Aankoop Gele Scheikunde in Ruimte en Verkeer

Dit item is verlopen op 04-05-2019.
4 april 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op dinsdag 9 april onder meer het voorstel besproken om een deel van de locatie Gele Scheikunde aan de Prins Bernhardlaan te kopen van de TU.

De gemeente wil op deze locatie een school realiseren voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs. Het college vraagt in het voorstel aan de raad om hiervoor een krediet van ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag is nodig voor de aankoop, sloop, sanering en het bouwrijp maken van de locatie Gele Scheikunde.

De commissie bespreekt in deze vergadering verder de voorstellen Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van drie appartementen op de locatie Oostsingel 181 in Delft, Sneltoetscriteria zonnepanelen en Beheerplannen Wegen en Civiele constructies 2019-2023.

Voorts buigt de commissie zich over de voortgangsrapportage Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft vierde kwartaal 2018. Op verzoek van de fracties van STIP, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en D66 is het Plan van aanpak Warmteplan Delft toegevoegd aan de agenda, zodat zij aanvullende vragen kunnen stellen aan het college van B en W.

De overlevergadering van begint rond 20.15 uur en wordt vanaf 19.45 uur voorafgegaan door de procedurevergadering.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties