Actueel

 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  2 juli 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  30 juni 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  25 juni 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  23 juni 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  18 juni 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 juni 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  11 juni 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 juni 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad zoekt digitale meedenkers

  8  juni 2020 - De gemeenteraad van Delft krijgt een nieuw informatiesysteem. Op dit moment wordt er hard gewerkt om tienduizenden vergaderstukken en informatiepagina’s over te zetten, maar daarmee is die klus nog niet klaar. Er moet ook gekeken worden of de nieuwe website gemakkelijk is in het gebruik en of documenten eenvoudig te vinden zijn, niet alleen voor raads- en commissieleden, maar ook voor u als bezoeker en gebruiker van het raadsinformatiesysteem.
 • Inspreeksessie commissie Ruimte en Verkeer

  5 juni 2020 - De commissie Ruimte en Verkeer houdt op dinsdag 9 juni, van 19.00 tot 20.00 uur, voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering, een proef met een digitale sessie voor insprekers.
 • Gemeenteraad sleutelt aan zienswijzen

  5 juni 2020 – In de vergadering van donderdag 4 juni heeft de raad de conceptzienswijzen besproken die het college had opgesteld bij de financiële plannen van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Delft deel van uitmaakt.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  4 juni 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Waardering voor mediafonds, maar nog geen geld

  3 juni 2020 – In de extra oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op dinsdag 2 juni uitvoerig gesproken over het initiatief van de Stichting Mediafonds Delft om de Delftse journalistiek te ondersteunen met een mediafonds voor onderzoeksjournalistiek en een lokaal persbureau voor het dagelijkse nieuws. In de commissie werd met veel waardering over dit plan gesproken, maar de initiatiefnemers hoeven voorlopig niet op geld te rekenen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  2 juni 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad geeft ondernemers financieel steuntje

  29 mei 2020 – In de vergadering op donderdag 28 mei is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het voorstel van het college om voor de rest van het jaar af te zien van het heffen van reclamebelasting in het algemeen en precariobelasting op terrassen en terrasboten.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  28 mei 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

 • College praat commissie bij over corona-aanpak

  28 mei 2020 – In de commissie Algemeen heeft het college op donderdag 28 mei de vragen over de coronacrisis in Delft beantwoord die de fracties schriftelijk hadden gesteld. Burgemeester Marja van Bijsterveldt ging onder meer uitgebreid in op de situatie rond de herdenking van de omgekomen surfers Mathijs en Max bij het pand van de studentenvereniging Delftsch Studenten Corps in de Phoenixstraat.
 • Raad gaat digitaal besluiten nemen

  24 mei 2020 - De gemeenteraad houdt op donderdag 28 mei vanaf 20.00 uur zijn eerste digitale raadsvergadering. De 39 raadsleden zullen thuis via Microsoft Teams besluiten nemen over verschillende onderwerpen die eerder tijdens de oordeelsvormende commissievergaderingen zijn besproken. Voorafgaand aan de raadsvergadering bespreekt de commissie Algemeen vanaf 19.00 uur de actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis.
 • Omgevingswet centraal in digitale raadssessie

  15 mei 2020 – De Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt, gaat voor nogal wat veranderingen zorgen. Er komt één wet voor alle ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving; één loket voor alle aanvragen, één omgevingsvisie en één omgevingsplan. Voor de gemeenteraad betekent de nieuwe wet andere bevoegdheden. Daarover houdt de raad op dinsdag 19 mei, vanaf 19.30 uur, een digitale raadssessie.
 • Commissie positief over coronafonds

  15 mei 2020 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Algemeen is op donderdag 14 mei overwegend positief gereageerd op het voorstel van het college om 2,5 miljoen euro opzij te zetten voor corona-uitgaven in de maatschappelijke dienstverlening die niet worden gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast hield de commissie Sociaal Domein en Wonen voor de tweede maal deze week haar digitale oordeelsvormende vergadering. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 mei 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Zorgen over hogere kosten in sociaal domein

  13 mei 2020 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen hebben diverse fracties op dinsdag 12 mei bij de bespreking van de tussenevaluatie van het Actieplan sociaal domein hun zorgen met het college gedeeld over de kostenstijging binnen het sociaal domein.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 mei 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Martin Stoelinga stapt uit Onafhankelijk Delft

  6 mei 2020 – Raadslid Martin Stoelinga heeft de fractie van Onafhankelijk Delft verlaten. Zijn fractiegenoten Sylvia Grobben en Jan Peter de Wit volgen  de voormalig fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft. Het trio blijft als Groep Stoelinga/Grobben/De Wit lid van de gemeenteraad.
 • Extra vergaderavond Sociaal Domein en Wonen

  4 mei 2020 - De commissie Sociaal Domein en Wonen houdt volgende  week twee vergaderingen in plaats van één digitale oordeelsvormende vergadering. De commissie vergadert op dinsdag 12 mei vanaf 20.00 uur en op donderdag 14 mei, eveneens vanaf 20.00 uur.
 • Hart onder de riem van de fractievoorzitters

  29 april 2020 – Bemoedigende woorden. Die worden door de Delftse fractievoorzitters gesproken in hun persoonlijke videoboodschap aan alle Delftenaren.
 • Positieve reacties op bijdrage aan NeXt!Delft

  24 april 2020 – In de digitale oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën Bestuur is op donderdag 23 april door de diverse fracties overwegend instemmend gereageerd op het voorstel van het college om met een maximale bijdrage van 1,15 miljoen euro uit Fonds 2040 NeXt!Delft te ondersteunen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  23 april 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt financiële bijdrage NeXt!Delft

  20 april 2020 - De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt op donderdag 23 april vanaf 20.00 uur haar oordeelsvormende vergadering. Publiek en pers kunnen deze digitale vergaderen rechtstreeks bekijken via de webcast. De publieke tribune in de raadszaal blijft gesloten.
 • Commissieleden vergaderen samen zonder elkaar

  17 april 2020 – De leden van de commissie Algemeen en de commissie Ruimte en Verkeer hebben op donderdag 16 april hun eerste digitale vergadering gehouden. Onder leiding van commissievoorzitter Ingrid Lips, die in de raadszaal zat, vergaderden ze online samen zonder elkaar over onder meer de corona-aanpak en de beheerplannen Groen en Water en Openbare Verlichting.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 april 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Donderdag raadsdag gaat digitaal

  13 april 2020 - Door de verlengde coronamaatregelen zien de komende oordeelsvormende vergaderingen en beeldvormende bijeenkomsten van de commissies er de komende tijd anders uit dan normaal. De oordeelsvormende vergaderingen vinden gedurende deze periode niet fysiek maar digitaal plaats via Microsoft Teams.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  6 april 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad stelt zonder quorum hamerstukken vast

  6 april 2020 – In een extra raadsvergadering hebben de raadsleden Christine Bel (D66) en Bert van der Woerd (ChristenUnie) namens de gehele raad op maandag 6 april de hamerstukken vastgesteld die op de agenda van de reguliere raadsvergadering van donderdag 2 april op de agenda stonden.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  2 april 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad gaat zonder quorum besluiten nemen

  2 april 2020 – Nooit eerder heeft de voorzitter van de gemeenteraad van Delft een raadsvergadering niet kunnen openen, omdat er geen raadsleden aanwezig waren. Op donderdag 2 april gebeurde dat wel. Dit geeft de raad de mogelijkheid om, in deze tijd van coronamaatregelen, in een volgende vergadering besluiten te nemen, zonder dat daarvoor het normaal gesproken wettelijk vereiste aantal raadsleden (tenminste 20) fysiek aanwezig is.
 • Slechts hamerstukken op raadsagenda

  30 maart 2020 – De gemeenteraad houdt op donderdag 2 april zoals gepland vanaf 20.00 uur een raadsvergadering in de raadszaal. Door de coronamaatregelen zal die vergadering volgens een speciaal scenario verlopen.
 • Fracties spreken steun uit voor coronabeleid

  27 maart 2020 – In een door de coronamaatregelen ongebruikelijke setting heeft de commissie Algemeen op donderdag 26 maart de Delftse aanpak tegen de verspreiding van het coronavirus besproken. Nagenoeg alle fracties lieten burgemeester Marja van Bijsterveldt weten achter die aanpak te staan. 
 • Update coronamaatregelen gemeenteraad

  15 maart 2020 – Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft in haar functie als voorzitter van de gemeenteraad besloten om alle raadsbijeenkomsten te schrappen, met uitzondering van de reguliere besluitvormende raads- en oordeelsvormende commissievergaderingen.
 • Commissie Algemeen vergadert in aangepaste vorm

  26 maart 2020 – De vergadering van de commissie Algemeen vindt op donderdag 26 maart vanaf 20.00 uur plaats in een aangepaste vorm die rekening houdt met de aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.
 • Commissie bespreekt meest relevante zaken

  23 maart 2019 – Door de corona-maatregelen ziet het programma er op donderdag raadsdag 26 maart anders uit dan gebruikelijk. De burgemeester heeft in haar functie als voorzitter van de raad bepaald dat de beeldvormende activiteiten van de commissies tot nader order niet doorgaan.
 • Donderdag raadsdag aangepast

  17 maart 2020 – De oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur gaat op donderdag 19 maart niet door. De burgemeester had al bepaald dat de beeldvormende activiteiten van de commissie op donderdag raadsdag voorlopig allemaal worden geschrapt.
 • Gasthuislaan blijft commissie bezighouden

  13 maart 2020 – Opnieuw hebben enkele bewoners van de Gasthuislaan in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hun ongenoegen geuit over het sluipverkeer in hun straat, het gebrek aan handhaving en het gebrek aan communicatie met de gemeente. Met diverse bouwprojecten in de buurt in het vooruitzicht en werk aan de riolering in de Gasthuislaan vroegen ze de commissie op donderdag 12 maart wederom om aandacht.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 maart 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissievergadering begint een uur later

  9 maart 2020 – De oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer begint op donderdag 12 maart niet zoals gebruikelijk om 19.00 uur, maar om 20.00 uur.
 • Kleine meerderheid voor aanpassing puntensysteem

  6 maart 2020 – Met één zetel verschil (20 vóór en 19 tegen) heeft de raad in de vergadering op donderdag 5 maart ingestemd met de motie Verbetering puntensysteem incidentele festiviteiten. De motie van D66, GroenLinks, VVD en Onafhankelijk Delft draagt het college op ervoor te zorgen dat ondernemers iets frequenter een versterkt buitenoptreden kunnen organiseren en dat bewoners daar minder last van ondervinden omdat het toegestane geluidsniveau wordt verlaagd. 
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  5 maart 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad praat verder over ontwerpfase Prinsenhof

  25 februari 2020 – In de besluitvormende vergadering op donderdag 5 maart bespreekt de gemeenteraad onder meer het voorstel Van visie naar ontwerp Museum Prinsenhof Delft. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.
 • Raadsleden op bezoek in Hof van Delft

  23 februari 2020 - Bewoners van de wijk Hof van Delft, opgelet! Leden van de gemeenteraad van Delft komen op donderdag 12 maart van 17.30 tot 19.30 uur uw wijk bekijken. Het is de eerste wijkschouw in Delft die op initiatief van de raadsleden wordt gehouden.
 • Rapport Adviesraad Sociaal Domein oogst waardering

  21 februari 2020 – Wethouder Karin Schrederhof heeft in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 20 februari gezegd dat de dienstverlening in het sociaal domein altijd beter kan. De gemeente heeft kwaliteitsverbetering, volgens de wethouder, continu in het vizier.  
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  20 februari 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissievergadering begint een uur later

  17 februari 2020 - De commissie Sociaal Domein en Wonen houdt op donderdag 20 februari haar oordeelsvormende vergadering. Voor de vergadering houdt de commissie een besloten overleg met Perspektief. De commissievergadering is wel openbaar en begint om 20.00 uur in de raadszaal.
 • Commissie wil meer grip op proces Prinsenhof

  14 februari 2020 – In een uitvoerig debat over het voorstel Van Visie naar Ontwerp Museum Prinsenhof Delft heeft een meerderheid van de fracties tijdens de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur de wens uitgesproken om meer inzicht en grip te krijgen op het proces dat leidt naar een definitief ontwerp voor het museum.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 februari 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt ontwerpfase Prinsenhof

  10 februari 2020 - De commissie Economie, Financiën houdt op donderdag 13 februari haar oordeelsvormende vergadering.  Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. 
 • Verdeelde reacties op evaluatie deelfietsen

  7 februari 2020 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is door de verschillende fracties op donderdag 6 februari wisselend gereageerd op de evaluatie over de deelfietsen in Delft. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  6 februari 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ruimte en Verkeer buigt zich over deelfietsen

  3 februari 2020 – In de oordeelsvormende vergadering op donderdag 6 februari bespreekt de commissie Ruimte en Verkeer onder meer de evaluatie over de deelfietsen in Delft. De vergadering begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.
 • Gemeenteraad stelt geactualiseerde APV vast

  31 januari 2020 – De gemeenteraad is donderdag 30 januari unaniem akkoord gegaan met de actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  30 januari 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad praat verder over aanpassen APV

  27 januari 2020 – De gemeenteraad bespreekt op donderdag 30 januari in de besluitvormende vergadering onder meer het voorstel Periodieke actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Delft.
 • Meeste fracties blij met Delftse aanpak jeugdhulp

  24 januari 2020 – Nagenoeg alle fracties hebben in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 23 januari tevreden gereageerd op de ontwikkelingen in Delft op het gebied van de jeugdhulp. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  23 januari 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Donderdag raadsdag met jeugdhulp en omgevingswet

  20 januari 2020 – De commissie Sociaal Domein en Wonen buigt zich in de oordeelsvormende vergadering  op donderdag 23 januari onder meer over de ontwikkelingen in de jeugdhulp, terwijl de commissie Ruimte en Verkeer zich die avond een beeld vormt van de Omgevingsvisie.
 • Uitvoerig debat over balans tussen muziekgenot en overlast

  17 januari 2020 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 16 januari uitvoerig gesproken over de evaluatie incidentele festiviteiten. In de commissie stelden diverse fracties voor om de Incidentele festiviteitenregeling te versoepelen, terwijl andere fracties daar juist weinig voor voelden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 januari 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over vernieuwde APV

  13 januari 2020 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt de commissie op donderdag 16 januari onder meer het voorstel van het college om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Delft te actualiseren.
 • Donderdag is voortaan raadsdag

  10 januari 2020 – De gemeenteraad van Delft is het nieuwe decennium op donderdag 9 januari begonnen met een nieuwe manier van vergaderen. Voortaan wordt wekelijks op donderdagavond vergaderd en dat betekent voor alle raads- en commissieleden en andere bewoners van Delft: donderdag raadsdag.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 januari 2020 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad stelt Beheervisie Openbare Ruimte vast

  20 december 2019 – In de laatste vergadering van dit jaar heeft een ruime meerderheid van de raad op donderdag 19 december ingestemd met het voorstel Beheervisie Openbare Ruimte Delft. De raad steunt daarmee het streven van het college om dat beheer sober en doelmatig houden. Uit de oppositie klonk de roep het onderhoud van de straten en perken in Delft naar een hoger niveau te tillen. 
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  19 december 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Donderdagavond wordt vaste politieke avond

  17 december 2019 - De gemeenteraad van Delft gaat vanaf januari 2020 op een nieuwe manier vergaderen. Deze nieuwe structuur is gebaseerd op het BOB-model. BOB is de afkorting van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
 • Raad buigt zich over Beheervisie Openbare Ruimte

  16 december 2019 – De gemeenteraad van Delft behandelt op donderdag 19 december in de laatste raadsvergadering van dit jaar onder meer het voorstel Beheervisie Openbare Ruimte Delft. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het stadhuis op de Markt.
 • Commissie kritisch over beheervisie openbare ruimte

  12 december 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op woensdag 11 december door meerdere fracties kritisch gereageerd op het voorstel Beheervisie Openbare Ruimte Delft. Het college wil dat beheer sober en doelmatig houden, maar in de commissie klonk ook de roep om het onderhoud van de straten en perken in Delft naar een hoger niveau te tillen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  11 december 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissievergadering wijkt voor Lichtjesavond

  9 december 2019 – De commissie Ruimte en Verkeer vergadert deze week in verband met Lichtjesavond niet op dinsdag, maar op woensdag 11 december.
 • Commissie wil snel beleid voor vakantieverhuur

  5 december 2019 – Veel fracties hebben in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op woensdag 4 december bij wethouder Bas Vollebregt aangedrongen om vaart te maken met het beleid voor vakantieverhuur. Dat beleid staat op dit moment nog in de steigers.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  3 december 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties blij met investeringen in sportaccommodaties

  4 december 2019 – In een debat dat langer duurde dan een voetbalduel met verlenging heeft de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 3 december de Investeringsagenda Sportaccommodaties en het Uitvoeringsplan Sport besproken. In grote lijnen waren de fracties tevreden dat het college weer wil investeren om onder meer de sportaccommodaties op orde te krijgen.
 • Commissie praat over beleid vakantieverhuur

  3 december 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op woensdag 4 december de stand van zaken besproken rond het beleid voor vakantieverhuur oftewel Airbnb.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  2 december 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over grote sportdossiers

  2 december 2019 – De commissie Sociaal Domein en Wonen bespreekt op dinsdag 3 december in de overlegvergadering onder meer de Investeringsagenda Sportaccommodaties en het Uitvoeringsplan Sport.
 • Raad koppelt scholenschuif en gebiedsvisie aan elkaar

  29 november 2019 – Het college van b en w heeft in de raadsvergadering op donderdag 28 november de opdracht van de raad gekregen om de totstandkoming van een toekomstvisie voor Tanthof te verbinden aan de haalbaarheidsstudie naar de gezamenlijke vestiging van drie scholen op een plek in de wijk.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  28 november 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Aangekondigde moties bepalen raadsagenda

  25 november 2019 – De agenda van de raadsvergadering die op donderdag 28 november wordt gehouden, bestaat grotendeels uit onderwerpen waarbij diverse fracties in de commissievergaderingen moties zijn aangekondigd. De raad vergadert donderdag vanaf 20.00 uur in het stadhuis op de Markt.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 november 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie reageert positief op participatiebeleid

  21 november 2019 – In de extra overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 21 november hebben de fracties in grote lijnen hun waardering en steun uitgesproken voor het huidige participatiebeleid van het college.
 • Energiek debat over regionaal Energieperspectief 2050

  20 november 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op dinsdag 19 november uitgebreid gesproken over het Energieperspectief 2050 regio Rotterdam-Den Haag en de lokale stand van zaken rond de energietransitie.
 • Commissie houdt extra overlegvergadering

  19 november 2019 – De commissie Sociaal Domein en Wonen houdt op donderdag 21 november een extra overlegvergadering. Deze vergadering begint om 20.00 uur.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 november 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties agenderen Energieperspectief 2050

  18 november 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op dinsdag 19 november op verzoek van de fracties van GroenLinks, STIP, ChristenUnie en CDA het Energieperspectief 2050 regio Rotterdam – Den Haag besproken.
 • Commissie zwaait gemeentesecretaris lof toe

  15 november 2019 – Na zijn laatste jaarlijkse presentatie over de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie kreeg gemeentesecretaris Hans Krul in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 14 november van bijna alle fracties veel dank en lof toegezwaaid. Krul gaat begin volgende maand met pensioen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 november 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemeentesecretaris praat commissie bij

  13 november 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt gemeentesecretaris Hans Krul op donderdag 14 november zijn laatste presentatie over de organisatieontwikkeling van de gemeente Delft.
 • Bewoners Indische Buurt delen zorgen met commissie

  13 november 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 12 november heeft Sandra van Drongelen namens haar buurtgenoten de ongerustheid geuit over de mogelijke renovatie- of sloopplannen van Vestia voor 124 woningen ten noorden van de Brasserskade.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 november 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Sociaal Domein en Wonen heeft volle agenda

  11 november 2019 – De commissie Sociaal Domein en Wonen bepaalt in de overlegvergadering op dinsdag 12 november of de agenda wordt verdeeld over twee avonden. Als dat het geval is, komt de commissie volgende week donderdag 21 november opnieuw bij elkaar voor een extra overlegvergadering.
 • Gemeenteraad stelt begroting 2020 vast

  8 november 2019 - Na een uitvoerig debat heeft een ruime meerderheid van de raad in de vergadering op donderdag 7 november ingestemd met de programmabegroting 2020 – 2023, de belastingenverordeningen 2020 en de septembercirculaire 2019. De najaarsrapportage 2019 werd als hamerstuk door de raad vastgesteld.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  7 november 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • College reageert op conceptmoties

  6 november 2019 - In voorbereiding op de begrotingsbehandeling heeft het college van b en w op woensdag 6 november advies gegeven over de acht conceptmoties die afgelopen maandag door verschillende raadsfracties zijn ingediend.
 • Raad maakt zich op voor begroting

  4 november 2019 - De gemeenteraad van Delft neemt donderdag 7 november tijdens de raadsvergadering een besluit over de Programmabegroting 2020-2023, de Belastingverordeningen 2020 en de Najaarsrapportage 2019. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Fractiestandpunten programmabegroting 2020-2023

  Het college van burgemeester en wethouders van Delft heeft op 20 september de Programmabegroting 2020 – 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. In de begeleidende brief stelt het college dat de begroting een positief financieel perspectief biedt en structureel in evenwicht is. Het college stelt dat Delft zich financieel herstelt, zonder dat er nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Het college zegt te streven naar beheerste woonlasten voor Delftenaren. In 2020 gaan de woonlasten daarom niet omhoog, met uitzondering van de inflatiecorrectie op de onroerendzaakbelasting. De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen niet.
  De financiële ruimte van Delft blijft volgens het college beperkt. Het begrotingssaldo is positief, maar laat in de ogen van het college weinig ruimte om beoogde structurele uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen. Het college ziet ook te weinig financiële ruimte om alle ambities uit het bestuursprogramma te kunnen uitvoeren.De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2020–2023 in zijn vergadering op donderdag 7 november. Als voorproefje op die vergadering geven de raadsfracties alvast een eerste reactie.
 • Fracties delen wensen en zorgen in begrotingsdebat

  18 oktober 2019 – In de vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 17 oktober hebben de raadsfracties de Najaarsrapportage 2019 en de Programmabegroting 2020-2023 besproken. In een uitvoerig debat zetten de fracties hun eigen accenten bij een begroting die sluitend is en waarin het college beperkt ruimte ziet om te investeren in nieuw beleid en om nieuwe initiatieven te stimuleren.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  17 oktober 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie Algemeen bespreekt begroting 2020

  14 oktober 2020 – De begrotingsbehandeling vindt dit jaar, net als in 2019, plaats in een vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 17 oktober en het afsluitende debat in de raadsvergadering op donderdag 7 november. De commissievergadering begint donderdag om 19.00 uur.
 • Werkgroep deelt toekomstvisie Prinsenhofgebied

  11 oktober 2019 – De werkgroep Prinsenhofgebied heeft donderdag 10 oktober in een presentatie voor de commissie Economie, Financiën en Bestuur de hoop uitgesproken dat de gemeente kiest voor het scenario, waarin niet alleen het museum Prinsenhof Delft toekomstbestendig wordt gemaakt, maar waarbij ook het Prinsenkwartier, de kloostertuin en het Sint Agathaplein worden betrokken. Door ook de omgeving van het museum op te knappen verwacht de werkgroep dat dit gebied de culturele kern van Delft wordt.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  10 oktober 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Rotterdamseweg 13 blijft onderwerp van discussie

  9 oktober 2019 – Het plan voor de bouw van twee woningen in de historische stadstuin op de locatie Rotterdamseweg 13 heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 8 oktober opnieuw voor een uitgebreid debat gezorgd.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  8 oktober 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ruimte en Verkeer buigt zich over bouwplannen

  7 oktober 2019 – De commissie Ruimte en Verkeer behandeld in de overlegvergadering op dinsdag 8 oktober drie voorstellen om verklaringen van geen bedenkingen af te geven voor verschillende bouwplannen.
 • Lovende woorden in commissie voor Rietveld Theater

  4 oktober 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 3 oktober met veel waardering gesproken over het Rietveld Theater en het voornemen van het college om in de begroting voor 2020 een bedrag van 810.000 euro op te nemen om het pand Rietveld 49 toekomstbestendig te maken.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  3 oktober 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Debat scholenschuif legt botsende belangen bloot

  2 oktober 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen hebben tegenstanders van een scholenschuif in Tanthof op dinsdag 1 oktober hun standpunten onder de aandacht van de commissie gebracht. Zij willen geen megaschool in Tanthof. De schoolbesturen willen dat wel. De gemeente is wettelijk verplicht om de haalbaarheid van die wens te onderzoeken en dat gaat nu gebeuren voor twee locaties.
 • Commissie bespreekt voortgang Rietveld Theater

  2 oktober 2018 – De overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur begint op donderdag 3 oktober op het gebruikelijke tijdstip rond 20.15 uur. Aanvankelijk zou deze vergadering later op de avond van start gaan. De geplande presentatie over het Prinsenhofgebied is verplaatst naar donderdag 10 oktober.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  1 oktober 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt scholenbouw in Tanthof

  30 september 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 1 oktober onder meer het vervolgonderzoek naar de nieuwbouw van scholen in de wijk Tanthof besproken.
 • Gemeenteraad haakt in op de actualiteit

  27 september 2019 – Met drie moties op niet-geagendeerde onderwerpen wilde de raad in de eerste vergadering na het zomerreces op donderdag 26 september inspelen op de actualiteit. Het komt niet zo vaak voor dat fracties op deze manier  thema’s aan de raadsagenda willen toevoegen die niet eerder in een commissievergadering zijn besproken. Echter bij het vaststellen van de agenda werden deze moties  ingetrokken.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  26 september 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fractiewissels in eerste raad na zomerreces

  23 september 2019 – In de eerste raadsvergadering na het zomerreces op donderdag 26 september nemen Wim Hamelink (SP) en Bart Smals (VVD) afscheid als raadslid. Marjon Kok (SP) en Tessa van den Berg (VVD) worden aan het begin van de vergadering benoemd als hun opvolgers.
 • Groen licht voor parkeren op terrein Arsenaal

  13 september 2019 – In de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is door alle fracties instemmend gereageerd op het voorstel om het bestemmingsplan Arsenaal te wijzigen. De aanpassing maakt het mogelijk dat er op het terrein van het Arsenaal overdag van 7.00 tot 19.00 uur geparkeerd kan worden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 september 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie voor betaald parkeren in Bomenwijk

  11 september 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is dinsdag 10 september een uitgebreid debat gevoerd over het voorstel om de parkeergebieden D en E uit te breiden met de invoering van betaald parkeren in het Agnetapark en de Bomenwijk (inclusief Oude IJsbaan).
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  10 september 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie vraagt college om langdurige planning

  6 september 2019 – In de procedurevergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben commissieleden van diverse fracties op donderdag 5 september hun zorgen uitgesproken over het opnieuw uitstellen van de overlegvergadering van deze commissie.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  5 september 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ruimte en Verkeer vergadert twee avonden

  5 september 2019 – De commissie Ruimte en Verkeer houdt op dinsdag 10 september de reguliere overlegvergadering en daarnaast op donderdag 12 september een extra overlegvergadering.
 • Vraagtekens bij tablets tegen eenzaamheid

  4 september 2019 – Verschillende fracties hebben op dinsdag 3 september in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen vraagtekens gezet bij de voorgenomen aanschaf van honderd gebruiksvriendelijke tablets die ouderen moeten helpen zich minder eenzaam te voelen. CDA, ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en SP vroegen wethouder Karin Schrederhof of het geld dat Delft hiervoor van het rijk krijgt niet op een andere manier ingezet kan worden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  3 september 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Economie, Financiën en Bestuur schrapt overleg

  2 september 2019 – De overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur die gepland stond voor donderdag 5 september gaat niet door.
 • Commissie bespreekt aanpak huiselijk geweld

  29 augustus 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 3 september onder meer de Regionale visie aanpak huiselijk geweld 2019-2022 besproken. De gemeenteraad neemt op donderdag 26 september een besluit over dit voorstel.
 • Gemeenteraad begint aan nieuw vergaderseizoen

  28 augustus 2019 – Het nieuwe vergaderseizoen van de gemeenteraad begint volgende week weer met de reguliere commissievergaderingen.
 • Nieuwe stadsbouwmeester voorgedragen

  De raad, bijeen op 11 juli jl., heeft kennis genomen van de uitkomst van de wervingsprocedure stadsbouwmeester.
 • Raad geeft klap op plannen Schieoevers Noord

  12 juli 2019 – In de laatste vergadering voor het zomerreces heeft een meerderheid van de gemeenteraad op donderdag 11 juli ingestemd met het bestemmingsplan Tiny Houses, het milieueffectrapport Schieoevers Noord en het Ontwikkelplan Schieoevers Noord.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  11 juli 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fietsparkeren houdt gemoederen bezig

  10 juli 2019 – In het vervolg van de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer zijn op dinsdag 9 juli de aanvullende maatregelen besproken die het college wil  nemen om het gebrek aan fietsparkeerplekken en de fietsparkeeroverlast aan te pakken. In de commissie werd door de fracties positief, maar ook negatief, op de plannen gereageerd.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 juli 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad praat verder over Schieoevers Noord

  8 juli 2019 – Na het debat in de commissievergadering praat de raad in de vergadering op donderdag 11 juli verder over het bestemmingsplan Tiny Houses en het aanvaarden van het mileueffectrapport Schieoevers Noord. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
 • Ruimte en verkeer vervolgt overleg met fietsparkeren

  7 juli 2019 – De commissie Ruimte en Verkeer vervolgt op dinsdag 9 juli vanaf 20.00 uur de overlegvergadering van afgelopen dinsdag toen de commissie niet meer toe kwam aan de bespreking van het fietsparkeren in Delft.
 • Meningen verdeeld over Langer en Weer Thuis

  5 juli 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen is op donderdag 4 juli uitgebreid gedebatteerd over de Uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis 2019-2022. De aanpak om ouderen, eventueel met zorg langer thuis te laten wonen en bijzondere doelgroepen na opvang en beschermd wonen weer naar zelfstandig wonen uit te laten stromen werd door de fracties wisselend ontvangen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  4 juli 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Schieoevers Noord brengt veel insprekers op de been

  3 juli 2019 – Schieoevers Noord, Kruisstraat 71 en de verkeerssituatie in de Gasthuislaan hebben voor het begin van de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 2 juli zoveel insprekers op de been gebracht dat de commissie besloot om de in totaal negentien insprekers meer tijd te geven om hun zegje te doen. Het aanvankelijk geplande inspreekuur werd verlengd met een half uur, zodat de insprekers met de commissieleden nog van gedachten konden wisselen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  2 juli 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie sluit vergaderseizoen met volle agenda

  1 juli 2019 – In de laatste overlegvergadering voor het zomerreces staat de commissie Algemeen op donderdag 4 juli een volle agenda te wachten. 
 • Gemeenteraad stelt Kaderbrief 2019 vast

  28 juni 2019 – Na een uitvoerig debat heeft de gemeenteraad, in de voortgezette vergadering op donderdag 27 juni, de Kaderbrief 2019 vastgesteld. De kaderbrief geldt als opmaat voor de programmabegroting 2020-2023, die na de zomer wordt aangeboden. Na de beschouwingen van vorige week probeerden de raadsfracties donderdagavond via één amendement en elf moties hun eigen accenten te zetten in het beleid voor de komende tijd.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  27 juni 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Insprekers komen eerder aan de beurt

  26 juni 2019 – Om te voorkomen dat insprekers in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 2 juli urenlang moeten wachten, heeft een meerderheid van de fracties ingestemd met het voorstel om insprekers die avond van 19.00 tot 20.00 uur hun zegje te laten doen over de geagendeerde onderwerpen Schieoevers Noord, bouwplan Kruisstraat 71 en de verkeerssituatie in de Gasthuislaan.
 • Gemeenteraad in debat over Kaderbrief 2019

  24 juni 2019 - Bijna alle raadsfracties hebben in hun algemene beschouwingen op donderdag 20 juni gewezen op de hoge ambities die het college heeft vastgelegd in de Kaderbrief 2019. Ambities die in grote lijnen op de steun kunnen rekenen van de coalitiepartijen, maar die volgens de oppositiepartijen omgezet moeten worden in concrete acties.
 • Ambities centraal in beschouwingen

  21 juni 2019 – Bijna alle raadsfracties hebben in hun algemene beschouwingen op donderdag 20 juni gewezen op de hoge ambities die het college heeft vastgelegd in de Kaderbrief 2019. Ambities die in grote lijnen op de steun kunnen rekenen van de coalitiepartijen, maar die volgens de oppositiepartijen omgezet moeten worden in concrete acties.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  20 juni 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ton voor Laga zit veel fracties niet lekker

  19 juni 2019 – Dat de studentenroeivereniging Laga haar clubgebouw met hulp van de provincie en de gemeente gaat verplaatsen naar Schieoevers Noord bleek in de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 18 juni voor een meerderheid van de fracties geen probleem. Maar veel fracties lieten zich opnieuw kritisch uit over de 100.000 euro die het college wil bijdragen als Laga de begroting niet rond krijgt.
 • Fracties reageren op Kaderbrief 2019

  19 juni 2019 - Als voorproefje op de algemene beschouwingen die donderdag 20 juni vanaf 19.30 uur worden gehouden in de raadszaal, blikken de Delftse raadsfracties daarop vandaag in de Stadskrant alvast vooruit.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  18 juni 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Inspraakmoment voor de Kaderbrief 2019

  17 juni 2019 – De gemeenteraad bespreekt in de vergadering op de donderdag 20 en 27 juni de Kaderbrief 2019. Voorafgaand aan de vergadering op 20 juni kunt u vanaf 19.00 uur in de raadszaal uw zegje doen over de kaderbrief.
 • Extra vergadering commissie Ruimte en Verkeer

  17 juni 2018 – De commissie Ruimte en Verkeer houdt op dinsdag 18 juni vanaf 20.00 uur een extra overlegvergadering.
 • Commissiedebat met vuurwerk

  14 juni 2019 – Wanneer de raad tijdens de jaarwisseling een grote vuurwerkshow in Delft wil, dan moet de gemeente diep in de buidel tasten. Die boodschap had burgemeester Marja van Bijsterveldt donderdag 13 juni in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur tijdens een uitvoerig debat over de preventiemaatregelen rond oud en nieuw in Delft.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 juni 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Verdeelde reacties op concept vervoerplannen

  12 juni 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is dinsdag 11 juni verdeeld gereageerd op de concept vervoerplannen 2020 en de manier waarop de nieuwe concessiehouder EBS het busvervoer in Delft en de regio vanaf 25 augustus 2019 wil gaan uitvoeren.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  11 juni 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over Jaarverslag 2018

  11 juni 2019 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt op donderdag 13 juni in de overlegvergadering onder meer het voorstel Jaarstukken 2018 en het voorstel van de Rekening- en Auditcommissie met daarin het advies bij de jaarstukken.
 • Regulering studentenhuisvesting blijft heikel punt

  7 juni 2019 – De tussentijdse evaluatie met de titel Studentenhuisvesting in goede banen heeft in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 6 juni geleid tot een uitvoerig debat, waarin voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar bleven staan.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  6 juni 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ruimte en Verkeer vergadert twee avonden

  6 juni 2018 -  De commissie Ruimte en Verkeer heeft deze maand zoveel onderwerpen op de overlegagenda staan dat is besloten om naast de reguliere overlegvergadering op dinsdag 11 juni een extra overlegvergadering te houden op dinsdag 18 juni.
 • Sociaal Domein vult agenda met wonen

  3 juni 2019 – De agenda van de overlegvergaderingen van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op donderdag 6 juni vooral gevuld met onderwerpen die met wonen en huisvesting te maken hebben.
 • Commissie Algemeen scherpt zienswijzen aan

  29 mei 2019 – In de vergadering van de commissie Algemeen zijn de fracties op dinsdag 28 mei tot gezamenlijke Delftse standpunten gekomen over de verschillende ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waar Delft deel van uitmaakt.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  28 mei 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt financiën regioverbanden

  23 mei 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen worden op dinsdag 28 mei de zienswijzen besproken op de ontwerpbegrotingen van de diverse regionale samenwerkingsverbanden waar Delft deel van uitmaakt.
 • Beschouwingen en inspraak bij Kaderbrief

  17 mei 2019 – De gemeenteraad houdt op donderdag 20 juni algemene beschouwingen over de Kaderbrief. In deze nota schetst het college de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren.
 • Raad scherpt klimaatadaptatiestrategie aan

  17 mei 2019 – In de vergadering op donderdag 16 mei heeft de gemeenteraad via drie moties diverse aspecten van de klimaatadaptatiestrategie Delft aangescherpt. De voltallige raad heeft het college onder meer opgedragen om volgende maand bij de kaderbrief te komen met een concrete uitvoeringsagenda met daarin gemaakte keuzes en motivering.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  16 mei 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties vullen raadsagenda met moties

  13 mei 2019 – Voor de agenda van de raadsvergadering op donderdag 16 mei zijn door veel partijen moties aangekondigd om iets gedaan te krijgen van het college of omdat ze de plannen van het college na de behandeling in de commissie verder met hun eigen fractie wilden bespreken.
 • Fracties uiten zorgen over verhuizing Laga

  10 mei 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen hebben veel fracties op donderdag 9 mei hun zorgen geuit over de verhuizing van Laga. De fracties zijn bang dat het verplaatsen van de roeivereniging de gemeente een hoop geld gaat kosten.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 mei 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raadsleden bekijken Kansen voor Buitenhof

  9 mei 2019 – Raads- en commissieleden hebben dinsdag 7 mei tijdens een ruim vier kilometer wandeling door de wijk Buitenhof kennis gemaakt met het gemeentelijke programma Kansen voor Buitenhof.
 • Commissie Algemeen bespreekt ontwerpactieplan Geluid

  6 mei 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen wordt op donderdag 9 mei onder meer het ontwerpactieplan Geluid 2019-2022 behandeld. Daarnaast buigt de commissie zich over het voorstel visiedocument Inkoop Beschermd Wonen 2020.
 • SIDDER-leerlingen debatteren over straatintimidatie

  16 april 2019 – 39 Leerlingen uit de bovenbouw van het Stanislas College hebben op maandag 15 april tijdens Scholieren In De DelftsE Raad (SIDDER) onder leiding van locoburgemeester Stephan Brandligt gedebatteerd over het fictieve voorstel om in Delft te onderzoeken of en hoe straatintimidatie aangepakt moet worden.
 • Raad oriënteert zich op plannen Prinsenhofgebied

  11 april 2019 - Diverse raads- en commissieleden hebben zich donderdagavond 11 april verdiept in de actuele stand van zaken van de plannen voor Museum Prinsenhof en de omgeving. In het museum legden ze hun oor te luister bij de Delftenaren die zich hebben verenigd in een werkgroep voor de verbouwingsplannen en verschillende ambtenaren die bij het project betrokken zijn.
 • Aankoop Gele Scheikunde roept vragen op

  10 april 2019 – Het voorstel van het college aan de raad om een deel van de locatie Gele Scheikunde aan de Prins Bernhardlaan te kopen van de TU heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 9 april veel vragen opgeroepen bij de fracties.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 april  2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Aankoop Gele Scheikunde in Ruimte en Verkeer

  4 april 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op dinsdag 9 april onder meer het voorstel besproken om een deel van de locatie Gele Scheikunde aan de Prins Bernhardlaan te kopen van de TU.
 • Ruime steun voor aanpak Gasthuisplaats

  29 maart 2019 – Het college van B en W moet de raad in het derde kwartaal van 2019 informeren over de voortgang en de mogelijkheid om uiterlijk in het voorjaar van 2020 de bezoekersparkeerplaatsen van de Gasthuisplaats te verwijderen. Het college kreeg die opdracht via de motie Toekomst Gasthuisplaats die in de raadsvergadering op donderdag 28 maart door een ruime meerderheid werd gesteund.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  28 maart 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Interactieve raadssessie Omgevingsvisie

  25 maart 2019 – In de multifunctionele ruimte van het stadskantoor wordt op dinsdag 26 maart een interactieve raadssessie over de Omgevingsvisie van Delft gehouden. De bijeenkomst voor raads- en commissieleden begint om 19.45 uur.
 • Gemeenteraad staat volle agenda te wachten

  25 maart 2019 – De gemeenteraad wacht donderdag 28 maart een lange vergadering, waarin twee initiatiefvoorstellen worden behandeld en zes onderwerpen uit de commissievergaderingen zijn toegevoegd aan de bespreekagenda. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal en begint om 20.00 uur.
 • Fracties willen snel af van sluipverkeer Gasthuislaan

  22 maart 2019 – In de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 maart heeft wethouder Martina Huijsmans beloofd dat ze binnen twee weken in overleg met bewoners gaat bekijken wat de focus moet zijn van een onderzoek naar het sluipverkeer dat - door de afsluiting van de Sebastiaansbrug - ongewenste routes door de zuidelijke binnenstad van Delft kiest.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 maart  2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties houden Gasthuisplaats in beweging

  20 maart 2019 – In een uitvoerig debat hebben diverse fracties op dinsdag 19 maart in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer er bij wethouder Bas Vollebregt op aangedrongen om de ontwikkelingen rond de Gasthuisplaats in beweging te houden. Aanleiding voor het debat was het afwijzend verzoek van het college op het initiatief van de Stichting Stadsbouwers Nieuwe Gasthuisplaats i.o.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 maart  2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Overwegend positieve reacties op veiligheidsplan

  15 maart 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 14 maart overwegend positief gereageerd op het voorstel Prioriteiten veiligheidsplan 2019-2022 ‘Samen werken aan een veilig Delft’.
 • Ruimte en Verkeer vergadert twee avonden

  14 maart 2019 – Naast de reguliere vergaderavond op dinsdag 19 maart houdt  de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 maart een extra overlegvergadering. De commissie heeft zoveel te bespreken dat de agenda over twee avonden is verdeeld.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 maart  2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Prestatieafspraken zorgen voor uitgebreid debat

  13 maart 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 12 maart uitvoerig gesproken over de prestatieafspraken met de vier lokale woningcorporaties. De afspraken voor 2019 zijn het resultaat van overleg tussen de gemeente, de corporaties en huurdersorganisaties. Door de fracties werd verdeeld gereageerd op de afspraken.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 maart  2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie adviseert over veiligheidsprioriteiten

  11 maart 2019 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt in de overlegvergadering op donderdag 14 maart het voorstel Prioriteiten veiligheidsplan 2019-2022 ‘Samen werken aan een veilig Delft’.
 • Commissie bespreekt prestatieafspraken corporaties

  7 maart 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 12 maart onder meer gesproken over de prestatieafspraken die het college heeft gemaakt met de lokale woningcorporaties.
 • Gemeenteraad werkt aan nieuw vergadermodel

  5 maart 2019 - De samenhang tussen de stad en de gemeenteraad versterken plus de kennis en ervaring uit de stad meer benutten. De werkgroep vergadermodel heeft dit uitgewerkt en is tot concrete voorstellen gekomen waar de raad en het college van b en w nu actief mee aan de slag gaan.
 • Bekijk de technische toelichting rechtstreeks

  5 maart 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad stelt nota Schuldhulpverlening vast

  22 februari 2019 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 21 februari met een ruime meerderheid ingestemd met de nota Schuldhulpverlening 2019-2022. Hierin beschrijft het college de manier, waarop de hulp aan mensen met schulden wordt vormgegeven.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  21 februari 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Rookvrij initiatiefvoorstel op raadsagenda

  18 februari 2019 – In de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 21 februari wordt onder meer het initiatiefvoorstel Delft naar een rookvrije generatie van D66 en CDA besproken. De vergadering in het stadhuis op de Markt begint om 20.00 uur.  
 • Commissie veegt vloer aan met Avalex-rapport

  13 februari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op dinsdag 12 februari door een aantal fracties zeer kritisch gereageerd op de trimesterrapportage 2018 en de evaluatie Het Nieuwe Inzamelen van Avalex.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 februari 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt Het Nieuwe Inzamelen

  11 februari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op dinsdag 12 februari onder meer de trimesterrapportage en de evaluatie Het Nieuwe Inzamelen van Avalex besproken.
 • Commissie positief over nota Schuldhulpverlening

  6 februari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 5 februari overwegend positief gereageerd op de nota Schuldhulpverlening 2019-2022. Hierin beschrijft het college de manier waarop de hulp aan mensen met schulden wordt vormgegeven.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  5 februari 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt schuldhulpverlening

  4 februari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 5 februari onder meer de nota schuldhulpverlening 2019-2022 behandeld.
 • College aan de slag met bestuursprogramma

  1 februari 2019 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 31 januari groen licht gegeven aan het college om het bestuursprogramma 2018-2022 Voorbereid op de toekomst uit te gaan voeren. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de drie beslispunten in het voorstel.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  31 januari 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Vergadering Economie, Financiën en Bestuur vervalt

  31 januari 2019 – De procedure- en overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 7 februari gaan niet door.
 • Gemeenteraad behandelt bestuursprogramma

  28 januari 2019 – De gemeenteraad gaat in de vergadering op donderdag 31 januari in debat over het bestuursprogramma 2018-2022 ‘Voorbereid op de toekomst’. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
 • Regioprofiel Cultuur zorgt voor kritische noten

  25 januari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 24 januari lieten diverse fracties kritische noten klinken in het debat over het Regioprofiel Cultuur.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  24 januari 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ondernemers vrezen toekomst Schieoevers Noord

  23 januari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 22 januari hebben diverse ondernemers uit het gebied Schieoevers Noord, hun vertegenwoordigers en bewoners uit TU-noord hun zorgen uitgesproken over de plannen van de gemeente om in de toekomst Schieoevers Noord te ontwikkelen tot een stadsdeel waar gewerkt én gewoond kan worden. De ondernemers benadrukten dat zij niet beknot willen worden in hun bedrijfsvoering of bedrijfsgroei.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  22 januari 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over regioprofiel cultuur

  21 januari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 24 januari op verzoek van STIP, D66 en PvdA het regioprofiel cultuur besproken.
 • Uitvoerig debat rond bestuursprogramma

  18 januari 2019 – De commissie Algemeen heeft op donderdag 17 januari uitvoerig gedebatteerd over het Bestuursprogramma 2018 – 2022 Voorbereid op de toekomst. Dit programma beschrijft de belangrijkste doelen die het college in de komende vier jaar wil bereiken. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord dat GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA in 2018 hebben gesloten.
 • Ruimte en Verkeer bespreekt toekomst Schieoevers

  17 januari 2019 – De commissie Ruimte en Verkeer behandelt in de overlegvergadering op dinsdag 22 januari 2019 onder meer het concept ontwikkelplan Schieoevers Noord, de MER Schieoevers Noord en het ontwerpbestemmingsplan Tiny Houses.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  17 januari 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie schuift nota Schuldhulp maand door

  16 januari 2019 – De commissie Sociaal Domein en Wonen heeft in de procedurevergadering op dinsdag 15 januari de bespreking van de nota Schuldhulpverlening doorgeschoven naar de overlegvergadering in februari. De fracties bepleitten uitstel om het verwachte advies van de Adviesraad Sociaal Domein bij de behandeling van de nota te kunnen betrekken.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 januari 2019 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie Algemeen behandelt bestuursprogramma

  11 januari 2019 – In de vergadering van de commissie Algemeen wordt op donderdag 17 januari het bestuursprogramma 2018-2022 besproken. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Commissie buigt zich over nota schuldhulpverlening

  15 januari 2019 – Op de overlegagenda van de commissie Sociaal Domein en Wonen staat op dinsdag 15 januari onder meer de nota schuldhulpverlening 2019–2022.
 • Raad stemt in met gewijzigde Wmo-verordening

  21 december 2018 – De gemeenteraad is op donderdag 20 december unaniem akkoord gegaan met de geamendeerde verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2019. Deze verordening komt in de plaats van de huidige Wmo-verordening, die regelde dat zorg per uur ingekocht kon worden.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  20 december 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad sluit jaar af met volle agenda

  17 december 2018 – In de laatste vergadering van dit jaar bespreekt de gemeenteraad op donderdag 20 december onder meer de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2019.
 • Nieuwe Wmo-verordening roept veel vragen op

  14 december 2018 – In de extra overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op donderdag 13 december overwegend positief kritisch gereageerd op het voorstel om de gemeenteraad de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2019 te laten vaststellen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 december 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties kritisch over pilot deelfietsen

  13 december 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op woensdag 12 december door diverse fracties kritisch gereageerd op het voornemen van het college om de pilot met de deelfietsen van Mobike voort te zetten en in de zomer van 2019 te evalueren.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 december 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over Wmo-verordening

  11 december 2018 – In een extra overlegvergadering op donderdag 13 december bespreekt de commissie Sociaal Domein en Wonen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2019.  
 • Ruimte en Verkeer wijkt voor Lichtjesavond

  10 december 2018 – De vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt deze week in verband met Lichtjesavond niet op dinsdag, maar op woensdag 12 december gehouden.
 • Wethouder deelt zorgen over snelle bezwaarprocedure

  7 december 2018 – Wethouder Karin Schrederhof heeft de commissie Economie, Financiën en Bestuur in de overlegvergadering op donderdag 6 december verzekerd dat de snelle bezwaarprocedure via ambtelijk horen niet gepaard hoort te gaan met een schijn van vooringenomenheid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  6 december 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie positief over verlengen starterslening

  5 december 2018 – Een ruime meerderheid van de fracties heeft de raad in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 4 december geadviseerd om akkoord te gaan met het verlengen van de verordening starterslening tot 1 januari 2020.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  4 december 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Afhandeling bezwaarschriften op overlegagenda

  4 december 2018 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur buigt zich in de overlegvergadering op donderdag 6 december over de beleidsreactie van het college op de evaluatie van het gemengd model voor de afhandeling van bezwaarschriften door de gemeente Delft.
 • Commissie bespreekt verlenging starterslening

  3 december 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 4 december onder meer het voorstel besproken om de verordening starterslening te verlengen en op een paar punten technisch te wijzigen.
 • Raad stelt Nieuw Delft zuidelijke velden vast

  30 november 2018 – De gemeenteraad is in de vergadering op donderdag 29 november unaniem akkoord gegaan met de vaststelling van het bestemmingsplan Nieuw Delft, zuidelijke velden. De raad stelde wel via enkele moties verschillende voorwaarden aan de verdere uitwerking van het plan.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  29 november 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemeenteraad staat volle agenda te wachten

  26 november 2018 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 29 november zes onderwerpen te bespreken, waarbij door fracties in de commissievergaderingen moties zijn aangekondigd. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
 • Veel kanttekeningen bij Nieuw Delft zuidelijk velden

  21 november 2018 - In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer zijn op dinsdag 20 november door bijna alle fracties kritische opmerkingen gemaakt over het bestemmingsplan Nieuw Delft, zuidelijke velden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  20 november 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Jaaroverzicht bezwaarschriften roept vragen op

  16 november 2018 – Het jaaroverzicht 2017 bezwaarschriften  heeft in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur bij de fracties veel vragen opgeroepen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 november 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie praat over Nieuw Delft zuidelijke velden

  15 november 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt in de overlegvergadering op dinsdag 20 november onder meer het bestemmingsplan Nieuw Delft, zuidelijke velden besproken.
 • Fracties geschokt door fouten in schuldhulpverlening

  14 november 2018 – In wisselende bewoordingen hebben de fracties in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 13 november geschokt gereageerd op de geconstateerde onregelmatigheden bij de Financiële Winkel van de gemeente Delft.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 november 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over jaaroverzichten

  13 november 2018 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt in de overlegvergadering op donderdag 15 november onder meer het Jaaroverzicht bezwaarschriften 2017 en het jaaroverzicht Delft 2017 van de Nationale Ombudsman.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  12 november 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt Inkoopbureau H10

  12 november 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 13 november het voorstel Derde wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 besproken.
 • Gemeenteraad stelt begroting 2019 vast

  9 november 2017 – Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 8 november ingestemd met de programmabegroting 2019 – 2022 en de belastingenverordeningen 2019. De najaarsrapportage 2018 werd als hamerstuk door de gemeenteraad vastgesteld.
 • Begroting en Prinsenhof op raadsagenda

  5 november 2018 – In de vergadering op donderdag 8 november neemt de gemeenteraad een besluit over de programmabegroting 2019-2022 en bespreekt de raad het proces rond de ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor museum Prinsenhof Delft en het Agathaplein. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
 • Bekijk de raadsbijeenkomst rechtstreeks

  1 november 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties delen wensen en zorgen in begrotingsdebat

  19 oktober 2018 – In de vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 18 oktober hebben de raadsfracties de Najaarsrapportage 2018 en de Programmabegroting 2019-2022 besproken. In een uitvoerig debat zetten de fracties hun eigen accenten bij een begroting die gebaseerd is op de uitvoering van het ingezette beleid. Nieuwe plannen en voorstellen komen pas begin 2019 aan bod bij de vaststelling van het bestuursprogramma.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  18 oktober 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie Algemeen bespreekt begroting 2019

  11 oktober 2018 – Geen algemene beschouwingen dit najaar in de aanloop naar de begrotingsraad. De begrotingsbehandeling is in tegenstelling tot andere jaren beperkt tot één vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 18 oktober. Deze vergadering begint om 19.00 uur.
 • Commissie tevreden met verkeersmaatregelen bij TU

  10 oktober 2018 – Het pakket van korte en lange termijn oplossingen om de verkeerstromen van en naar de TU en de Zeeheldenbuurt in goede banen te leiden, heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 9 oktober tot overwegend positieve reacties geleid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 oktober 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Delftenaren krijgen stem in proces Prinsenhof

  5 oktober 2018 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft in de overlegvergadering op donderdag 4 oktober uitgebreid gedebatteerd over het proces om te komen tot de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Prinsenhof/Agathaplein.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  4 oktober 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bereikbaarheid Zeeheldenbuurt in Ruimte en Verkeer

  4 oktober 2018 – De commissie Ruimte en Verkeer buigt zich in de overlegvergadering op dinsdag 9 oktober onder meer over de notitie Bereikbaarheid Zeeheldenbuurt.
 • Commissie kritisch over handhavingsbeleid Participatiewet

  3 oktober 2018 - Het jaarverslag over het gemeentelijk handhavingsbeleid binnen de Participatiewet heeft in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 2 oktober geleid tot een uitvoerig debat. Diverse fracties plaatsten vraagtekens bij de manier, waarop de gemeente Delft omgaat met haar uitkeringsgerechtigden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  2 oktober 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over proces Prinsenhof

  2 oktober 2018 – Op verzoek van de fracties van Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft, ChristenUnie en CDA bespreekt de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 4 oktober het proces rond de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Prinsenhof-Agathaplein.
 • Commissie behandelt handhaving Participatiewet

  1 oktober 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 2 oktober onder meer het jaarverslag Handhaven Participatiewet besproken.
 • Gemeenteraad zet geen extra druk op Woonbron

  28 september 2018 – Het college van b en w hoeft bij woningcorporatie Woonbron niet meer aan te dringen op een nieuw bouwkundig onderzoek naar de technische staat van de woningen in het Heilige Land. Een motie van SP, ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft, waarin die opdracht aan het college stond, is in de raadsvergadering op donderdag 27 september verworpen. [FOTO: Een ontruimingsoefening in het stadhuis zorgde voor een korte onderbreking van de raadsvergadering]
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  27 september 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  26 september 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad praat verder over nota Parkeernormen

  23 september 2018 – Op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 27 september staat onder meer de bespreking van de nota Parkeernormen. De VVD heeft bij dit onderwerp een motie aangekondigd. Daarnaast vraagt Onafhankelijk Delft een interpellatiedebat aan naar aanleiding van de incidenten in de Breestraat, de Peperstraat, de Neringstraat en het Kalverbos. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
 • Nota Parkeernormen zorgt voor levendig debat

  12 september 2018 – De bespreking van de Nota Parkeernormen 2018 heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 11 september tot een levendig debat geleid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  11 september 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ruimte en Verkeer bespreekt bodembeheer

  6 september 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op dinsdag 11 september onder meer de nota Duurzaam bodembeheer gemeente Delft besproken.
 • Steun voor nieuwe aanpak noodhulp

  6 september 2018 – De fracties hebben in de overlegvergadering op woensdag 5 september van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hun steun uitgesproken voor het voorstel Hulp bij humanitaire rampen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  5 september 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bewoners Heilige Land vinden steun in commissie

  5 september 2018 – Wethouder Karin Schrederhof gaat proberen of ze de bewoners van de met sloop bedreigde woningen in het Heilige Land en woningcorporatie Woonbron aan tafel kan krijgen voor een gezamenlijk gesprek. De wethouder beloofde dat tijdens de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 4 september.
 • Commissie vergadert een dag eerder

  31 augustus 2018 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur vergadert niet zoals gebruikelijk op donderdag, maar op woensdag 5 september. De commissie heeft de vergadering een dag vervroegd in verband met de generale repetitie van de taptoe op de Markt.
 • Commissie bespreekt rapport Heilige Land

  30 augustus 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 4 september de collegebrief over het technisch rapport Heilige Land besproken.
 • Gemeenteraad begint aan nieuw vergaderseizoen

  23 augustus 2018 - Het nieuwe vergaderseizoen van de gemeenteraad start over twee weken met de reguliere commissievergaderingen. Maar de raads- en commissieleden komen ook volgende week al bij elkaar.
 • Gemeenteraad is met zomerreces

  16 juli 2017 – De gemeenteraad van Delft is tot maandag 27 augustus met zomerreces. De komende weken worden geen reguliere commissie- en raadsvergaderingen gehouden.
 • Gemeenteraad stelt Kaderbrief 2018 vast

  6 juli 2018 – In de laatste vergadering voor het zomerreces heeft de gemeenteraad op donderdag 5 juli de Kaderbrief 2018 vastgesteld.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  5 juli 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemeenteraad bespreekt kaderbrief 2018

  2 juli 2018 – In de raadsvergadering op donderdag 5 juli wordt vanaf 20.00 uur onder meer de kaderbrief 2018 behandeld.
 • Commissie balanceert tussen muziekgenot en overlast

  29 juni 2018 - Het debat over de Delftse geluidsregels in de extra overlegvergadering van de commissie Algemeen bewoog zich op donderdag 28 juni tussen mensen die plezier beleven aan muziek en mensen die er overlast van ondervinden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  28 juni 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over geluidsnormen

  25 juni 2018 – In de extra overlegvergadering van de commissie Algemeen wordt op donderdag 28 juni onder meer de reactie van het college op verschillende burgerbrieven over geluidsnormen besproken. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Kaderbrief 2018 markeert overgangsperiode

  22 juni 2018 – Bij het debat over de Kaderbrief in de commissie Algemeen stonden fracties stil bij de overgang van de lopende begroting naar de programmabegroting 2019 en een nieuw vierjarig bestuursprogramma.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 juni 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemeente heeft een nieuwe accountant

  20 juni 2018 – Voorzitter Gerrit Jan Valk (l.) van de raadscommissie Rekening en Audit en de nieuwe gemeentelijke accountant Anton Eelco Gerritsma (r.)  hebben op woensdag 20 juni formeel en feestelijk stilgestaan bij de ondertekening van de overeenkomst voor de accountantscontrole 2018 –2021.
 • Commissievergadering in teken van Kaderbrief

  18 juni 2018 - De commissie Algemeen staat op donderdag 21 juni grotendeels in het teken van de Kaderbrief 2018. Het voltallige college is  uitgenodigd voor de bespreking van deze nota die alle gemeentelijke beleidsterreinen omvat.
 • Nieuw stadsbestuur gaat aan de slag

  14 juni 2018 – Delft heeft een nieuw college van b en w. In de extra raadsvergadering op woensdag 13 juni werden de wethouders Stephan Brandligt (GroenLinks), Bas Vollebregt (STIP), Martina Huijsmans (D66), Hatte van der Woude (VVD) en Karin Schrederhof (PvdA) benoemd en beëdigd.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  13 juni 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Verkeersknip levert uitvoerig debat op

  13 juni 2018 – Het voornemen van het college om het ontheffingengebied rond de selectieve verkeersknip op de Kristalweg uit te breiden met 1000 adressen heeft in de overlegvergadering van de commissie Algemeen op dinsdag 12 juni geleid tot een lang debat.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 juni 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad maakt kennis met kandidaat-wethouders

  8 juni 2018 – De gemeenteraad heeft donderdag 7 juni tijdens een openbare bijeenkomst kennisgemaakt met de kandidaat-wethouders Stephan Brandligt (GroenLinks), Bas Vollebregt (STIP), Martina Huijsmans (D66), Hatte van der Woude (VVD) en Karin Schrederhof (PvdA).
 • Commissie bespreekt evaluatie verkeersknip

  7 juni 2018 – De commissie Algemeen heeft op de agenda van de overlegvergadering op dinsdag 12 juni onder meer de evaluatie van de verkeersknip Kristalweg staan.
 • Fracties mogen zegje doen over coalitieakkoord

  7 juni 2018 - ‘De toekomst in uitvoering’ is de titel die GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA hebben gegeven aan het coalitieakkoord, waarin ze hun plannen en beleidsvoornemens voor de komende vier jaar hebben verwoord. Alle fracties krijgen in de raadsvergadering op woensdag 13 juni, na een toelichting van de formerende partijen, de kans om te reageren op het dit akkoord.
 • Bekijk de kennismakingsbijeenkomst rechtstreeks

  7 juni 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad maakt kennis met kandidaat-wethouders

  4 juni 2018 – De gemeenteraad houdt donderdag 7 juni een kennismakingsbijeenkomst met de kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van Delft
 • Gemeenteraad stelt subsidiestelsel vast

  1 juni 2018 – Met een ruime meerderheid heeft de raad in de vergadering op donderdag 31 mei 2018 het voorstel Actualisatie subsidiestelsel 2019-2022 aangenomen.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  31 mei 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad buigt zich over begroting Avalex

  28 mei 2018 – In de vergadering op donderdag 31 mei bespreekt de gemeenteraad onder meer de conceptzienswijze op de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van Avalex.
 • Raad praat verder over vernieuwd subsidiestelsel

  25 mei 2018 – Aan het slot van een uitvoerig debat over de actualisatie van het subsidiestelsel hebben STIP en Onafhankelijk Delft in de overlegvergadering van de commissie Algemeen op donderdag 24 mei laten weten dat ze het voorstel mee terugnemen naar hun fracties. Het voorstel om het subsidiestelsel te vernieuwen, wordt daarom op 31 mei verder in de raadsvergadering besproken.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  24 mei 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raadsinformatie in een nieuw jasje

  24 mei 2018 - Als vaste bezoeker en gebruiker van het Delftse raadsinformatiesysteem ziet u dat ris.delft.nl van uiterlijk is veranderd. De website is verbeterd; overzichtelijker, toegankelijker en beter doorzoekbaar.
 • Commissie bespreekt aanpassing subsidiestelsel

  22 mei 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen wordt op donderdag 24 mei het raadsvoorstel om het subsidiestelsel te actualiseren besproken. Daarnaast buigt de commissie zich over de zienswijzen op conceptbegrotingen van verschillende gemeenschappelijke regelingen.
 • Raad past beleid statushouders niet aan

  25 april 2018 – Een meerderheid van de raad heeft tijdens de raadsvergadering op dinsdag 24 april in de halfjaarrapportage programma statushouders geen aanleiding gezien om het beleid te wijzigen. Een motie van SP en ChristenUnie die daartoe opriep, werd verworpen.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  24 april 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Eerste reguliere vergadering nieuwe raad

  23 april 2018 – De gemeenteraad van Delft houdt op dinsdag 24 april vanaf 20.00 uur in de raadszaal zijn eerste reguliere vergadering.
 • Fracties delen zorgen begeleiding statushouders

  20 april 2018 – In de vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 19 april hun zorgen geuit over de begeleiding van statushouders naar de reguliere voorzieningen. Die intensieve begeleiding duurt in Delft een half jaar. Diverse fracties pleitten ervoor om die periode met een half jaar te verlengen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 april 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Twijfels over parkeeroplossing verenigingen

  18 april 2018 – Het voorstel om een parkeervergunning voor verenigingen in te voeren, waarmee maximaal zes kentekens tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren, heeft in de overlegvergadering van de commissie Algemeen op dinsdag 17 april twijfels en vragen opgeroepen bij de fracties.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  17 april 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie Algemeen houdt extra overleg

  16 april 2018 – De commissie Algemeen houdt op donderdag 19 april  om 20.00 uur een extra overlegvergadering.
 • Commissie Algemeen start nieuw vergaderseizoen

  10 april 2018 – Het nieuwe vergaderseizoen van de onlangs geïnstalleerde gemeenteraad begint op dinsdag 17 april met een vergadering van de commissie Algemeen.
 • Raad start met inwerkprogramma

  9 april 2018 – Om de nieuwe gemeenteraad van Delft goed voor te bereiden op de komende raadsperiode is, worden de komende weken informatiebijeenkomsten gehouden, waarin verschillende beleidsterreinen worden belicht.
 • Delft heeft een nieuwe gemeenteraad

  29 maart 2018 - De 39 leden van de Delftse gemeenteraad zijn donderdag 29 maart geïnstalleerd. De raadsleden legden de eed of belofte af voor de komende raadsperiode.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  29 maart 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd

  28 maart 2018 – In de vergadering op donderdag 29 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De vergadering begint om 19.30 uur.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  27 maart 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Lintjes voor twee vertrekkende raadsleden

  27 maart 2018 – Aad Meuleman (Stadsbelangen Delft) en Fleur Norbruis (GroenLinks) zijn bij hun afscheid in de raadsvergadering op dinsdag 27 maart koninklijk onderscheiden. Ze zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 • De stemmen zijn geteld. Wat nu?

  25 maart 2018 - Nu de uitslag van de verkiezingen bekend is, gaan de politieke partijen uit de gemeenteraad samen overleggen over de vorming van een coalitie. GroenLinks heeft als  partij  met de meeste zetels in de gemeenteraad daartoe het voortouw genomen.
 • Definitieve verkiezingsuitslag gemeenteraad Delft

  23 maart 2018 - De definitieve verkiezingsuitslag in Delft is bekend. Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft als voorzitter van het centraal stembureau tijdens de openbare zitting in het stadhuis op vrijdag 23 maart de definitieve zetelverdeling bekendgemaakt.
 • Voorlopige uitslag verkiezingen bekend

  22 maart 2018 – In een bomvol stadhuis heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt woensdag 21 maart rond middernacht uur de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt.
 • Uitslagenavond in het stadhuis

  19 maart 2018 - Wie op woensdag 21 maart snel op de hoogte wil zijn van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen moet naar het stadhuis op de Markt in Delft komen. Van 21.00 uur tot rond middernacht vindt daar de traditionele uitslagenavond plaats.
 • De partijstandpunten op een rij

  15 maart 2018 - Weet u al op wie u gaat stemmen op woensdag 21 maart? Om het u wat makkelijker te maken, heeft de redactie van de Stadskrant alle partijstandpunten met elkaar vergeleken en op een rij gezet. U kunt natuurlijk ook de digitale stemhulp MijnStem Delft nog steeds raadplegen.
 • Raad stemt in met ruimtelijk economische visie

  9 maart 2018 – De gemeenteraad heeft op donderdag 8 maart onder meer ingestemd met het voorstel Ruimtelijke economische visie Delft 2030. In deze laatste vergadering voor de verkiezingen werden tevens tal van politieke moties ingediend.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  8 maart 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Laatste raadsvergadering begint half uur eerder

  5 maart 2018 – De laatste raadsvergadering van deze raadsperiode begint op donderdag 8 maart niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar om 19.30 uur. De vergadering is een half uur vervroegd vanwege de lengte van de agenda.
 • Kom naar hét verkiezingsdebat van Delft

  1 maart 2018 - Bij de gemeenteraadsverkiezingen bepalen we met z’n allen wie het de komende vier jaar voor het zeggen krijgt in de gemeenteraad. Op maandag 12 maart gaan de lijstrekkers van de politieke partijen in Theater de Veste met elkaar in debat over aansprekende Delftse thema’s. Het moment om je nog eens goed te laten informeren.
 • Meerderheid tevreden over de Staat van Delft

  23 februari 2018 – Een meerderheid van de fracties heeft in de vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 22 februari met tevredenheid teruggeblikt op de afgelopen collegeperiode.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  22 februari 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Stemhulp MijnStem helpt de kiezer

  21 februari 2018 - De kiezers in Delft kunnen vanaf vandaag de stemhulp MijnStem voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart raadplegen. MijnStem Delft biedt met stellingen over gemeentelijke thema’s snel inzicht in partijstandpunten.
 • Wisselende reacties op aanpak fietsparkeren

  21 februari 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op dinsdag 20 februari door de fracties wisselend gereageerd op het voorstel Fietsparkeren Delft inclusief de aanvraag van het college om hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar te stellen uit Fonds Delft 2040.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  20 februari 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt de Staat van Delft

  19 februari 2018 – In de vergadering van de commissie Algemeen wordt op donderdag 22 februari vanaf 20.00 uur de Staat van Delft 2014 – 2018 besproken. Het college geeft in deze rapportage inzicht in de resultaten die aan het eind van deze bestuursperiode zijn bereikt.
 • Economische visie levert uitvoerig debat op

  16 februari 2018 – De Ruimtelijk economische visie Delft 2030 heeft in de overlegvergadering op donderdag 15 februari in de commissie Economie, Financiën en Beleid voor veel discussie en vragen gezorgd. Naast veel positieve opmerkingen waren er ook kritische geluiden.
 • Ruimte en verkeer wacht overvolle agenda

  15 februari 2018 – De commissie Ruimte en Verkeer staat op dinsdag 20 februari een overlegvergadering te wachten met een overvolle agenda.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 februari 2018  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de externe oriëntatie rechtstreeks

  14 februari 2018  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Onderzoek houdt De Schatkaart langer open

  14 februari 2018 – De openbare basisschool De Schatkaart in Harnaschpolder kan een jaar langer openblijven als de Stichting Librijn gebruik maakt van een voorziening om onderzoek te doen naar de levensvatbaarheid van de school. Wethouder Aletta Hekker maakte dat dinsdag 13 februari bekend in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 februari 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissievergadering begint iets vroeger

  12 februari 2018 – De vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur begint op donderdag 15 februari een kwartier eerder dan gebruikelijk. De commissie begint om 19.30 uur met het Delfts Kwartiertje. De procedurevergadering start aansluitend om 19.45 uur en de overlegvergadering om 20.00 uur.
 • SIDDER-leerlingen debatteren over vuurwerkverbod

  9 februari 2018 – 39 Leerlingen uit de bovenbouw van het Stanislas College hebben op vrijdag 9 februari tijdens Scholieren In De DelftsE Raad (SIDDER)  levendig gedebatteerd over wel of geen algeheel vuurwerkverbod in Delft.
 • Stembureau stelt kandidatenlijsten vast

  9 februari 2018 – Het centraal stembureau van Delft heeft op vrijdag 9 februari de kandidatenlijsten, aanduidingen (partijnamen), handhaving van de kandidaten en de lijstnummering definitief vastgesteld. Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delft doen op 21 maart 2018 tien politieke partijen mee.
 • Sociaal Domein praat over Sport en Bewegen

  7 februari 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 13 februari onder meer de visie Sport en Bewegen besproken.
 • Tien partijen doen mee aan verkiezingen

  6 februari 2018 – Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delft doen op 21 maart 2018 tien politieke partijen mee. Dit betekent dat er in Delft geen nieuwe partijen deelnemen die op dit moment niet in de gemeenteraad zitten.
 • Raad scherpt referendumverordening aan

  2 februari 2018 – Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 1 februari ingestemd met een herziening van de Referendumverordening Delft.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  1 februari 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad bespreekt Referendumverordening

  29 januari 2018 – In de vergadering op donderdag 1 februari behandelt de gemeenteraad onder meer het voorstel om de Referendumverordening Delft aan te passen. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
 • Duurzaamheidsstrategie roept veel reacties op

  24 januari 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 23 januari heeft de nota Bouwen aan een duurzaam Delft voor wisselende reacties gezorgd bij de fracties. De strategie werd door de VVD omschreven als het verkiezingsprogramma van GroenLinks. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  23 januari 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Diverse vragen rond aanpak jihadisme

  19 januari 2018 - In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur bleken op donderdag 18 januari diverse vragen bij fracties te leven over de manier, waarop de gemeente het gewelddadig jihadisme aanpakt. De bespreking vond deels openbaar en deels besloten plaats.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  18 januari 2018  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie praat over bouwen en parkeren

  18 januari 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer staan op dinsdag 23 januari twee onderwerpen centraal; bouwen en parkeren.
 • Inkoopvisie stemt tot tevredenheid

  17 januari 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 16 januari door nagenoeg alle fracties positief gereageerd op het voorstel H4 inkoopvisie Ondersteuning 2019-2022. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 januari 2018 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt aanpak jihadisme

  15 januari 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 18 januari onder meer de stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 behandeld.
 • Commissie buigt zich over inkoopvisie

  11 januari 2018 -  De commissie Sociaal Domein en Wonen buigt zich in de eerste overlegvergadering van het nieuwe jaar op dinsdag 16 januari onder meer over het raadsvoorstel H4 inkoopvisie Ondersteuning 2019-2022.
 • Raad wil drie scenario’s voor Prinsenhof

  22 december 2017 – Het college moet drie verschillende scenario’s voor de toekomst van Museum Prinsenhof Delft laten opstellen. De raad heeft dat in de vergadering op donderdag 21 december unaniem via een motie uitgesproken. De motie Scenario’s museum Prinsenhof Delft & ontwikkeling Agathaplein werd ingediend door VVD, D66, CDA, SP, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Fractie Van Koppen en Stadsbelangen Delft tijdens de behandeling van het voorstel Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Museum Prinsenhof Delft/Agathaplein.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  21 december 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad sluit jaar af met volle agenda

  18 december 2017 – De gemeenteraad van Delft sluit op donderdag 21 december het jaar af met een volle raadsagenda. Bij diverse bespreekpunten zijn door verschillende fracties moties en amendementen aangekondigd.
 • Rode Loper zorgt voor verdeelde reacties

  15 december 2017 – Het initiatief van de Stichting Centrum Management Delft (SCMD) om de binnenstadsas Binnenwatersloot, Peperstraat en Oude Langendijk in te richten als 'Rode Loper' heeft in de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 14 december voor veel discussie gezorgd.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 december 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Veel steun voor bestemmingsplan Het Arsenaal

  14 december 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op woensdag 13 december door een meerderheid van de fracties met instemming gereageerd op het bestemmingsplan Het Arsenaal. Het plan staat in het voormalige legermuseum de bouw toe van een hotel/restaurant met ruimtes voor culturele activiteiten. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 december 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ruimte en Verkeer verdeeld over twee avonden

  11 december 2017 – De commissie Ruimte en Verkeer houdt deze week twee overlegvergaderingen op woensdag 13 en donderdag 14 december.
 • Roep om meer scenario´s verbouwing Prinsenhof

  8 december 2017 – Diverse fracties hebben in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 7 december laten weten dat ze meer dan twee scenario’s willen om medio 2018 de raad een overwogen keuze kunnen laten maken over de verbouwing van museum Prinsenhof Delft.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  7 december 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Brede steun voor vernieuwde Sociale Visie

  7 december 2017 – Een ruime meerderheid van de fracties heeft in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op woensdag 6 december met instemming gereageerd op de geactualiseerde versie van de Sociale Visie Delft 2018 - 2022.  
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  6 december 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt toekomst Prinsenhof

  5 december 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 7 december onder meer de toekomstvisie voor Museum Prinsenhof besproken.
 • Sociaal Domein en Wonen wijkt uit voor de Sint

  4 december 2017 – De vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt deze week niet op dinsdag, maar op woensdag 6 december gehouden. De vergadering is een dag verschoven in verband met Sinterklaasavond op 5 december.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  4 december 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Meerderheid wil geen markering naaktstrand

  1 december 2017 – Met een kleine meerderheid van negentien stemmen heeft de raad in de vergadering op donderdag 30 november een motie van onder andere D66 verworpen om het naaktstrand in de Delftse Hout zowel ter plekke met borden als in de Algemene Plaatselijke Verordening te markeren. Het was één van de in totaal 21 moties die tijdens de vergadering bij tal van onderwerpen werden ingediend.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  30 november 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raadsvergadering begint half uur eerder

  27 november 2017 – De raadsvergadering begint op donderdag 30 november niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar een half uur eerder, om 19.30 uur. De begintijd is vervroegd, omdat de raad een volle agenda moet afwerken.
 • Zeeheldenbuurt laat zich horen in de commissie

  4 november 2017 – Bewoners van de Zeeheldenbuurt en TU Noord hebben op donderdag 23 november bij monde van vijf insprekers hun ongenoegen geuit over het herinrichtingsplan voor het Mijnbouwplein. Zij vrezen hun wijk niet meer uit te kunnen als over het geplande tweerichtingsfietspad met voorrang een groeiende stroom fietsers van en naar de TU Delft gaat rijden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  23 november 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Veel insprekers doen zegje bij Ruimte en Verkeer

  22 november 2017 – Een volle overlegagenda en vijftien insprekers die zich hadden aangemeld voor vier bespreekpunten zorgden op dinsdag 21 november in de commissie Ruimte en Verkeer voor gepuzzel aan het begin van de vergadering. In de verwachting dat de insprekers niet allemaal aan bod zouden komen, schoof de commissie het onderwerp ontsluiting Zeeheldenbuurt door naar donderdag 23 november. Ook het agendapunt over de start van fase twee van de selectieprocedure voor De Staal is naar die extra vergadering verplaatst. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 november 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ruimte en Verkeer wacht overvolle agenda

  20 november 2017 – De leden van de commissie Ruimte en Verkeer staat op dinsdag 21 november een overvolle overlegvergadering te wachten. De commissie behandelt onder meer het bestemmingsplan Reinier de Graafweg.
 • Commissie content met minder regels in APV

  17 november 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is door de meeste fracties in hoofdlijnen tevreden gereageerd op de voorgestelde actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 november 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Boze bewoners vinden gehoor bij commissie

  15 november 2017 – Bewoners van de 65 witte huizen in het Heilige Land hebben in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 14 november hun zorgen geuit over de plannen van Woonbron om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De bewoners vonden gehoor bij de commissie, maar of er ook politieke steun uit voortvloeit moet blijken in de komende raadsvergadering. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 november 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over vernieuwde APV

  14 november 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 16 november onder meer gesproken over de actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening.
 • Commissie begint een half uur eerder

  13 november 2017 – De commissie Sociaal Domein en Wonen begint op dinsdag 14 november, niet om 20.00 uur, maar al om 19.30 uur met de procedurevergadering. De overlegvergadering start rond 19.45 uur.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  13 november 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad stelt begroting 2018 vast

  10 november 2017 – Na een uitvoerig debat heeft een ruime meerderheid van de raad in de vergadering op donderdag 9 november ingestemd met de programmabegroting  2018 – 2021 en de belastingenverordeningen 2018. De najaarsrapportage 2017 werd als hamerstuk door de raad vastgesteld. 
 • Bekijk de begrotingsbehandeling rechtstreeks

  9 november 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  7 november 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad maakt zich op voor begroting

  6 november 2017 - De gemeenteraad van Delft neemt donderdag 9 november tijdens de raadsvergadering een besluit over de Programmabegroting 2018-2021, de Belastingverordeningen 2018 en de Najaarsrapportage 2017. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Financiële ruimte biedt voer voor discussie

  3 november 2017 – In de derde en laatste begrotingsvergadering van de raadscommissies is op donderdag 2 november in de commissie Economie, Financiën en Bestuur uitvoerig stilgestaan bij de vraag hoe de gemeente moet omgaan met de financiële ruimte die de Programmabegroting 2018-2021 laat zien. Na jaren van bezuinigingen en krapte konden de fracties dit jaar debatteren over de vraag wat er met de bestedingsruimte moet gebeuren.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  2 november 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ruimte en Verkeer buigt zich over begroting

  2 november 2017 – In de begrotingsvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hebben op woensdag 1 november veel fracties positief gereageerd op het voornemen van het college om meer geld uit te trekken voor het onderhoud van de openbare ruimte in de stad. Over de vraag of het college daar voldoende geld voor uittrekt waren de meningen echter verdeeld.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  1 november 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties delen begrotingswensen met college

  1 november 2017 – In de eerste van drie begrotingsvergaderingen van de raadscommissies hebben de fracties in de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 31 oktober hun begrotingswensen gedeeld met het college. Daarbij ging het niet om grote begrotingswijzigingen maar om politieke accenten die de fracties onder de aandacht wilden brengen. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  31 oktober 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Financieel perspectief centraal in beschouwingen

  27 oktober 2017 – In de algemene beschouwingen is op donderdag 26 oktober door veel fracties met optimisme vooruitgeblikt op de toekomst van Delft. Het college heeft de laatste Programmabegroting 2018-2021 van deze raadsperiode aangeboden aan de raad. Als het aan het college ligt, blikt de raad de komende tijd vooruit tot 2040, maar dat is voor sommige fracties nog iets te ver weg.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  26 oktober 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemeenteraad wil Eneco-aandelen houden

  25 oktober 2017 – In een extra vergadering heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad op dinsdag 24 oktober besloten dat Delft nu niet de intentie heeft om de Eneco-aandelen te verkopen. Het voorstel van het college om het principebesluit te nemen om de aandelen wel van de hand te doen, werd verworpen.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  24 oktober 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raadsvergadering begint een uur vroeger

  24 oktober 2017 – De raadsvergadering begint op donderdag 26 oktober anders dan gebruikelijk, niet om 20.00 uur, maar een uur vroeger om 19.00 uur. In deze vergadering geven de elf fracties hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar.
 • Extra raad over verkamering en Eneco

  23 oktober 2017 – In een extra vergadering op dinsdag 24 oktober behandelt de gemeenteraad vanaf 20.00 uur onder meer maatregelen om verkamering te beperken en het wel of niet verkopen van de Eneco-aandelen.
 • Meerderheid positief over grondbeleid

  11 oktober 2017 – Een meerderheid van de fracties heeft zich op dinsdag 10 oktober in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer positief uitgesproken over het voorstel nota Grondprijsbeleid 2017-2020 en het voorstel nota Grondbeleid 2017-2020.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  10 oktober 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Vmbo’ers maken kennis met Delftse politiek

  10 oktober 2017 - 27 Vmbo-leerlingen van het Stanislas College hebben maandag 9 oktober ervaren wat het is om raadslid te zijn tijdens Klassenbezoek@Gemeentehuis. In de raadszaal speelden ze een raadsvergadering na en konden ze vragen stellen aan gemeenteraadsleden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  9 oktober 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Debat Eneco-aandelen wordt vervolgd

  6 oktober 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft zich op donderdag 5 oktober een ruime meerderheid van de raadsfracties afgetekend die voor behoud is van de Delftse aandelen van Eneco. Het college stelt de raad voor via een principebesluit in te stemmen met verkoop van de aandelen. Ruim na middernacht besloot de commissie dat het debat op dinsdag 24 oktober in een extra raadsvergadering wordt voortgezet.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  5 oktober 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ruimte en Verkeer behandelt grondbeleid

  5 oktober 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer worden op dinsdag 10 oktober onder meer de voorstellen Nota Grondbeleid 2017-2020, Nota Grondprijsbeleid 2017-2020 en de Grondprijzenbrief 2017 behandeld.
 • Gemengde reacties op sturing woningvoorraad

  4 oktober 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen klonken op dinsdag 3 oktober gemengde reacties op het plan van het college om met de invoering van een omzettingsvergunning de Delftse woningvoorraad te sturen en de verkamering van woningen te beperken.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  3 oktober 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt evenementenbeleid

  3 oktober 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat op donderdag 5 oktober het evenementenbeleid ter discussie.
 • Veertiende interactieve sessie Spoorzone

  3 oktober 2017 – Bij het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone wordt op woensdag 4 oktober van 19.00 tot 22.00 uur voor de veertiende maal een interactieve sessie voor raadsleden gehouden.
 • Commissie bespreekt nieuwe huisvestingsverordening

  2 oktober 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 3 oktober het voorstel besproken om een omzettingsvergunning in te voeren waarmee een toename van de verkamering van woningen wordt gereguleerd.
 • Raad scherpt Delftse energieambities aan

  29 september 2017 – De ambities van de gemeente om Delft in 2050 energieneutraal te laten zijn, zijn in de raadsvergadering op donderdag 28 september via twee gezamenlijke moties van D66 en GroenLinks aangescherpt. Daarnaast dienden diverse andere partijen drie moties in om de doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma 2017-2020 Energieneutraal 2050 sneller te realiseren, maar die moties werden door een raadsmeerderheid verworpen.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  28 september 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  26 september 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad behandelt bouwplan Van Arskerk

  25 september 2017 – In de raadsvergadering op donderdag 28 september bespreekt de raad onder meer het voorstel over een verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van het project Van Arskerk.
 • Energieambities leiden tot uitvoerig debat

  22 september 2017 – Delft is er nog lang niet als het gaat om de doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma 2017-2020 Energieneutraal 2050. In een uitvoerig debat tijdens de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 september beaamde wethouder Stephan Brandligt dat de gemeente Delft nog een lange weg heeft te gaan om alle energieambities uit dit programma te halen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 september 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Positieve reacties op bouwplan Van Arskerk

  20 september 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op dinsdag 19 september door een meerderheid van de fracties overwegend positief gereageerd op het plan van de Sint Ursula Parochie en de Stichting Heelweg om de Van Arskerk deels te slopen en te vervangen door woningbouw.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 september 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  18 september 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ruimte en Verkeer vergadert twee avonden

  12 september 2017 – De commissie Ruimte en Verkeer heeft de volle agenda van de overlegvergadering verdeeld over dinsdag 19 en donderdag 21 september.
 • Commissie wil vinger aan pols houden in stationsgebied

  8 september 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt beloofd dat over twee jaar een, in principe, afrondend onderzoek wordt gedaan naar de veiligheidsbeleving van bezoekers op en rond het stationsgebied. Diverse fracties drongen daar bij de portefeuillehouder op aan, omdat ze het nog te vroeg vinden om na de meting van dit jaar het station en omgeving te beschouwen als een regulier gebied.  
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  7 september 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Inkoopplan Jeugdhulp – Wmo roept veel vragen op

  6 september 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen heeft het voorstel Inkoopplan Jeugdhulp - Wmo Delft 2018 geleid tot veel vragen van fracties aan het college.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  5 september 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  4 september 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt veiligheid bij station

  4 september 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 7 september onder meer de evaluatie van de zevende meting van de veiligheidsbeleving op en rond station Delft besproken.
 • Delftse raad doet kennis op in Eindhoven

  2 september 2017 – Raads- en collegeleden uit Delft hebben tijdens het jaarlijkse werkbezoek van de Delftse gemeenteraad op vrijdag 1 september in Eindhoven gehoord, gezien en ervaren wat een enorme herontwikkeling in het spoorzonegebied en de rand van de binnenstad betekent voor een gemeente die is veranderd van industriestad naar kennisagglomeraat.
 • Commissie bespreekt Inkoopplan Jeugdhulp

  31 augustus 2017 – De aftrap van het nieuwe vergaderseizoen wordt op dinsdag 5 september verricht door de commissie Sociaal Domein en Wonen. De commissie bespreekt die avond in de overlegvergadering onder meer het voorstel Inkoopplan Jeugdhulp – Wmo Delft.
 • Gemeenteraad begint aan nieuw vergaderseizoen

  22 augustus 2017 - Het nieuwe vergaderseizoen van de gemeenteraad start over twee weken met de reguliere commissievergaderingen. Maar de raads- en commissieleden komen ook al deze week bij elkaar.
 • Gemeenteraad is met zomerreces

  10 juli 2016 – De gemeenteraad van Delft is tot maandag 21 augustus met zomerreces. De komende weken worden geen reguliere commissie- en raadsvergaderingen gehouden.
 • Ruime meerderheid stemt in met Kadernota 2017

  30 juni 2017 - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 29 juni ingestemd met de Kadernota 2017: “Delft in balans. De basis op orde, investeren in de toekomst”. In deze nota schetst het college de kaders voor de programmabegroting 2018-2021 die na het zomerreces aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  29 juni 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemeenteraad bespreekt Kadernota 2017

  26 juni 2017 - De Kadernota 2017 wordt in de vergadering op donderdag 29 juni door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de behandeling van deze nota zijn door verschillende fracties moties en amendementen aangekondigd.
 • Financiële armslag biedt ruimte voor keuzes

  23 juni 2017 – Delft staat er financieel beter voor dan enkele jaren geleden en dat was donderdag 22 juni te merken in het debat over de Kadernota 2017 van de commissie Algemeen. In een uitgebreide bespreking deelden de fracties hun standpunten met het college en probeerden ze eigen accenten te leggen in de financiële voorstellen die het college verder gaat uitwerken voor de begroting voor 2018.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  22 juni 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Internationaal onderwijs roept verdeelde reacties op

  22 juni 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op woensdag 21 juni door de fracties verdeeld gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO) in Delft. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 juni 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Meer tijd voor alternatief bouwplan Kruisstraat

  21 juni 2017 - Ontwikkelaar Kennemerland BV krijgt voor de derde maal extra tijd om te sleutelen aan het ontwerp van het bouwplan voor de locatie Kruisstraat 71. Het college heeft dat besloten, omdat het huidige plan opnieuw op verzet stuitte bij de omwonenden en de stadsbouwmeester. De ontwikkelaar heeft laten weten deels aan hun wensen tegemoet te willen komen. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  20 juni 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie praat over jongeren met schulden

  20 juni 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt onder meer de schuldenproblematiek van Delftse jongeren besproken.
 • Volle agenda voor Ruimte en Verkeer

  19 juni 2017 – De commissie Ruimte en Verkeer wacht een volle agenda voor de overlegvergadering op dinsdag 20 juni. In deze vergadering wordt onder meer het bestemmingsplan Lidl Griegstraat besproken.
 • Extra kosten VAK DOK zorgen voor kritische noten

  16 juni 2017 – Het voornemen van het college om in de Kadernota 2017 eenmalig 1,3 miljoen euro en structureel twee ton extra op te nemen voor de huisvesting van VAK en DOK aan het Vesteplein heeft in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur tot kritische reacties geleid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 juni 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissievergadering in teken van Kadernota

  14 juni 2017 – De commissie Algemeen staat op donderdag 22 juni helemaal in het teken van de Kadernota 2017. Het voltallige college en andere commissies zijn uitgenodigd voor de bespreking van deze nota die alle gemeentelijke beleidsterreinen omvat.
 • Bekijk de presentaties rechtstreeks

  13 juni 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt jaarstukken 2016

  12 juni 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur worden op donderdag 15 juni onder meer de jaarstukken 2016 behandeld.
 • Raad debatteert uitvoerig over cannabis

  2 juni 2017 – Een meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 1 juni ingestemd met de motie Medicinale cannabis die werd ingediend door D66. 
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  1 juni 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties overwegen moties voor raadsvergadering

  30 mei 2017 – Verschillende fracties hebben voor de raadsvergadering van donderdag 1 juni bij diverse agendapunten moties aangekondigd. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
 • Hannah Wessels beste debater SIDDER 2017

  29 mei 2017 – Vwo5-leerling Hannah Wessels is door een driekoppige jury van raadsleden maandag 29 mei uitgeroepen tot winnaar van Scholieren In De DelftsE Raad 2017 kortweg SIDDER. Burgemeester Marja van Bijsterveldt overhandigde een cadeaubon aan de winnares. 
 • Breed draagvlak voor Delftse participatieaanpak

  17 mei 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op dinsdag 16 mei door de meeste fracties met instemming gereageerd op het voorstel voor de Delftse Participatie Aanpak. Die participatieaanpak is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 mei 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie geeft advies over Delfts Doen en Plus

  15 mei 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 16 mei buigen de fracties zich over het voorstel Omgevingswet: Delftse Participatie Aanpak, Omgevingsvisie, afronding fase 2 en planning en het voorstel Anterieure overeenkomst uitbreiding PLUS aan de Van Foreestweg.
 • Fractiestandpunten lopen uiteen over veiligheid

  12 mei 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is donderdag 11 mei uitvoerig stilgestaan bij het onderwerp veiligheid, handhaving en toezicht. Een aantal fracties vroeg aandacht voor de handhavingscapaciteit, terwijl er ook fracties waren die meer aandacht vroegen voor preventie.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  11 mei 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Thuisteelt medicinale wiet leidt tot uitvoerig debat

  10 mei 2017 – Een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad van Hof van Twente over het legaliseren van de thuisteelt van medicinale cannabis heeft in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 9 mei tot een uitvoerig debat met veel voors en tegens geleid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 mei 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over financiën en veiligheid

  9 mei 2017 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur staat op donderdag 11 mei een volle agenda voor de overlegvergadering te wachten. De commissie wordt in deze vergadering bijgepraat over het financieel meerjarenbeeld van de Kadernota en daarnaast bespreekt de commissie brieven van het college over veiligheid, handhaving en toezicht. 
 • Commissie behandelt ontwerpbegroting GGD

  8 mei 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 9 mei de zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 van de GGD Haaglanden besproken.
 • Raad akkoord met bestemmingsplan Noordwest 2

  21 april 2017 – Een ruime meerderheid van de raad is in de vergadering op donderdag 20 april akkoord gegaan met het bestemmingsplan Noordwest 2. Het plan werd zonder wijzigingen door de raad vastgesteld. 
 • Veel animo om kandidaat-raadslid te worden

  21 april 2017 - 29 van de 50 deelnemers aan de cursus Politiek Actief hebben laten weten dat ze serieus overwegen om kandidaat-raadslid te worden. De cursus die donderdag 20 april werd afgerond, volgde direct na de wervingscampagne Ja, ik wil in de gemeenteraad die inwoners van Delft opriep om politiek actief te worden.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  20 april 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Veel belangstelling voor fietsparkeren

  20 april 2017 – Onder grote belangstelling vond op dinsdag 18 april in het nieuwe stadskantoor de externe oriëntatie fietsparkeren plaats. Naast raadsleden waren inwoners, ondernemers, TU-studenten, vertegenwoordigers van belangenverenigingen en studentenverenigingen aanwezig.
 • Raad bespreekt bestemmingsplan

  18 april 2017 – In de vergadering op donderdag 20 april bespreekt de gemeenteraad één onderwerp; het bestemmingsplan Noordwest 2.
 • Extra tijd voor alternatief plan Kruisstraat

  5 april 2017 – Ontwikkelaar Kennemerland BV heeft - in plaats van een aanvraag voor een omgevingsvergunning -  bij het college het verzoek ingediend om tot 28 april de tijd te nemen voor het verkennen van een alternatief bouwplan in de Kruisstraat zonder supermarkt. Wethouder Lennart Harpe maakte dat dinsdag 4 april bekend in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  4 april 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt bestemmingsplannen

  30 maart 2017 – De commissie Ruimte en Verkeer heeft voor de overlegvergadering op dinsdag 4 april onder meer de bestemmingsplannen Buytenweye en Noordwest 2 op de agenda staan.
 • Commissie eens met verlenging regeling H-10

  29 maart 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 28 maart door alle fracties positief gereageerd op het voorstel van het college om de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 met een jaar te verlengen tot 31 december 2018.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  28 maart 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt Inkoopbureau H10

  27 maart 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 28 maart het voorstel besproken om de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10 met een jaar te verlengen.  
 • Commissievergadering gaat niet door

  27 maart 2017 – De overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur gaat op donderdag 30 maart niet door. 
 • Raad stemt in met plan Noordoost 2017

  24 maart 2017 – Een ruime meerderheid van de raad is in de vergadering op donderdag 23 maart akkoord gegaan met het bestemmingsplan Noordoost 2017. Dit plan staat onder meer toe dat Ikea het parkeergebouw met één verdieping uitbreidt met daar bovenop een dak met zonnepanelen.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  23 maart 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad buigt zich over diverse voorstellen

  20 maart 2017 - In de raadsvergadering op donderdag 23 maart wordt onder meer het voorstel van het college over de Woonvisie Woningmarkt Haaglanden 2017-2021 besproken. Het is een van de drie voorstellen die op de bespreekagenda van de raad staan.
 • Uitstel voor Kruisstraat Delft BV leidt tot veel vragen

  15 maart 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hebben de fracties op dinsdag 14 maart lang stilgestaan bij het uitstel dat door het college is verleend aan ontwikkelaar Kruisstraat Delft BV om binnen drie weken het alternatieve bouwplan voor een supermarkt te presenteren dat voldoet aan de afspraken die daar vorig jaar over zijn gemaakt.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 maart 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over Kruisstraat 71

  13 maart 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer staat op dinsdag 14 maart het laden en lossen bij Kruisstraat 71 en het onderzoek naar het proces rond de grondverkoop en het bouwplan voor een supermarkt op deze locatie op de agenda. 
 • Regionale woonvisie valt in goede aarde

  8 maart 2017 – Een meerderheid van de fracties heeft in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen positief gereageerd op de regionale woonvisie van negen gemeenten, waaronder Delft, in de regio Haaglanden. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  7 maart 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Overlegvergadering commissie EFB vervalt

  7 maart 2017 – De vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur die voor donderdag  9 maart op de agenda stond, gaat niet door. 
 • Commissie bespreekt Regionale Woonvisie

  6 maart 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 7 maart onder meer de Woonvisie woningmarktregio Haaglanden 2017 – 2021 behandeld.
 • 120 Delftenaren willen in de gemeenteraad

  27 februari 2017 – 120 Inwoners van Delft willen raadslid worden. Het aantal belangstellenden dat zich tussen 9 januari en 24 februari 2017 via de campagne Ja, ik wil in de gemeenteraad zich heeft aangemeld voor de cursus Politiek Actief is daarmee opnieuw veel groter dan bij de vorige twee edities van deze campagne in 2009 en 2012.
 • Raad akkoord met regionaal opvangplan

  24 februari 2017 – De gemeenteraad is in de vergadering op donderdag 23 februari unaniem akkoord gegaan met het regionaal beleidsplan Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Drie moties om het plan aan te passen werden verworpen.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  23 februari 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties overwegen moties na collegebrieven

  20 februari 2017 – Voor de raadsvergadering op donderdag 23 februari hebben diverse fracties moties aangekondigd op verschillende onderwerpen die via brieven van het college in de commissies zijn besproken. 
 • Fracties willen sneller af van vrachtverkeer

  15 februari 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hebben de meeste fracties op dinsdag 14 februari laten weten dat het Protocol Logistiek, waarmee het college zwaar vrachtverkeer uit de binnenstad wil weren een stap in de goede richting is. Maar enkele fracties vinden dat het wel wat sneller kan.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 februari 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Roadmap roept wisselende reacties op

  10 februari 2017 – De SP wil het geld terug en GroenLinks zei erg enthousiast te zijn. De Roadmap Next Economy die donderdag 9 februari in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur werd besproken, riep uiteenlopende reacties bij de fracties op.
 • Ruimte en Verkeer bespreekt Protocol Logistiek

  9 februari 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op dinsdag 14 februari onder meer het Protocol Logistiek besproken. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 februari 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie uit zorgen over huisuitzettingen

  8 februari 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen hebben diverse fracties op dinsdag 7 februari hun zorgen uitgesproken over huisuitzettingen waarbij kinderen betrokken zijn. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  7 februari 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie behandelt Roadmap Next Economy

  6 februari 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Financiën en Economie wordt op donderdag 9 februari de Roadmap Next Economy besproken. 
 • Raad zet punt achter twee onderzoeken

  3 februari 2017 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 2 februari de tweede fase van het raadsonderzoek Grote Projecten afgerond. Tevens heeft de raad een punt gezet achter het onderzoek naar de maatregelen die nodig waren om de beveiliging in museum Prinsenhof Delft op orde te krijgen en de tentoonstelling Het Straatje van Vermeer mogelijk te maken.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  2 februari 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt Beschermd Wonen

  2 februari 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 7 februari onder meer gesproken over het voorstel over het regionaal beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. 
 • Raad praat verder over Grote Projecten

  31 januari 2017 – Het raadsonderzoek Fase 2 Grote Projecten in Delft is op donderdag 2 februari een van de onderwerpen die op agenda van de raadsvergadering staan. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Raadsleden de straat op voor Ja, ik wil

  28 januari 2017 - Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft op de zaterdagmarkt in Delft officieel het startsein gegeven voor de wervingscampagne Ja, ik wil in de gemeenteraad. Verschillende raadsleden informeerden de marktbezoekers over het raadswerk en spoorden hen via folders aan om politiek actief te worden. 
 • Meerderheid tevreden met eindrapport

  27 januari 2017 – In een extra vergadering van de commissie Algemeen is op donderdag 26 januari door een ruime meerderheid van de fracties met tevredenheid gereageerd op de inhoud van het eindrapport Grote projecten in Delft en de bijbehorende ingrediëntennotitie die moet leiden tot een Regeling Risicovolle Projecten.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  26 januari 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Breed draagvlak voor zorgwoningen Chilipad

  25 januari 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hebben op dinsdag 24 januari nagenoeg alle fracties zich uitgesproken voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het nieuwbouwplan van 20 woonzorgstudio’s en 25 aanleunwoningen op de locatie Chilipad 1. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  24 januari 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Burgemeester geeft startsein Ja, ik wil

  24 januari 2017 - De gemeenteraad van Delft is vorige week begonnen met het vinden van Delftenaren die zeggen Ja, ik wil in de gemeenteraad. De officiële start van deze wervingscampagne vindt aanstaande zaterdag 28 januari plaats tijdens de warenmarkt in de binnenstad van Delft.
 • Ruimte en Verkeer buigt zich over Chilipad 1

  19 januari 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer staat op dinsdag 24 januari het voorstel Omgevingsvergunning Chilipad 1 op de agenda.
 • Kritische noten over onderzoek Prinsenhof

  20 januari 2017 – In het debat over het onderzoek naar de beveiligingsmaatregelen die Museum Prinsenhof Delft vorig jaar met spoed moest nemen om het schilderij Het Straatje van Vermeer in Delft te kunnen exposeren, zijn op donderdag 19 januari in de commissie Economie, Financiën en Bestuur kritische noten gekraakt.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 januari 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Eindrapport Grote Projecten aangeboden

  19 januari 2017  - De Delftse onderzoekscommissie Grote Projecten (Spoorzone, Harnaschpolder, Sebastiaansbrug) fase 2 heeft op donderdag 19 januari 2017 haar eindrapport gepresenteerd.
 • Brede steun voor privatisering Kerkpolder

  18 januari 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen heeft een ruime meerderheid van de fracties op dinsdag 17 januari de raad geadviseerd om akkoord te gaan met de verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  17 januari 2017 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie behandelt onderzoek Prinsenhof

  17 januari 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 19 januari onder meer het onderzoek naar de beveiligingsmaatregelen in Museum Prinsenhof Delft besproken.
 • Presentatie eindrapport Grote Projecten

  16 januari 2017  - De Delftse onderzoekscommissie Grote Projecten (Spoorzone, Harnaschpolder, Sebastiaansbrug) fase 2 presenteert op donderdag 19 januari 2017 om 19.30 uur haar eindrapport.
 • Commissie praat over Beschermd wonen

  11 januari 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 17 januari onder meer het regionaal beleidsplan Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen besproken.
 • Verkoopprocedure Kromstraat met maand verlengd

  23 december 2016 - De procedure om vijf panden in de Kromstraat gezamenlijk te verkopen is met een maand verlengd. Wethouder Ferrie Förster maakte dat tijdens de raadsvergadering op donderdag 22 december bekend.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  22 december 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad behandelt verkoopprocedure VOM Delft

  19 december 2016 – In de vergadering op donderdag 22 december wordt door de gemeenteraad gedebatteerd over de procedure van VOM Delft BV voor de verkoop van vijf panden in de Kromstraat. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Verkoopprocedure leidt tot veel vragen

  16 december 2016 – De procedure die door VOM Delft BV in gang is gezet om vijf panden in de Kromstraat via een portefeuilleverkoop in de etalage te zetten, heeft in een extra vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 15 december bij de fracties tot veel vragen geleid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 december 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties unaniem positief over aanlichten Oostpoort

  15 december 2016 – Het initiatiefvoorstel van Onafhankelijk Delft om de Oostpoort in de schijnwerpers te zetten is in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op woensdag 14 december door alle fracties positief ontvangen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 december 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie houdt extra vergadering

  13 december 2016 – De reserveavond van de commissies wordt op donderdag 15 december op verzoek van verschillende fracties benut voor een extra commissie Algemeen over de verkoopprocedure van de Vastgoed OntwikkelingsMaatschappij Delft BV. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Ruimte en Verkeer vergadert een dag later

  12 december 2016 - De commissie Ruimte en Verkeer vergadert in verband met Lichtjesavond niet op dinsdag, maar op woensdag 14 december. De commissie begint om 19.15 uur met een presentatie door Wytze Patijn die terug- en vooruitblikt op zijn werk als stadsbouwmeester.  
 • Fracties nemen begrotingswijzingen mee terug

  9 december 2016 - De twee raadsvoorstellen van het college om de begroting voor het eind van het jaar te wijzigen, hebben in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur niet geleid tot onverdeeld positieve adviezen van de fracties. Veel fracties gaan de twee voorstellen intern nader beschouwen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  8 december 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Huisvesting statushouders oogst tevredenheid

  7 december 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen hebben veel fracties positief gereageerd op de manier, waarop Delft asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvest en begeleid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  6 december 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt opzet rekenkameronderzoek

  6 december 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 8 december onder meer met de Delftse Rekenkamer gesproken over de opzet van het onderzoek naar de openbare orde en veiligheid bij evenementen.
 • Commissie praat over onderwijs en wonen

  5 december 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 6 december onder meer gesproken over het inspectierapport Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2015 – 2016 en de voortgangsrapportage Huisvesting en begeleiding statushouders.
 • Ruime meerderheid stemt in met Woonvisie

  2 december 2016 – Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 1 december ingestemd met de Woonvisie 2016-2023. Deze visie beschrijft de aanpak van de gemeente om de komende jaren te komen tot een lokale woningmarkt, waarvan het huizenaanbod beter is afgestemd op de vraag van woningzoekenden.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  1 december 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de externe oriëntatie rechtstreeks

  29 november 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad praat over afval, wonen en meer

  28 november 2016 – In de vergadering op donderdag 1 december neemt de raad onder meer besluiten over de herziening van de afvalstoffenverordening en de Woonvisie 2016-2023. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Meningen verdeeld over parkeerbeleid

  23 november 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op dinsdag 22 november door de fracties wisselend gereageerd op de inhoud van verschillende voorstellen en brieven van het college die allemaal te maken hebben met het parkeerbeleid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  22 november 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie blij met afwegingskader cameratoezicht

  18 november 2016 – Alle fracties hebben in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Financiën en Economie op donderdag 17 november tevreden gereageerd op het afwegingskader cameratoezicht dat door het college op verzoek van de commissie is opgesteld.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  17 november 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Parkeren en afvalbeleid in Ruimte en Verkeer

  17 november 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer worden op dinsdag 22 november diverse voorstellen, brieven en nota’s besproken die allemaal te maken hebben met parkeren.
 • Kritische kanttekeningen bij nieuwe Woonvisie

  16 november 2016 – In een uitvoerig debat zijn in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 15 november door nagenoeg alle fracties kritische kanttekeningen en vraagtekens geplaatst bij de Woonvisie 2016 – 2023.  
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 november 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over risicoprofiel

  15 november 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 17 november onder meer het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Haaglanden besproken.
 • Commissie bespreekt Woonvisie 2016 – 2023

  14 november 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 15 november onder meer de Woonvisie 2016 – 2023 besproken.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  14 november 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad stelt begroting 2017 vast

  11 november 2016 – De gemeenteraad is op donderdag 10 november na een uitgebreid debat akkoord gegaan met de programmabegroting 2017-2020, de belastingverordeningen 2017 en het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021. De begroting werd ongewijzigd vastgesteld.
 • Bekijk de begrotingsbehandeling rechtstreeks

  10 november 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad maakt zich op voor begroting

  7 november 2016 - De gemeenteraad van Delft neemt donderdag 10 november tijdens de raadsvergadering een besluit over de Programmabegroting 2017-2020, de Belastingverordeningen 2017 en de Najaarsrapportage 2016. De vergadering begint om 19.30 uur.
 • Coalitie wil in gesprek over Meedenkbegroting

  4 november 2016 – In de laatste van drie begrotingsvergaderingen die deze week zijn gehouden, hebben de coalitiepartijen PvdA en D66 in de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 3 november de fracties van CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft uitgenodigd om  komende tijd verder te praten over de voorstellen uit hun Meedenkbegroting met als doel om daar  bij de kadernota of tussentijds via een begrotingswijziging besluiten over te nemen.
 • Ruimte en Verkeer buigt zich over begroting

  3 november 2016 – In de begrotingsvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer werden op woensdag 2 november door veel fracties opmerkingen gemaakt over de toekomst van Delft; hoe de stad eruit moet zien, hoe bewoners daar hun zegje over kunnen doen en ook hoe schoon, duurzaam en bereikbaar de stad moet zijn. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  3 november 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  2 november 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • College ziet weinig ruimte voor meedenk-ideeën

  2 november 2016 – In de eerste van drie begrotingsvergaderingen van de raadscommissies hebben CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft op dinsdag 1 november in de commissie Sociaal Domein en Wonen van diverse fracties waardering gekregen voor hun meedenkbegroting 2017. Het college ziet echter weinig financiële ruimte om voor de komende programmabegroting invulling te geven aan deze meedenk-ideeën. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  1 november 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Adviescommissies bespreken begroting

  27 oktober 2016 - In de aanloop naar de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op donderdag 10 november houden de drie adviescommissies van de raad  volgende week hun vergaderingen over de programmabegroting  2017.
 • Financiële ruimte centraal in beschouwingen

  28 oktober 2016 – Bijna alle fracties hebben in hun algemene beschouwingen op donderdag 27 oktober ideeën laten horen over het benutten van de financiële ruimte die de Delftse Programmabegroting 2017 – 2020 biedt.  De coalitiepartijen volgen daarbij in grote lijnen de begrotingsvoorstellen van het college, terwijl diverse oppositiepartijen ook alternatieve maatregelen voorstellen.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  27 oktober 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fractievoorzitters reageren op begroting

  26 oktober 2016 - Aan de vooravond van de algemene beschouwingen hebben alle fractievoorzitters hun eerste reactie gegeven op programmabegroting 2017- 2020 en de lokale belastingverordeningen.
 • Drie fracties bieden Meedenkbegroting aan

  26 oktober 2016 – CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft hebben de raad en het college op woensdag 26 oktober de Meedenkbegroting 2017 aangeboden. De fracties schrijven in het stuk constructief te willen meewerken aan een goede begroting voor het komende jaar. Volgens de fracties kan de begroting nog enkele verbeteringen gebruiken.
 • Raadsvergadering begint een uur vroeger

  24 oktober 2016 – De raadsvergadering begint op donderdag 27 oktober anders dan gebruikelijk, niet om 20.00 uur, maar een uur vroeger om 19.00 uur. In deze vergadering geven de elf fracties hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar.
 • Bekijk interviews onderzoekscommissie rechtstreeks

  14 oktober 2016 - Alle openbare interviews van de onderzoekscommissie Grote Projecten van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemengde reacties op jaarverslag Delft voor Elkaar

  14 oktober 2016 – Het jaarverslag over 2015 van Delft voor Elkaar heeft in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 13 oktober 2016 wisselende reacties van de fracties opgeleverd.
 • Bekijk interviews onderzoekscommissie rechtstreeks

  13 oktober 2016 - Alle openbare interviews van de onderzoekscommissie Grote Projecten van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 oktober 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk interviews onderzoekscommissie rechtstreeks

  11 oktober 2016 - Alle openbare interviews van de onderzoekscommissie Grote Projecten van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties kritisch over kentekentoegang

  12 oktober 2016 – CDA, GroenLinks, STIP en SP hebben geschrokken gereageerd op het hoge aantal doorrijders dat zonder ontheffing de autoluwe binnenstad van Delft is ingereden. Wethouder Lennart Harpe maakte in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 11 oktober bekend dat sinds eind september 95 boetes zijn uitgedeeld aan overtreders die al drie of meer waarschuwingsbrieven hebben gehad. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  11 oktober  2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk interviews onderzoekscommissie rechtstreeks

  9 oktober 2016 - Alle openbare interviews van de onderzoekscommissie Grote Projecten van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk interviews onderzoekscommissie rechtstreeks

  7 oktober 2016 - Alle openbare interviews van de onderzoekscommissie Grote Projecten van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie krijgt beslisboom cameratoezicht

  7 oktober 2016 – Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 6 oktober 2016 beloofd dat ze het voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te actualiseren gaat aanvullen met een beslisboom en procedureafspraken. 
 • Onderzoekscommissie interviewt betrokkenen

  7 oktober 2016 - De onderzoekscommissie Grote Projecten van de gemeenteraad houdt van maandag 3 tot en met maandag 17 oktober interviews met bestuurders en ambtenaren die betrokken zijn en waren bij de projecten Spoorzone, Harnaschpolder en Sebastiaansbrug. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  6 oktober 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

 • Bekijk interviews onderzoekscommissie rechtstreeks

  6 oktober 2016 - Alle openbare interviews van de onderzoekscommissie Grote Projecten van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Sociaal Domein praat over Delft voor Elkaar

  6 oktober 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein wordt op donderdag 13 oktober onder meer de tussenrapportage Delft voor Elkaar 2015 besproken.
 • Maurits Bongers stopt als raadslid

  5 oktober 2016 – In een brief aan raadsvoorzitter Marja van Bijsterveldt heeft Maurits Bongers dinsdag 4 oktober laten weten dat hij per direct stopt als raadslid.
 • Commissie behandelt mix van onderwerpen

  5 oktober 2016 – De commissie Ruimte en Verkeer staat voor de overlegvergadering op dinsdag 11 oktober een gevarieerde agenda te wachten. De overlegvergadering begint rond 20.15 uur.
 • Frank van Vliet fractievoorzitter GroenLinks

  3  oktober 2016 - Met ingang van 1 oktober is Frank van Vliet de nieuwe voorzitter van de GroenLinks-fractie in de Delftse gemeenteraad. Van Vliet volgt Fleur Norbruis op, die de fractie vanaf 2008 leidde.
 • Commissie bespreekt aanpassing APV

  3 oktober 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt donderdag 6 oktober onder meer gesproken over het raadsvoorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  3 oktober 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Onderzoekscommissie interviewt betrokkenen

  3 oktober 2016 - De onderzoekscommissie Grote Projecten van de gemeenteraad houdt van maandag 3 tot en met maandag 17 oktober interviews met bestuurders en ambtenaren die betrokken zijn en waren bij de projecten Spoorzone, Harnaschpolder en Sebastiaansbrug.  
 • Metropoolregio moet procedures beter regelen

  30 september 2019 – Bij de evaluatie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag begin 2017 moet het college voorstellen doen om het democratische besluitvormingsproces in de Metropoolregio te verbeteren. Daarnaast moet met andere gemeenten worden onderzocht hoe de inspraak van gemeenten op verschillende plannen kan worden verbeterd.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  29 september 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • VVD-raadslid kondigt vertrek aan

  27 september 2016 – VVD-raadslid Hatte van der Woude verlaat per 10 november 2016 de gemeenteraad van Delft.
 • Lange raadsagenda met veel moties

  26 september 2016 – Op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 29 september staan acht bespreekonderwerpen, waarbij door verschillende fracties moties zijn aangekondigd. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.
 • Nusantara

  23 september 2016 – Het college heeft geen geld om de collectie van het voormalige museum Nusantara langer dan noodzakelijk op te slaan en daarom is ze ook niet van plan om plaatsing op de afstotingsdatabase aan te houden. Wethouder Ferrie Förster antwoordde dat donderdag 22 september op vragen van CDA en D66 tijdens het Delfts Uurtje.
 • Bekijk het Delfts Uurtje rechtstreeks

  22 september 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Wethouder onder vuur in Ruimte en Verkeer

  21 september 2016 – Diverse fracties hebben het wethouder Lennart Harpe tijdens een uitgebreid debat in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 20 september zwaar aangerekend dat het college niks heeft gedaan met de aangenomen motie Vervoerplannen 2017 inzake buslijn 62. De SP overweegt in de raadsvergadering op donderdag 29 september een motie van wantrouwen in te dienen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  20 september  2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • SP-fractie vult Delfts Uurtje met vragen

  19 september 2016 – Op de agenda van het Delfts Uurtje staan op donderdag 22 september alleen vragen die door de SP-fractie aan het college worden gesteld. Het Delfts Uurtje begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal.

   

 • Volle agenda’s voor Ruimte en Verkeer

  14 september 2016 – De commissie Ruimte en Verkeer begint op dinsdag 20 september een half uur eerder met de procedure- en overlegvergadering vanwege de volle agenda’s. De procedurevergadering begint om 19.30 uur en de overlegvergadering rond 19.45 uur. 
 • Onderzoekscommissie houdt interviewronde

  12 september 2016 - De onderzoekscommissie Grote Projecten houdt in de periode van 3 tot en met 14 oktober 2016 interviews met (oud-)bestuurders en (oud-)ambtenaren die betrokken zijn en waren bij de projecten Spoorzone, Harnaschpolder en Sebastiaansbrug.

   

 • Op weg naar de begrotingsbehandeling

  9 september 2016 – Het college van b en w heeft de gemeenteraad op donderdag 8 september de Programmabegroting 2017 -2020 aangeboden. 
 • Meerderheid wil referendumregels aanpassen

  8 september 2016 – Een meerderheid van de fracties heeft in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op woensdag 7 september de wens uitgesproken om te gaan werken aan een aanpassing van de huidige Delftse referendumverordening.

 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  7 september  2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

   

 • Toekomstplan brengt sportclubs in beweging

  7 september 2016 – Zes Delftse sportverenigingen en de Sportraad van Delft deelden dinsdag 6 september in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen (SDW) hun standpunten over de opdracht aan het college om invulling te geven aan een structurele bezuiniging van 350.000 euro op de sportaccommodaties.

   

 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  6 september  2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

   

 • CDA heeft nieuwe fractievoorzitter

  6 september 2016 - Rob van Woudenberg is per direct de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Delft. Hij volgt hiermee David van Dis op, die de functie ruim drie jaar bekleedde. Van Dis blijft wel aan als raadslid.

 • Commissie EFB vergadert op woensdag

  5 september 2016 - De vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur vindt deze week niet zoals gebruikelijk op donderdag, maar op woensdag  7 september plaats. De vergadering is in verband met de repetities van de taptoe een dag verschoven.

 • Delft heeft een nieuwe burgemeester

  2 september 2016 - Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart  is vrijdag 2 september geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Delft.  In een bijzondere raadsvergadering werd ze beëdigd door de Commissaris van de Koning Jaap Smit.

   

 • Sociaal Domein en Wonen begint vroeger

  1 september 2016 - De commissie Sociaal Domein en Wonen begint op dinsdag 6 september een half uur eerder met de vergadering dan gebruikelijk. De procedurevergadering start om 19.30 uur en de overlegvergadering rond 19.45 uur. 
 • Commissie blijft verdeeld over komst Lidl

  31 augustus 2016 – In de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer bleek dinsdag 30 augustus dat de standpunten van de fracties over de komst van een Lidl supermarkt in de Kruisstraat nog steeds erg verdeeld zijn. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  30 augustus 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  25 augustus 2016  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Willy Tiekstra nieuwe fractievoorzitter PvdA

  25 augustus 2016 – Willy Tiekstra is met ingang van heden de nieuwe voorzitter van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Delft. Ze volgt Ernst Damen op. 
 • Ruimte en Verkeer houdt extra vergadering

  24 augustus 2016 – De commissie Ruimte en Verkeer houdt op dinsdag 30 augustus een extra overlegvergadering. Op de agenda staat onder meer de brief van het college over de komst van een Lidl supermarkt in de Kruisstraat.
 • Installatie nieuwe burgemeester

  18 augustus 2016 - Marja van Bijsterveldt wordt op vrijdag 2 september tijdens een bijzondere raadsvergadering beëdigd en geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Delft.
 • Delftenaren welkom bij de installatie

  18 augustus 2016 - Twintig Delftenaren kunnen op vrijdag 2 september de bijzondere raadsvergadering bijwonen van de installatie en beëdiging van de nieuwe burgemeester. Wilt u erbij zijn? Meld u aan!
 • Gemeenteraad is met zomerreces

  11 juli 2016 – De gemeenteraad van Delft is tot maandag 22 augustus met zomerreces. De komende weken worden geen reguliere commissie- en raadsvergaderingen gehouden.
 • Onderzoekscommissie selecteert Necker van Naem

  8 juli 2016 - De onderzoekscommissie Grote Projecten heeft adviesbureau Necker van Naem geselecteerd voor de ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van de vervolgfase van het onderzoek naar de drie grote projecten Spoorzone, Harnaschpolder en de Sint Sebastiaansbrug . 

 • Lintje voor burgemeester bij afscheid

  5 juli 2016 - Burgemeester Bas Verkerk is tijdens de buitengewone raadsvergadering op maandag 4 juli bij het afscheid van de gemeenteraad door commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit onderscheiden met een hoge Koninklijke onderscheiding. 
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  4 juli 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ministerraad maakt benoeming bekend

  1 juli 2016 - Mevrouw J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart wordt de nieuwe burgemeester van Delft. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 2 september 2016.

 • Raadsmeerderheid stemt in met Kadernota 2016

  1 juli 2016 – Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 30 juni ingestemd met de Kadernota 2016. In deze nota schetst het college de kaders voor de programmabegroting 2017-2020 die na het zomerreces aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  30 juni 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad oefent met nieuwe Omgevingswet

  29 juni 2016 – De raad heeft dinsdag 28 juni op uitnodiging van het college een interactieve bijeenkomst gehouden over de nieuwe Omgevingswet. Op 7 april jl. is deze nieuwe wet voor het eerst gepresenteerd en besproken in de commissie Ruimte en Verkeer. 
 • Gemeenteraad wacht lange vergaderagenda

  27 juni 2016 – De gemeenteraad staat op donderdag 30 juni een lange raadsvergadering te wachten met onder meer de behandeling van de Kadernota 2016. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. 
 • Raad neemt afscheid van burgemeester Verkerk

  27 juni 2015 – De gemeenteraad neemt in een buitengewone raadsvergadering op maandag 4 juli afscheid van burgemeester Bas Verkerk.
 • Commissie positief over Cultuurkader Delft

  24 juni 2016 – Bijna alle fracties hebben in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 23 juni 2016 positief gereageerd op het Cultuurkader Delft 2016-2019.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  23 juni 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie houdt bedenkingen bij Kruisstraat

  22 juni 2016 – Nagenoeg alle fracties hebben in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 21 juni hun bedenkingen kenbaar gemaakt over verschillende aspecten van het plan om in de Kruisstraat een supermarkt te realiseren. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 juni 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Cultuurkader en jaarstukken op commissieagenda

  21 juni 2016 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt in de overlegvergadering op donderdag 23 juni onder meer het Cultuurkader Delft 2016-2019 en de Jaarstukken 2015.
 • College wil verder praten over Kruisstraat

  20 juni 2016 – Het college wil op dinsdag 21 juni in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer met de commissie van gedachten wisselen over het tot nu toe doorlopen traject en het vervolgtraject voor Kruisstraat 71. Het is aan de commissie om in de procedurevergadering te bepalen of dit onderwerp wordt besproken.
 • Kadernota zorgt voor voorzichtig optimisme

  17 juni 2016 – In een uitgebreid debat is in de commissie Economie, Financiën en Bestuur door de fracties op donderdag 16 juni 2016 voorzichtig optimistisch gereageerd op de plannen en voorstellen die het college schetst in de Kadernota 2016.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 juni 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties teleurgesteld over weigering DSM

  16 juni 2016 - De weigering van DSM om in het Spoorzonegebied een strook van twee meter breed af te staan voor de aanleg van een voet- en fietspad heeft in de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer voor teleurgestelde reacties van diverse fracties gezorgd. Het college deelde bij monde van wethouder Lennart Harpe die teleurstelling. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 juni 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Veel lof voor Inkoopplan Wmo Jeugdhulp

  15 juni 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 14 juni door nagenoeg alle fracties positief gereageerd op het voorstel van het college voor het Inkoopplan Delft 2017 (Jeugdhulp en Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen). 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 juni 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Tussenstand handtekeningen referendumverzoek

  13 juni 2016 – Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over Geen AZC in Delft hebben tot en met donderdag 9 juni 166 kiesgerechtigde Delftenaren hun handtekening gezet. Hiervoor zijn 4000 handtekeningen nodig.
 • Eindstand handtekeningen referendumverzoek

  13 juni 2016 – Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over Geen AZC in Delft hebben tot en met maandag 13 juni 180 kiesgerechtigde Delftenaren hun handtekening gezet. 
 • Ruimte en Verkeer houdt extra vergadering

  10 juni 2016 - De commissie Ruimte en Verkeer houdt op woensdag 15 juni  een extra overlegvergadering. De reguliere vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt gehouden op dinsdag 21 juni. 
 • Commissievergadering begint half uur eerder

  9 juni 2016 – De vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen begint op dinsdag 14 juni niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar een half uur eerder, om 19.30 uur met de procedurevergadering. 
 • Commissievergadering in teken van Kadernota

  9 juni 2016 – De vergadering van de commissie Economie, Financien en Bestuur staat op donderdag 16 juni helemaal in het teken van de Kadernota 2016. Het voltallige college en andere commissies zijn uitgenodigd voor de bespreking van deze nota die alle gemeentelijke beleidsterreinen omvat.
 • Tussenstand handtekeningen referendumverzoek

  6 juni 2016 – Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over Geen AZC in Delft hebben tot en met donderdag 2 juni 160 kiesgerechtigde Delftenaren hun handtekening gezet. Hiervoor zijn 4000 handtekeningen nodig.
 • ‘Vertrouwenscommissie doorliep constructief proces’

  3 juni 2016 – “Een lang, boeiend, zorgvuldig en constructief proces.” Met die woorden blikte voorzitter Huub Halsema donderdag 2 juni terug op de periode, waarin de Delftse vertrouwenscommissie kwam tot het advies aan de gemeenteraad om Marja van Bijsterveldt aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Delft. 
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  2 juni 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Aanbeveling nieuwe burgemeester Delft: Marja van Bijsterveldt

  2 juni 2016 - Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (Marja) wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Delft. De gemeenteraad heeft dit op donderdag 2 juni in de raadsvergadering besloten na een voorstel van de vertrouwenscommissie.
 • Commissievergadering in teken van Kadernota

  1 juni 2016 – De vergadering van de commissie Economie, Financien en Bestuur staat op donderdag 16 juni helemaal in het teken van de Kadernota 2016. Het voltallige college en andere commissies zijn uitgenodigd voor de bespreking van deze nota die alle gemeentelijke beleidsterreinen omvat.
 • Tussenstand handtekeningen referendumverzoek

  30 mei 2016 – Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over Geen AZC in Delft hebben tot en met donderdag 26 mei 145 kiesgerechtigde Delftenaren hun handtekening gezet. Hiervoor zijn 4000 handtekeningen nodig.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  30 mei 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad bespreekt aanbeveling nieuwe burgemeester

  30 mei 2016 – De gemeenteraad bespreekt in de raadsvergadering op donderdag 2 juni het voorstel van de vertrouwenscommissie over de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester van Delft. De raadsvergadering begint hierdoor niet om 20.00 uur, maar om 18.30 uur. 
 • Wethouder stuurt fracties naar kinderboerderij

  27 mei 2016 – SP, D66 en ChristenUnie hebben in het Delfts Uurtje op donderdag 26 mei van wethouder Stephan Brandligt geen antwoord gekregen op de vraag welke afspraken er met kinderboerderij Tanthof zijn gemaakt over het gebruik van gemeentelijk onderhoudsmaterieel. De wethouder wees de fracties door naar de kinderboerderij.
 • Bekijk het Delfts Uurtje rechtstreeks

  26 mei  2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie verdeeld over plannen Buccaneer

  25 mei 2016 –  De aanvraag om een omgevingsvergunning voor de vestiging van een restaurant in de Buccaneer aan de Paardenmarkt zorgde in de overlegvergadering op dinsdag 24 mei voor een verdeelde commissie Ruimte en Verkeer.  
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  24 mei 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  23 mei 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Tussenstand handtekeningen referendumverzoek

  23 mei 2016 – Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over Geen AZC in Delft hebben tot en met vrijdag 20 mei 113 kiesgerechtigde Delftenaren hun handtekening gezet. Hiervoor zijn 4000 handtekeningen nodig.
 • Financieel optimisme klinkt in commissie

  20 mei 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur klonken op donderdag 19 mei voorzichtig optimistische geluiden over de Delftse financiën voor de komende jaren.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 mei 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ruimte en Verkeer begint half uur vroeger

  19 mei 2016 – De vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer begint op dinsdag 24 mei een half uur eerder dan gebruikelijk. De procedurevergadering start om 19.30 uur en de overlegvergadering begint aansluitend rond 19.45 uur. 
 • Commissie kritisch over begroting Werkse!

  18 mei 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is door diverse fracties op dinsdag 17 mei kritisch gereageerd op de begroting voor 2016 van Werkse!. De begroting laat onder meer een tekort zien van 662.000 euro. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  17 mei 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bereidt zich voor op Kadernota

  17 april 2016 – Met een technische presentatie over het financieel meerjarenbeleid van de Kadernota start in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 19 mei voor de fracties de voorbereiding op de behandeling van de Kadernota. 
 • Tussenstand handtekeningen referendumverzoek

  13 mei 2016 – Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over Geen AZC in Delft hebben tot en met donderdag 12 mei 94 kiesgerechtigde Delftenaren hun handtekening gezet. Hiervoor zijn 4000 handtekeningen nodig.
 • Commissie buigt zich over taaleis en meer

  11 mei 2016 – De commissie Sociaal Domein en Wonen behandelt in de overlegvergadering op dinsdag 17 mei onder meer een voorstel over de uitvoering van de Wet taaleis uit de Participatiewet. Maar de commissie bepreekt ook nog andere onderwerpen. 
 • Tussenstand handtekeningen referendumverzoek

  9 mei 2016 – Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over Geen AZC in Delft hebben tot en met woensdag 4 mei negen kiesgerechtigde Delftenaren hun handtekening gezet. Hiervoor zijn 4000 handtekeningen nodig.
 • College buigt voor raad en Kruisstraat

  29 april 2016 – Het college heeft in de raadsvergadering op donderdag 28 april beloofd alles in het werk te stellen om met de omwonenden van Kruisstraat 71 en ontwikkelaar Kennemerland het plan voor een supermarkt om te vormen tot een voor iedereen beter en acceptabel plan.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  28 april 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raadsvergadering begint half uur eerder

  25 april 2016 – De gemeenteraad staat op donderdag 28 april een volle agenda te wachten. De raadsvergadering begint daarom niet om 20.00 uur, maar al om 19.30 uur. 
 • Raad heeft laatste woord over bouwplan Laga

  22 april 2016 – Wethouder Ferrie Förster heeft in de voortzetting van de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 april herhaald dat de gemeenteraad het laatste woord heeft over het bouwplan voor het clubgebouw van Laga. De studentenroeivereniging wil het gebouw aan de Nieuwelaan uitbreiden en moderniseren. 
 • Uki Ognjanovic is ‘beste raadslid’ in sidder 2016

  22 april – VWO5-leerling Uki Ognjanovic van het Stanislas College is op vrijdag 22 april door een driekoppige jury van raadsleden aangewezen als ‘best debatterende raadslid’ tijdens de vergadering van Scholieren In De DelftsE Raad oftewel SIDDER. De jury wees de leerlingen die D66 vertegenwoordigden aan als beste fractie. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 april  2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie kritisch over bouwplan Kruisstraat

  20 april 2016 – Een volle publieke tribune, ruim 600 handtekeningen tegen een ‘supermonster’ in de Kruisstraat, demonstranten op de Markt en spandoeken tegen het stadhuis. De omwonenden van Kruisstraat 71 maakten in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 19 april helder dat ze mordicus tegen de bouw van een grote supermarkt in hun buurt zijn. Ze vonden gehoor bij de commissie. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  20 april 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Insprekers melden zich voor Ruimte en Verkeer

  18 april 2016 – Tot nu toe hebben zich bij de griffie al meer dan tien insprekers aangemeld voor verschillende onderwerpen die op dinsdag 19 april worden besproken in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer.
 • Fracties willen actie tegen overlast in Buitenhof

  15 april 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 14 april hebben verschillende fracties aangekondigd dat ze in de komende raadsvergadering mogelijk moties indienen om de overlast van hangjongeren in de wijk Buitenhof aan te pakken.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 april 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Referendumkamer stuurt advies naar de raad

  14 april 2016 – De referendumkamer heeft donderdag 14 april haar advies naar de gemeenteraad gestuurd over de vraag en de antwoordcategorieën die tijdens een referendum over Geen AZC in Delft aan de kiesgerechtigde Delftenaren zou moeten worden voorgelegd.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 april 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Rapport rekenkamer roept teleurstelling op

  12 april 2016 – In de overlegververgadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 12 april door bijna alle fracties teleurgesteld gereageerd op het onderzoek en de aanbevelingen in het rapport ‘Jong aan de slag?’ van de Delftse Rekenkamer. 
 • Commissie bespreekt situatie Buitenhof

  11 april 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 14 april de situatie in de wijk Buitenhof besproken.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  11 april 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Advies over referendumvraag in de maak

  11 april 2016 - De indieners van het referendumverzoek Geen AZC in Delft hebben maandag 11 april hun visie gegeven op de vraagstelling voor een toekomstig raadgevend referendum. Ze deden dat tijdens een openbaar deel van een vergadering van de Delftse referendumkamer. 
 • Referendumkamer buigt zich over vraagstelling

  7 april 2016 – De referendumkamer houdt op maandag 11 april, vanaf 10.30 tot ongeveer 11.00 uur, in Het Nieuwe Kantoor een openbaar overleg met de indieners van het referendumverzoek Geen AZC in Delft over de vraagstelling. 
 • Sociaal Domein bespreekt Jong aan de slag

  6 april 2016 - In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein wordt op dinsdag 12 april het voorstel bij het rapport Jong aan de slag van de Delftse Rekenkamer besproken.
 • Onderzoek Grote Projecten start volgende fase

  6 april 2016 - De onderzoekscommissie Grote Projecten heeft dinsdag 5 april de aftrap gegeven voor de volgende fase van het onderzoek naar de financiële situatie van de gemeente Delft. 
 • Raad stemt aarzelend in met referendumverzoek

  1 april 2016 – Een flinke meerderheid van de raad heeft in de raadsvergadering op donderdag 31 maart ingestemd met het  inleidend verzoek om een referendum te houden over ‘Geen AZC in Delft’. De besluitvorming over het gelijknamige initiatiefvoorstel van Onafhankelijk Delft werd aangehouden.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  31 maart 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemeenteraad wacht volle agenda

  29 maart 2016 – De gemeenteraad staat op donderdag 31 maart een lange raadsvergadering te wachten. Op de agenda staan naast enkele benoemingen in totaal negen bespreekpunten aangekondigd.
 • Referendumkamer hoort indieners verzoek

  24 maart 2016 – De referendumkamer heeft woensdag 23 maart een openbare hoorzitting gehouden over het inleidend verzoek om een raadgevend referendum te houden over (g)een asielzoekerscentrum (AZC) in Delft.
 • Aanmelden voor gemeenteraadsvergadering

  23 maart 2016 – In de vergadering op donderdag 31 maart spreekt de gemeenteraad onder meer over statushouders en vluchtelingen. Gezien de verwachte belangstelling en de beperkte ruimte op de publieke tribune moeten bezoekers zich vooraf aanmelden. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.
 • Bekijk de hoorzitting rechtstreeks

  23 maart 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Referendumkamer houdt hoorzitting

  21 maart 2016 - De onafhankelijke referendumkamer houdt woensdag 23 maart vanaf 20.00 uur in de raadszaal in het stadhuis een openbare hoorzitting over het inleidend referendumverzoek dat de gemeenteraad op 17 maart heeft ontvangen.
 • Commissie positief kritisch over Delft Herstelt

  18 maart 2016 – Door bijna alle fracties is donderdag 17 maart tijdens een uitvoerig debat van de commissie Algemeen positief kritisch gereageerd op het eindrapport Delft Parel van de Randstad van de adviesgroep Delft Herstelt.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  17 maart  2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad ontvangt referendumverzoek 'Geen AZC'

