppen het college onder meer op contact te leggen met het COA en te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is, dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt gemaakt kan worden voor de (nood-)opvang van vluchtelingen.

Ook de fractie van Stadsbelangen heeft een actuele motie aangekondigd. In deze Delft helpt!-motie draagt Stadsbelangen het college onder meer op om door middel van een artikel in de pers de inwoners actief te wijzen op de mogelijkheid op eigen initiatief een persoonlijke dan wel vrijwillige bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelinge.

De raadsvergadering begint donderdagavond om 20.00 uur. De vergadering is openbaar en kan vanaf de publieke tribune in de raadszaal worden gevolgd. Thuis kijken kan ook via de rechtstreekse uitzending op internet.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties