Aangekondigde moties bepalen raadsagenda

Dit item is verlopen op 25-12-2019.
25 november 2019 – De agenda van de raadsvergadering die op donderdag 28 november wordt gehouden, bestaat grotendeels uit onderwerpen waarbij diverse fracties in de commissievergaderingen moties zijn aangekondigd. De raad vergadert donderdag vanaf 20.00 uur in het stadhuis op de Markt.

Stadsbelangen Delft overweegt een motie bij het voorstel Definitieve VVGB twee woningen Rotterdamseweg 13. De fracties van CDA en PvdA namen dat voorstel na de bespreking in de commissie mee terug naar hun fracties om hun standpunten te bepalen.

Bij de brief van het college over het Vervolgtraject onderzoek nieuwbouw scholen Tanthof worden moties overwogen door de fracties van SP, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft. De fractie van de ChristenUnie dient wellicht een motie in bij de brief van het college met als onderwerp Bestuurlijke reactie op jaarverslag ISR 2018. GroenLinks en Onafhankelijk Delft lieten na het debat in de commissie weten die brief verder in hun fracties te willen bespreken.

De Evaluatie prestatieafspraken met de vier grote woningcorporaties is door de ChristenUnie en SP mee teruggenomen naar de fractie. CDA en STIP willen een motie indienen bij de collegebrief Energieperspectief 2050 regio Rotterdam-Den Haag. Daarnaast denkt het CDA aan een motie bij de brief van het college over de nota’s Werk is het beste medicijn, eindverslag taskforce BUIG en evaluatie PRO-VSO.

Aan het begin van de vergadering worden Ida de Boer en Rick van den Brink benoemd tot raadslid. Zij volgen in de fractie van STIP Twan de Nijs en Sybren van der Velde op. 

Agenda raadsvergadering

Pagina opties