  17 maart 2016 - De gemeenteraad heeft donderdag 17 maart een inleidend verzoek ontvangen om een raadgevend referendum over (g)een asielzoekerscentrum (AZC) in Delft te houden.
 • Zware woorden in commissie Ruimte en Verkeer

  16 maart 2016 – Heeft het college in het verleden informatie over het financieringsmodel van de bouw van de spoortunnel achtergehouden? Of was er zoals wethouder Lennart Harpe dinsdag 15 maart in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer zei sprake van een geheime bijlage uit 2008 die de raad wel had moeten kunnen inzien, maar waarvan het college ook het bestaan niet wist?
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 maart 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt Delft Herstelt

  14 maart 2016 – Op de agenda van de vergadering van de commissie Algemeen staat donderdag 17 maart vanaf 20.00 uur de bespreking van onder meer het rapport van de adviesgroep Delft Herstelt. 
 • Geld voor Straatje van Vermeer bijna binnen

  11 maart 2016 – De beoogde vierhonderdduizend euro aan sponsor- en fondsengeld voor de tentoonstelling Vermeer komt thuis is nagenoeg binnen. Wethouder Ferrie Förster maakte in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 10 maart bekend dat de teller inmiddels op 368.000 euro staat.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  10 maart 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Spoorzone en parkeervisie in Ruimte en Verkeer

  10 maart 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op dinsdag 15 maart onder meer de voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft over het vierde kwartaal van 2015 behandeld. 
 • Brede steun voor huisvesting statushouders

  9 maart 2016 – Nagenoeg alle fracties hebben in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 8 maart hun steun uitgesproken voor het voorstel om 400.000 euro uit te trekken voor de huisvesting en begeleiding in Delft van vluchtelingen met een verblijfstatus.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  8 maart 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over Museum Prinsenhof

  7 maart 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 10 maart onder meer de voortgang van het project Beveiliging Prinsenhof en de tentoonstelling Vermeer komt thuis besproken.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  7 maart 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt opvangproblematiek

  2 maart 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 8 maart onder meer gesproken over de extra inspanning die Delft van het Rijk moet leveren om statushouders te huisvesten. 
 • Aanmelden voor commissie Sociaal Domein en Wonen

  1 maart 2016 - Op 8 maart spreekt de commissie Sociaal Domein en Wonen onder meer over statushouders en vluchtelingen. Gezien de verwachte belangstelling en de beperkte ruimte op de publieke tribune moeten bezoekers en insprekers (uit Delft) zich vooraf aanmelden. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  1 maart 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad stemt in met compromis vervolgonderzoek

  19 februari 2016 – Alle fracties, behalve Onafhankelijk Delft, zijn in de raadsvergadering op donderdag 18 februari akkoord gegaan met het vervolg van het Onderzoek Grote Projecten, waarbij openbare interviews onderdeel zijn van de tweede fase. De raad ziet ook af van een raadsenquête tenzij de uitkomst van het vervolgonderzoek daar wel aanleiding toe geeft. 
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  18 februari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad stelt besluit Onderzoek Grote Projecten uit

  17 februari 2016 – De extra raadsvergadering over het eindrapport van de commissie Onderzoek Grote Projecten is dinsdag 16 februari na een stevig debat van ruim drie uur en twee lange schorsingen geëindigd met de cliffhanger dat de raad donderdag 18 februari een besluit neemt over het voorstel van de commissie.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  16 februari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad spreekt verder over ruimere winkeltijden

  12 februari 2016 - In de raadsvergadering van donderdag 18 februari 2016 wordt verder gediscussieerd over het voorstel van het college om de winkels op zondag open te laten zijn tot 20.00 uur en om bevoorrading op zondag mogelijk te maken.
 • Raad bespreekt onderzoek grote projecten

  11 februari 2016 – In een extra raadsvergadering worden op dinsdag 16 februari vanaf 20.00 uur het eindrapport en de aanbevelingen van de commissie Onderzoek Grote Projecten besproken.
 • Bewoners blijven tegen komst dansschool

  10 februari 2016 – Vertegenwoordigers van het buurtcomité Westlandhof hebben in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 9 februari voor de derde maal ingesproken om hun ongenoegen te uiten over de mogelijke vestiging van dansschool Wesseling op het adres Buitenwatersloot 327. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 februari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Laden en lossen op zondag roept vragen op

  5 februari 2016 – Het voorstel van het college om de winkeltijden op zondag te verlengen van 18.00 naar 20.00 uur en op die dag ook bevoorrading toe te staan heeft op donderdag 4 februari in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur gezorgd voor een uitvoerig debat.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  4 februari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ruimte en Verkeer wacht volle agenda

  4 februari 2016 – De commissie Ruimte en Verkeer staat op dinsdag 9 februari een lange overlegvergadering te wachten. Op de agenda staan zes brieven van het college die de commissie wil bespreken.
 • Commissie wil regio horen over beschermd wonen

  3 februari 2016 – Een voorstel van de PvdA om met de regiogemeenten te praten over het beleid voor beschermd wonen kon in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 2 februari rekenen op veel steun van de fracties. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  2 februari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

 • Commissie bespreekt ruimere winkeltijden

  1 februari 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 4 februari het voorstel besproken om op zondag de openingsuren voor winkels te verruimen. 
 • Commissie buigt zich over Beschermd Wonen

  31 januari 2016 - In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 2 februari onder meer gesproken over Beschermd Wonen. 
 • Raad haalt stekker uit grondwaterregeling

  29 januari 2016 – Een ruime meerderheid heeft in de raadsvergadering op donderdag 28 januari ingestemd met de beëindiging van de Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord. Het was het enige bespreekpunt op de agenda.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  28 januari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  28 januari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Oppositie voor, coalitie tegen enquête

  27 januari 2016 - Een raadsmeerderheid heeft positief gereageerd op de aanbeveling uit het eindrapport van de commissie Onderzoek Grote Projecten om, in plaats van een raadsenquête, verder te onderzoeken hoe de gemeente kan komen tot een regeling voor risicovolle projecten. De oppositiepartijen pleitten voor een raadsenquête. Dat gebeurde op dinsdag 26 januari in een extra overlegvergadering van de commissie Algemeen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  26 januari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad debatteert verder over grondwater

  28 januari 2016 – Het debat over de grondwateronttrekking in Delft Noord dat in de commissie Ruimte en Verkeer niet tot een afronding kwam, wordt op donderdag 28 januari verder besproken in de raadsvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • College beantwoordt vragen van fracties

  22 januari 2016 – In het eerste Delfts Uurtje van de commissie Algemeen heeft het college van b en w op donderdag 21 januari zes vragen beantwoord van STIP, SP, VVD en CDA.
 • Weren touringcars zorgt voor zoet en zuur

  22 januari 2016 – In de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 21 januari door bijna alle fracties steun uitgesproken voor het collegebesluit om vanaf oktober 2016 de touringcars te weren uit de binnenstad van Delft en de bussen te laten parkeren op het terrein aan het Zuidplantsoen.
 • Bekijk Delfts Uurtje en extra vergadering rechtstreeks

  21 januari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Extra vergadering over onderzoek grote projecten

  21 januari 2016 – De eindrapportage van het onderzoek naar drie grote projecten in Delft wordt op dinsdag 26 januari om 20.00 uur besproken in een extra overlegvergadering van de commissie Algemeen.
 • Meerderheid steunt plan Sebastiaansbrug

  20 januari 2016 - Een ruime meerderheid van de commissie Ruimte en Verkeer heeft zich in de overlegvergadering op dinsdag 19 januari positief uitgelaten over de intentieovereenkomst die het college wil sluiten met de provincie en de metropoolregio om de nieuwbouw van de Sebastiaansbrug mogelijk te maken. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 januari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.uari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Delfts uurtje: fracties stellen vragen

  19 januari 2016 – De Tweede Kamer heeft het vragenuurtje; de gemeenteraad van Delft heeft het Delfts uurtje. Fracties kunnen hierin vragen stellen aan de leden van het college van b en w.  
 • Extra vergadering commissie Ruimte en Verkeer

  19 januari 2016 – De commissie Ruimte en Verkeer houdt op donderdag 21 januari een extra overlegvergadering. De vergadering begint om 20.45 uur. 
 • 20 sollicitanten voor burgemeesterschap Delft

  19 januari 2016 - Voor het burgemeesterschap van Delft hebben 20 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 8 september 2016 in functie treden.
 • Brug, parkeren en grondwater in overlegvergadering

  18 januari 2016 – De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt in de overlegvergadering op dinsdag 19 januari onder meer de intentieovereenkomst voor de vervanging van de Sebastiaansbrug.
 • Ruime meerderheid positief over nota Rolneming

  15 januari 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 14 januari door nagenoeg alle fracties - met hier en daar een kanttekening - overwegend positief gereageerd op de nota Rolneming Delft: "vasthouden en loslaten".
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 januari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Twijfels over nut buurtsportcoaches

  13 januari 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen hebben verschillende fracties hun twijfels uitgesproken over het nut en de noodzaak van de buurtsportcoaches. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 januari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  11 januari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt rolneming gemeente

  11 januari 2016 – Op de agenda van de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat op donderdag 14 januari de nota Rolneming Delft: vasthouden en loslaten.
 • Commissie evalueert buurtsportcoaches

  6 januari 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen staat op dinsdag 12 januari onder meer de evaluatie over de buurtsportcoaches op de agenda. 
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  4 januari 2016 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie presenteert eindrapport Onderzoek Grote Projecten

  4 januari 2016 – Voorzitter Lieke van Rossum heeft maandag 4 januari in de raadszaal het eindrapport van de commissie Onderzoek Grote Projecten gepresenteerd. Het rapport werd na de presentatie in ontvangst genomen door burgemeester Bas Verkerk.
 • Raad maakt weg vrij voor Het Straatje

  19 december 2015 – Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vrijdag 18 december tijdens een extra raadsvergadering na een uitgebreid debat ingestemd met het op orde brengen van de veiligheid in Museum Prinsenhof Delft en de komst naar Delft van het schilderij Het Straatje van Vermeer. 
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  18 december 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad houdt komst studentenhotel niet tegen

  19 december 2015 – Een ruime meerderheid van de raad is in de raadsvergadering op donderdag 18 december akkoord gegaan met het bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord. Een amendement om het onderdeel extended stay uit het plan te schrappen, werd verworpen.
 • Presentatie onderzoek Grote Projecten Delft, maandag 4 januari 2016, 17 uur

  Een commissie van raadsleden onderzocht hoe de bouwprojecten in de Spoorzone, de Harnaschpolder en de Sebastiaansbrug verlopen zijn en wat de financiële gevolgen waren. Hierbij was alle informatie over deze drie projecten binnen de gemeente beschikbaar en werd een groot aantal betrokkenen geïnterviewd.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  17 december 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Extra raadsvergadering over Vermeer komt thuis

  16 december 2015 – De gemeenteraad houdt op vrijdag 18 december vanaf 20.00 uur een extra vergadering over twee voorstellen over het op orde brengen van de beveiliging en de investeringen die nodig zijn om in museum Prinsenhof Delft de tentoonstelling Vermeer komt thuis mogelijk te maken.
 • Gemeenteraad sluit jaar af met volle agenda

  14 december 2015 – De gemeenteraad heeft op donderdag 17 december in de laatste raadsvergadering van dit jaar nog heel wat te bespreken. De raad moet onder meer besluiten nemen over het bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord en de verordening Leerlingenvervoer.
 • Gemeenteraad stelt profielschets nieuwe burgemeester vast

  11 december 2015 – De gemeenteraad van Delft heeft in een buitengewone vergadering op donderdag 10 december in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning Jaap  Smit de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  10 december 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Studentenhotel roept vragen op in commissie

  10 december 2015 – De mogelijke bouw in het Spoorzonegebied van een extended stay voorziening oftewel studentenhotel heeft op woensdag 9 december in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen tot veel vragen geleid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 december 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie zoekt balans in evenementenbeleid

  4 december 2015 – Evenementen zorgen voor een bruisende en levendige stad, maar ook voor overlast bij de bewoners van de binnenstad. Bij de bespreking van de evaluatie van het Delftse Evenementenbeleid 2015 zochten de fracties in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 3 december naar evenwicht tussen die twee uitersten.
 • Gemeenteraad buigt zich over profielschets

  4 december 2015 - De gemeenteraad van Delft stelt op donderdag 10 december in een extra raadsvergadering de profielschets voor een nieuwe burgemeester vast. Daarna wordt de profielschets overhandigd aan de Commissaris van de Koning, de heer Smit. De Minister van BZK stelt op basis van de profielschets de vacature open en plaatst deze in de Staatscourant.

 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  3 december 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie vergadert een dag eerder

  3 december 2015 – De commissie Ruimte, Verkeer en Wonen vergadert niet op donderdag 10 december, maar een dag eerder op woensdag 9 december. De procedurevergadering begint die dag om 19.30 uur en de overlegvergadering rond 19.45 uur.
 • Brede steun voor aanpak vluchtelingenvraagstuk

  2 december 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein op dinsdag 1 december hebben de fracties zich nagenoeg unaniem uitgesproken vóór de koers die het college heeft uitgestippeld om in Delft extra in te zetten op de huisvesting en begeleiding van statushouders en om ondersteuning te bieden in de regio bij de opvang van vluchtelingen. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  1 december 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie evalueert evenementenbeleid

  30 november 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 3 december onder meer de evaluatie van het Delfts evenementenbeleid 2015 besproken.
 • Motie zorgt voor spannende raadsvergadering

  27 november 2015 – Een motie om van mensen in de bijstand op vrijwillige basis vaste lasten in te houden, heeft tijdens de raadsvergadering op donderdag 26 november voor een roerige avond gezorgd.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  26 november 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt huisvesting asielzoekers

  25 november 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein wordt op dinsdag 1 december het vraagstuk rond de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders besproken. De vergadering begint rond 20.15 uur.
 • Veel moties in raadsvergadering verwacht

  23 november 2015 – De agenda van de raadsvergadering op donderdag 26 november wordt voor een groot deel bepaald door moties die de partijen de afgelopen drie commissievergaderingen hebben aangekondigd.
 • Financiering VAK en DOK roept veel vragen op

  20 november 2015 – De vorming van het nieuwe centrum voor taal- en cultuureducatie (TCC) waarbinnen DOK en de docenten van VAK vrije tijd gaan samenwerken, heeft in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Economie op donderdag 19 november bij veel fracties vragen opgeroepen of beide organisaties wel voldoende subsidie krijgen om de komende jaren te kunnen blijven draaien.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 november 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Akkoord bereikt over Sint Sebastiaansbrug

  18 november 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft wethouder Lennart Harpe op dinsdag 17 november bekendgemaakt dat de Sint Sebastiaansbrug vervangen gaat worden door een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter.
 • Delft zoekt een nieuwe burgemeester

  6 november 2015 - Burgemeester Bas Verkerk neemt op 15 juli 2016 afscheid van Delft. De Commissaris van de Koning, de heer Smit, gaat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseren de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester van Delft op korte termijn open te stellen. Dit is voor de Delftse gemeenteraad het startsein voor de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  17 november 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt toekomst VAK en DOK

  17 november 2015 - In de extra overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 19 november vanaf 20.00 uur onder meer de toekomst van VAK en DOK besproken.
 • Volle agenda voor Ruimte, Verkeer en Wonen

  16 november 2015 - De commissie Ruimte, Verkeer en Wonen wacht een volle agenda voor de overlegvergadering op dinsdag 17 november.
 • Commissie uit lof over visie op radicalisering

  13 november 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben bijna alle fracties op donderdag 12 november in meer of mindere mate hun complimenten en steun uitgesproken voor de visie op radicalisering en de aanpak van het gewelddadig jihadisme.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 november 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Werkgroep bezint zich op toekomst gemeente

  12 november 2015 - Hoogleraar toekomstonderzoek Wim de Ridder heeft woensdag 11 november de leden van de werkgroep Kerntaken een beeld geschetst van hoe de gemeente Delft er in de toekomst uit zou kunnen zien. Daarbij was er ook aandacht voor de rol van de gemeenteraad.
 • Bekijk de externe oriëntatie rechtstreeks

  11 november 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie debatteert uitvoerig over armoede

  11 november 2015 -  De notitie Armoede uit Delft die de SP heeft opgesteld, was op dinsdag 10 november voor de commissie Sociaal Domein aanleiding om in de overlegvergadering uitvoerig over dit vraagstuk te debatteren.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  10 november 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt Lijm en Cultuur en meer

  10 november 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 12 november wordt onder meer de stand van zaken rond Lijm en Cultuur besproken.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  9 november 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Werkgroep Kerntaken oriënteert op de toekomst

  9 november 2015 – De werkgroep Kerntaken van de gemeenteraad houdt op woensdag 11 november een externe oriëntatie over de Gemeente van de toekomst. De bijeenkomst is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.
 • Raad stelt begroting 2016 vast

  6 november 2015 - Nagenoeg alle fracties in de gemeenteraad hebben donderdag 5 november ingestemd met de programmabegroting 2016 en de belastingverordeningen. Alle partijen, behalve Onafhankelijk Delft en SP, stemden voor de begroting en de aanpassing van de belastingtarieven. De begroting bevat een extra structurele ombuiging van circa vijf miljoen euro. Dit komt bovenop de circa 70 miljoen euro die het college van b en w sinds het aantreden in 2010 heeft omgebogen.
 • Bekijk de begrotingsbehandeling rechtstreeks

  5 november 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt Armoede uit Delft

  4 november 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein wordt op dinsdag 10 november de discussienotitie Armoede uit Delft besproken. De notitie is opgesteld door de fractie van de SP.
 • Raad maakt zich op voor begroting

  2 november 2015 - De gemeenteraad van Delft neemt donderdag 5 november tijdens de raadsvergadering een besluit over de Programmabegroting 2016-2019, de Belastingverordeningen 2016 en de Najaarsrapportage 2015. De vergadering begint om 19.00 uur.
 • Onderzoek raad sluit interviewronde af

  31 oktober 2015 - Het onderzoek van de gemeenteraad naar de financiële problemen bij grote projecten heeft met het afsluiten van de interviewronde een flinke stap vooruitgezet.
 • Veel aandacht in commissie voor woningmarkt

  30 oktober 2015 – In de derde en laatste begrotingsvergadering die de adviescommissies van de gemeenteraad deze week hebben gehouden, besteedde de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen donderdag 29 oktober veel aandacht aan de Delftse woningmarkt en een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  29 oktober 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie wil meer financieel perspectief

  29 oktober 2015 – In diverse bijdragen van de fracties kwam tijdens de begrotingsbehandeling in de commissie Economie, Financiën en Bestuur op woensdag 28 oktober de wens naar voren om meer zicht te krijgen op de tijdelijkheid van de OZB-verhoging en de vraag wanneer Delft weer financieel gezond is.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  28 oktober 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Sociaal Domein buigt zich over begroting

  28 oktober 2015 – In de commissie Sociaal Domein zijn tijdens de vergadering over de programmabegroting 2016-2019 op dinsdag 27 oktober door verschillende fracties wijzigingsvoorstellen aangekondigd om de begroting op diverse punten aan te passen. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  27 oktober 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Adviescommissies bespreken begroting

  19 oktober 2015 - In de aanloop naar de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op donderdag 5 november houden de drie adviescommissies van de raad  volgende week hun vergaderingen over de programmabegroting 2016.
 • Financieel herstel centraal in beschouwingen

  16 oktober 2015 – Bijna alle fracties hebben in hun algemene beschouwingen op donderdag 15 oktober de hoop uitgesproken dat Delft weer snel financieel gezond wordt. De coalitiepartijen volgen daarbij in grote lijnen de begrotingsvoorstellen van het college, terwijl de oppositie zoekt naar alternatieve maatregelen.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  15 oktober 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fractievoorzitters reageren op begroting

  14 oktober 2015 - Aan de vooravond van de algemene beschouwingen hebben alle fractievoorzitters hun eerste reactie gegeven op programmabegroting 2015- 2018 en de lokale belastingverordeningen.
 • Tussentijdse evaluatie van de Toegang

  14 oktober 2015 – De gemeenteraad is dinsdag 13 oktober 2015 door het college geïnformeerd over de tussentijdse evaluatie van de Toegang. Conclusie na afloop was dat er zeker nog zaken te verbeteren zijn, maar dat het over het algemeen behoorlijk goed gaat in Delft met de Toegang.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  13 oktober 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raadsvergadering begint een uur vroeger

  12 oktober 2015 – De raadsvergadering begint op donderdag 15 oktober anders dan gebruikelijk niet om 20.00 uur, maar om 19.00 uur. In deze vergadering geven de elf fracties hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar.
 • Commissie positief kritisch over najaarsrapportage

  9 oktober 2015 - De leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben donderdag 8 oktober op vragende, waarderende en soms kritische toon met het college van b en w gesproken over de Najaarsrapportage 2015.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  8 oktober 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

 • Kritische geluiden over dure werkplekken

  7 oktober 2015 – Diverse fracties hebben zich op dinsdag 6 oktober in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen kritisch uitgelaten over de exploitatiekosten van het nieuwe stadskantoor. De kosten per werkplek pakken in verhouding duurder uit dan waar de raadsmeerderheid bij het aannemen van de motie Huisvestingslasten vorig jaar om had gevraagd.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  6 oktober 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Extra vergadering Economie, Financiën en Bestuur

  6 oktober 2015 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt op donderdag 8 oktober vanaf 20.00 uur een extra overlegvergadering om de Najaarsrapportage 2015 te behandelen.
 • Commissie bespreekt verkoop Armamentarium

  5 oktober 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen wordt op dinsdag 6 oktober onder meer de verkoop van het Armamentarium besproken. Het college heeft hierover een brief naar de raad gestuurd.
 • Commissie praat uitvoerig over kenniseconomie

  2 oktober 2015 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft in de overlegvergadering op donderdag 1 oktober 2015 een bijna drie uur durend debat gehouden over de nota Economische strategie van Delft. Het debat werd ook gevoed door de discussienota Het kan nog slimmer die het CDA had opgesteld.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  1 oktober 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie steunt ambities welzijnsbeleid

  30 september 2015 – Nagenoeg alle fracties hebben in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein op dinsdag 29 september in meer of mindere mate hun steun uitgesproken voor de ambities die het college heeft gesteld in het nieuwe welzijnsbeleid Gezond en Wel.
 • Commissie bespreekt economische strategie

  29 september 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 1 oktober onder meer de notitie economische strategie Delft besproken. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  29 september 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie neemt Gezond en Wel onder de loep

  28 september 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein wordt op dinsdag 29 september onder meer de voortgangsevaluatie van het welzijnsbeleid Gezond en Wel besproken.
 • Raadsmeerderheid heet vluchtelingen welkom

  25 september 2015 – Het college moet contact opnemen met het  Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en onderzoeken of er in Delft vastgoed beschikbaar is, dat geschikt gemaakt kan worden voor de (nood-)opvang van vluchtelingen. De raad gaf in de vergadering op donderdag 24 september die opdracht aan het college via de actuele motie Vluchtelingen welkom in Delft.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  24 september 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad doet kennis op over onderwijs en Spoorzone

  23 september 2015 - Raads- en commissieleden hebben zich op dinsdag 22 september buiten het stadhuis laten informeren over het onderwijs in Delft en de ontwikkelingen in de Spoorzone. Op  uitnodiging van de Fietsersbond afdeling Delft e.o. stapten enkele van hen op de fiets om verschillende knellende  verkeerssituaties in enkele wijken en het Spoorzonegebied te bekijken. 
 • Actuele moties toegevoegd aan raadsagenda

  23 september 2015 – In de vergadering op donderdag 24 september  bespreekt de gemeenteraad ook twee actuele moties die woensdag 23 september aan de agenda zijn toegevoegd.
 • Onderzoek gaat volgens planning

  22 september 2015 - Het onderzoek van de gemeenteraad naar financiële problemen bij grote projecten binnen de gemeente Delft gaat volgens de planning. De begeleidingscommissie besprak maandag 21 september het verloop van het onderzoek. 
 • Wisselingen in de gemeenteraad

  21 september 2015 – Rob van Woudenberg en Willy Tiekstra worden in de raadsvergadering op donderdag 24 september geïnstalleerd als raadslid voor respectievelijk CDA en PvdA. Van Woudenberg volgt Milène Junius die afgelopen donderdag werd geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Hellevoetsluis.
 • Woningcorporaties praten commissieleden bij

  16 september 2015 – De leden van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen en van de commissie Sociaal Domein zijn op dinsdag 15 september tijdens een externe oriëntatie bij Woonbron Delft bijgepraat over de ontwikkelingen op de woningmarkt door de Delftse woningcorporaties.
 • Op weg naar de begrotingsbehandeling

  10 september 2015 – Het college van b en w heeft de gemeenteraad op donderdag 10 september de Programmabegroting 2016 -2019 aangeboden. 
 • Brede steun in commissie voor nieuw afvalbeleid

  9 september 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen op dinsdag 8 september heeft een ruime meerderheid van de fracties positief geadviseerd om volgend jaar in Delft een nieuwe manier van afval inzamelen in te voeren.
 • Technische storing is opgelost

  8 september 2015 - De technische storing die de uitzending van de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen eerder vanavond plat legde, is opgelost.
 • Bekijk de presentaties rechtstreeks

  7 september 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • College en Lijm & Cultuur moeten lucht klaren

  4 september 2015 – Een meerderheid van de fracties heeft op donderdag 3 september in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur bij wethouder Ferrie Förster aangedrongen op het verbeteren van de relatie met Lijm & Cultuur. Stadsbelangen en CDA vonden echter dat de wethouder niet ver genoeg ging.
 • Raad doet inspiratie op in Amersfoort

  4 september 2015 – Het werkbezoek van de gemeenteraad aan Amersfoort heeft de Delftse raadsleden en in hun kielzog de leden van het college van b en w en de ambtelijke top op vrijdag 4 september nieuwe inzichten en ideeën opgeleverd over hoe een gemeente samen met bewoners uit de financiële malaise kan komen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  3 september 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissievergadering start half uur eerder

  3 september 2015 - De vergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen begint op dinsdag 8 september een half uur eerder dan gebruikelijk. De procedurevergadering start om 19.30 uur; de overlegvergadering rond 19.45 uur. 

 • Commissie deelt zorgen uit jaarverslag ISR

  2 september 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein op dinsdag 1 september hebben alle fracties in meer of mindere mate de opmerkingen en zorgen die het Instituut Sociaal Raadslieden Delft (ISR) maakt in zijn jaarverslag 2014 gedeeld met het college van b en w.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  1 september 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties zetten Lijm & Cultuur op commissieagenda

  31 augustus 2015 - De fracties van Stadsbelangen en CDA willen in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 3 september het onderwerp Lijm & Cultuur bespreken.
 • Raad op werkbezoek naar Amersfoort

  27 augustus 2015 - De gemeenteraad van Delft brengt op vrijdag 4 september samen met het college van b en w een werkbezoek aan de gemeente Amersfoort.
 • Commissie Sociaal Domein vergadert later

  26 augustus 2015 - De vergadering van de commissie Sociaal Domein wordt op dinsdag 1 september voorafgegaan door een presentatie door Delft voor Elkaar. De procedurevergadering begint hierdoor rond 20.45 uur; de overlegvergadering omstreeks 21.00 uur. 
 • Gemeenteraad begint aan nieuw vergaderseizoen

  25 augustus 2015 - Het nieuwe vergaderseizoen van de gemeenteraad start volgende week met de reguliere commissievergaderingen.
 • Gemeenteraad is met zomerreces

  13 juli 2015 – De gemeenteraad van Delft is tot maandag 24 augustus met zomerreces. De komende weken worden geen reguliere commissie- en raadsvergaderingen gehouden.
 • Commissie zet deur op een kier voor Lijm & Cultuur

  10 juli 2015 – Lijm & Cultuur krijgt tot 30 juli aanstaande de tijd om met een definitief voorstel te komen, dat door de financiers is bekrachtigd. Wethouder Ferrie Förster beloofde de commissie Economie, Financiën en Bestuur donderdag 9 juli dat het college in dat geval geen juridische stappen zet om het complex te sluiten en te ontruimen.  Daaraan voorafgaand moet  Lijm & Cultuur op 17 juli een voorstel op papier hebben gezet, dat aan een aantal financiële voorwaarden voldoet.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 juli 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

 • Commissie houdt extra overlegvergadering

  7 juli 2015 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt op donderdag 9 juli vanaf 20.00 uur een extra overlegvergadering. Op verzoek van een aantal fracties wordt de situatie rond Lijm & Cultuur besproken.
 • Raadsmeerderheid stemt in met Kadernota 2015

  3 juli 2015 – Zonder de steun van de oppositiepartijen heeft een meerderheid van de gemeenteraad in de vergadering op donderdag 2 juli de Kadernota 2015 aangenomen. De coalitiepartijen stemden voor de aanpak van het college om Delft, met onder meer hulp van andere overheden, uit de financiële malaise te halen.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  2 juli 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  29 juni 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raadsvergadering begint een uur eerder

  29 juni 2015 – Vanwege de lange agenda begint de raadsvergadering op donderdag 2 juli niet om 20.00 uur, maar een uur eerder, om 19.00 uur. 
 • Meerderheid voor hogere toeristenbelasting

  26 juni 2015 - Een ruime meerderheid van de commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft in de overlegvergadering op donderdag 25 juni een positief advies gegeven aan de gemeenteraad over een verhoging van de toeristenbelasting met negentien procent.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  25 juni 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties beraden zich op Harnaschpolder

  25 juni 2015 – Bijna alle partijen hebben in de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen laten weten dat ze het voorgestelde bestemmingsplan Harnaschpolder voor de komende raadsvergadering verder in hun fracties willen bespreken. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  24 juni 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Voorstel kinderboerderij stuit op veel weerstand

  24 juni 2015 – Een meerderheid van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft zich om uiteenlopende redenen in de overlegvergadering op dinsdag 23 juni uitgesproken tegen het voorstel om de kinderboerderij in Tanthof na 1 november dit jaar om te vormen in een dierenweide en om de locatie van de wijkpost en de kinderboerderij na drie jaar wellicht geschikt te maken voor woningbouw. 
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  23 juni 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  23 juni 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  22 juni 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

 • Commissie buigt zich over jaarstukken 2014

  22 juni 2015 – In de overlegvergadering op donderdag 25 juni bespreekt de commissie Economie, Financiën en Bestuur onder meer de jaarstukken over 2014.
 • Herstelplan roept wisselende reacties op

  19 juni 2015 – Dat Delft uit de financiële malaise moet komen, daar waren alle fracties het in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur het donderdag 18 juni over eens. Maar hoe Delft zich zou moeten herstellen daarover liepen de opvattingen tijdens de bespreking van de Kadernota 2015 sterk uiteen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  18 juni 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie vergadert op twee avonden

  18 juni 2015 – De commissie Ruimte, Verkeer en Wonen vergadert volgende week niet alleen op dinsdag 23 juni, maar ook op woensdag 24 juni. De overlegvergadering is vanwege de lange agenda over twee avonden verdeeld. (update gewijzigde agenda)
 • Meerderheid steunt afwijzing schoolaanvraag

  17 juni 2015 – Een ruime meerderheid van de fracties steunt het voorstel van het college om niet in te stemmen met het verzoek van de Stichting Islamitisch College om in Delft een Islamitische basisschool te mogen oprichten. Het voorstel werd dinsdag 16 juni besproken in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein. 
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  16 juni 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 juni 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Technische toelichting op begrotingsscan

  15 juni 2015 – In de aanloop naar de commissievergadering wordt op dinsdag 16 juni om 18.30 uur in de raadszaal een technische presentatie gegeven over de begrotingsscan. 
 • Laat uw ideeën over de Kadernota horen

  12 juni 2015 – De vergadering van de commissie Economie, Financiën en bestuur staat op donderdag 18 juni vanaf 20.00 uur helemaal in het teken van de Kadernota 2015. U kunt inspreken en uw ideeën over de kaders voor de toekomst van Delft delen met de commissieleden.
 • Commissievergadering begint iets vroeger

  10 juni 2015 – Vanwege de volle agenda begint de vergadering van de commissie Sociaal Domein op dinsdag 16 juni niet om 20.00 uur, maar om 19.45 uur. 
 • Raadsonderzoek nu echt van start

  9 juni 2015 - Het raadsonderzoek naar financiele problemen bij grote projecten binnen de gemeente Delft is nu echt begonnen.
 • Raad vraagt opties voor kinderboerderij

  5 juni 2015 – Wethouder Stephan Brandligt komt voor de eerstvolgende vergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen met een overzicht van varianten en kosten om kinderboerderij Tanthof open te houden. Hij zegde dat toe in de raadsvergadering op donderdag 4 juni.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  4 juni 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de regionale thema-avond rechtstreeks

  3 juni 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  1 juni 2015  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties overwegen amendementen en moties

  1 juni 2015 – Voor de raadsvergadering op donderdag 4 juni hebben enkele fracties aangekondigd dat ze bij verschillende bespreekpunten amendementen en/of moties zullen indienen. De vergadering begint zoals gebruikelijk om 20.00 uur.
 • Commissie in teken van Kadernota

  28 mei 2015 – De vergadering van de commissie Economie, Financiën en bestuur staat op donderdag 18 juni helemaal in het teken van de Kadernota 2015. In de nota beschrijft het college drie scenario’s voor herstel van de financiële situatie van de gemeente Delft. 
 • Tamim Karim is ‘beste raadslid’ in SIDDER 2015

  28 mei 2015 – VWO5-leerling Tamim Karim van het Stanislas College is woensdag 27 mei door een driekoppige jury van raadsleden tijdens Scholieren In De DelftsE Raad (SIDDER) 2015 in de raadszaal aangewezen als best debatterende raadslid. Hij vertegenwoordigde de Fractie Van Koppen. De leerlingen die de ChristenUnie (foto) vertegenwoordigden kwamen als beste fractie uit de bus. 
 • Touringcars zorgen voor veel discussie

  27 mei 2015 – Het voornemen van het college om op korte termijn de opstapplaats voor toeristenbussen bij het Blauwe Hart op de Markt te verplaatsen naar de Koepoortplaats heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen voor heel wat discussie gezorgd. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  26 mei 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie schetst kaders prestatiesubsidie

  22 mei 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is donderdag 21 mei uitgebreid gesproken over de kaders voor de nieuwe beleidsregel die gaat gelden voor prestatiesubsidies. 
 • Policy Research Corporation gaat raadsonderzoek uitvoeren

  22 mei 2015 - Het raadsonderzoek naar grote projecten binnen de gemeente Delft wordt uitgevoerd door Policy Research Corporation. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 mei 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie uit zorgen over toekomst zwembaden

  20 mei 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein van dinsdag 19 mei hebben diverse fracties hun zorgen geuit over de toekomst van de drie zwembaden in Delft. Dit naar aanleiding van de nota van het college Toekomst van de zwembaden in Delft 2015.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 mei 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie discussieert over prestatiesubsidies

  19 mei 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 21 mei onder meer een kaderstellende discussie gevoerd over prestatiesubsidies.
 • Commissie bespreekt onderwijs en zwembaden

  18 mei 2015 – De commissie Sociaal Domein heeft in de overlegvergadering van dinsdag 19 mei onder meer het onderwerp onderwijshuisvesting op de agenda staan.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  18 mei 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissieleden laten zich informeren

  12 mei 2015 - De vergadercyclus na het voorjaarsreces begint op maandag 18 mei in het stadhuis met twee presentaties voor de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen en de commissie Economie, Financiën en Bestuur. 
 • Unaniem akkoord inkoopkader jeugdhulp

  1 mei 2015 – Alle elf fracties hebben in de raadsvergadering op donderdag 30 april ingestemd met het regionale inkoopkader jeugdhulp 2016 - 2017. Het regionale inkoopkader is bedoeld als set van spelregels voor de inkoop van jeugdhulp door de tien gemeenten in Haaglanden, waarbij lokaal speciale accenten kunnen worden aangebracht.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  30 april 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Lieke van Rossum zit onderzoekscommissie voor

  29 april 2015 – SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum is door de begeleidingscommissie van het raadsonderzoek naar grote projecten aangewezen als voorzitter. D66-raadslid Martina Huijsmans is haar plaatsvervanger.  
 • Fracties sleutelen aan inkoopkader jeugdhulp

  29 april 2015 – In een extra overlegvergadering op dinsdag 28 april heeft de commissie Sociaal Domein het regionale inkoopkader jeugdhulp 2016/2017 besproken. Daarbij bleek dat enkele fracties amendementen overwegen. 
 • Inzet college voor Wesseling ter discussie

  29 april 2015 – De fractie van Stadsbelangen heeft in de extra overlegvergadering op dinsdag 28 april van de commissie Ruimte, Verkeer Wonen aangekondigd dat ze wellicht in de raadsvergadering van donderdag 30 april een motie indient om het college aan te sporen zich in te blijven spannen om een geschikte plek in Delft te vinden voor dansschool Wesseling.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  28 april 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Volle agenda voor raadsvergadering

  28 april 2015 – De gemeenteraad staat donderdag 30 april een volle agenda te wachten met tal van onderwerpen. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
 • Commissies houden extra overlegvergaderingen

  23 april 2015 – Vanwege hun volle agenda’s houden de commissie Sociaal Domein en de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen op dinsdag 28 april een extra overlegvergadering.
 • Frank van Vliet treedt terug als voorzitter

  23 april 2015 - Frank van Vliet heeft woensdag 22 april bekendgemaakt dat hij terugtreedt als voorzitter van de begeleidingscommissie van het raadsonderzoek naar grote projecten. Hij blijft aan als lid van de commissie. 
 • Sebastiaansbrug blijft voor discussie zorgen

  22 april 2014 – De fracties van PvdA, Stadsbelangen, CDA en SP hebben in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen op dinsdag 21 april hun ongenoegen geuit over het voornemen van het college om in een onafhankelijk onderzoek drie oplossingen te laten bekijken om de Sebastiaansbrug te vernieuwen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 april 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over tram, brug en Spoorzone

  20 april 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen wordt op dinsdag 21 april onder meer de voortgang van de Sebastiaansbrug en de aanleg van tramlijn 19 besproken.
 • Commissie maakt brief aan provincie concreter

  17 april 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben de fracties donderdag 16 april uitgebreid gesproken over de inhoud van de brief, die de raad naar de provincie gaat sturen als reactie op de toezichtbrief. Die inhoud is op sommige punten aangescherpt.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 april 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Brede steun voor onderwijsrapport Rekenkamer

  15 april 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein is op dinsdag 14 april door alle fracties met tevredenheid gereageerd op het rapport van de Delftse Rekenkamer over het functioneren van de zorgstructuur rondom leerlingen en de aansluiting tussen de zorg binnen het onderwijs en het gemeentelijk beleid rondom de zorg voor  de jeugd.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 april 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Onderzoekscommissie voor het eerst bijeen

  14 april 2015 – De commissie die het raadsonderzoek begeleidt, is op vrijdag 10 april voor de eerste maal bij elkaar gekomen. Er is met name gesproken over de werkwijze.
 • Commissie bespreekt bestuurlijke opgave

  13 april 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur behandelt de commissie op donderdag 16 april onder meer de bestuurlijke opgave waar de gemeente Delft op dit moment voor staat. 
 • Raadsconferentie biedt financieel inzicht

  13 april 2015 - Raads- en commissieleden hebben op donderdag 9 april op een informele raadsconferentie in het ROC-Mondriaan van verschillende sprekers toelichtingen gekregen over tal van zaken die samenhangen met het financieel meerjarenbeeld van de gemeente.
 • Commissie richt aandacht op onderwijs

  8 april 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein wordt op dinsdag 14 april een uitgebreide bespreking gehouden over het thema onderwijs.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  30 maart 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Meerderheid stemt in met raadsonderzoek

  27 maart 2015 – Alle fracties, op Onafhankelijk Delft na, zijn in de raadsvergadering op donderdag 26 maart akkoord gegaan met het voorstel om een raadsonderzoek in te stellen naar de oorzaken van de financiële malaise van de gemeente Delft.
 • Fracties kondigen veel moties aan

  26 maart 2015 (update) – Verschillende fracties hebben voor de raadsvergadering op donderdag 26 maart diverse moties en enkele amendementen aangekondigd.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  26 maart 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  23 maart 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Meerderheid positief over hoger bezoekerstarief

  20 maart 2015 – Een meerderheid van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft donderdag 19 maart in de voortzetting van de overlegvergadering van 17 maart een positief advies gegeven over het voorstel om de Parkeerverordening 2015 aan te passen. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 maart 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bewoners zien komst dansschool niet zitten

  18 maart 2015 – Hoewel de gemeenteraad er geen besluit over neemt, hebben drie insprekers zich, namens de bewoners van de wijken Voordijkshoorn, Westlandhof en Kogelgieterij op dinsdag 17 maart in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, uitgesproken tegen de komst van dansschool Wesseling naar de Buitenwatersloot. 
 • Ruimte, Verkeer en Wonen gaat verder met overleg

  18 maart 2015 – De commissie Ruimte, Verkeer en Wonen gaat op donderdag 19 maart vanaf 20.00 uur verder met de overlegvergadering.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  17 maart 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Laga, parkeren en wonen op commissieagenda

  16 maart 2015 - De commissie Ruimte, Verkeer en Wonen staat dinsdag 17 maart een volle overlegvergadering te wachten. De commissie wordt onder meer door het college bijgepraat over de voortgang van het project Laga.
 • Delft krijgt rijksgeld voor aanpak radicalisering

  13 maart 2015 – Het Rijk komt vanaf 2016 jaarlijks met elf miljoen euro over de brug om diverse gemeenten, waaronder Delft, te ondersteunen met hun aanpak tegen radicalisering. Dat maakte burgemeester Bas Verkerk donderdag 12 maart bekend in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 maart 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

 • Tevredenheid in debat over kadernota Sociaal Domein

  11 maart 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein op dinsdag 10 maart hebben nagenoeg alle fracties hun waardering uitgesproken voor deel twee van de kadernota Innovatie Sociaal Domein 2015-2018. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  10 maart 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie adviseert over Beleidskader Veiligheid

  9 maart 2015 - In de overlegvergadering op donderdag 12 maart bespreekt de commissie Economie, Financiën en Bestuur het raadsvoorstel Beleidskader Veiligheid en handhaving 2015-2018. 
 • Commissie diept Innovatie Sociaal Domein verder uit

  4 maart 2015 – De overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein staat dinsdag 10 maart helemaal in het teken van deel twee van de Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2015-2018. 
 • Raadsmeerderheid tegen aanpassing bloktijden

  20 februari 2015 – Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 19 februari tegen een motie gestemd om de bloktijden in de wijken rond de binnenstad terug te draaien naar de situatie van voor 1 oktober 2013.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  19 februari 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad wacht volle agenda met veel moties

  16 februari 2015 – Veel onderwerpen die deze maand in de commissies zijn besproken, staan donderdag 19 februari op de agenda van de raadsvergadering. De raadsfracties hebben tal van moties aangekondigd. 
 • Bezuinigingen Spoorzone roepen veel vragen op

  13 februari 2015 – In de voortzetting van de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen zijn donderdag 12 februari heel veel vragen gesteld over de maatregelen die het college voorstelt om het vervolg van het Spoorzoneproject financieel in de hand te houden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 februari 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie schrikt van winstwaarschuwing

  11 februari 2015 – Wethouder Lennart Harpe heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen op dinsdag 10 februari nieuwe forse financiële tegenvallers op de grondexploitaties aangekondigd. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  10 februari 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  9 februari 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie praat over grond, parkeren en Spoorzone

  9 februari 2015 – Een groot deel van de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen staat op dinsdag 10 februari in het teken van de Spoorzone. 
 • Gemengde reacties op gemengd model

  6 februari 2014 - In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur waren uiteenlopende reacties te horen op het voorstel om de huidige bezwaarprocedure om te vormen tot een zgn. gemengd model, met een combinatie van ambtelijk horen en een bezwaarschriftencommissie.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  5 februari 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Positieve reacties op hervorming schuldhulp

  4 februari 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein is dinsdag 3 februari instemmend gereageerd op de Nota schuldhulpverlening en budgetbeheer 2015-2018. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  3 februari 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie adviseert over bezwaarprocedure

  3 februari 2015 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur behandelt in de overlegvergadering op donderdag 5 februari het voorstel om een gemengd model in te voeren voor de afhandeling van bezwaarschriften.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  2 februari 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

 • Commissie bespreekt schuldhulpverlening

  2 februari 2015 - In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein wordt dinsdag 3 februari onder meer de beleidsnota schuldhulpverlening en budgetbeheer besproken. 
 • Raad neemt rekenkamerrapport deels over

  30 januari 2015 – In de raadsvergadering op donderdag 29 januari heeft een ruime meerderheid van de fracties besloten om via een amendement van onder meer GroenLinks in te stemmen met een rapport van de Delftse Rekenkamer over het bezuinigingsproces van de afgelopen jaren.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  29 januari 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Nieuwe raadsgriffier voorgedragen

  28 januari 2015 – Raymond Jeene is voorgedragen als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Delft. De gemeenteraad wordt op donderdag 29 januari gevraagd in te stemmen met de benoeming. 
 • Gemeenteraad buigt zich over toezicht

  26 januari 2015 – In de raadsvergadering op donderdag 29 januari wordt onder meer het preventief toezicht op de financiën van de gemeente door de provincie besproken. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Meerderheid accepteert verlies op grondverkoop

  21 januari 2015 – Een ruime meerderheid van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft in de overlegvergadering op dinsdag 20 januari positief geadviseerd over de grondverkoop in Harnaschpolder aan Verwelius Projectontwikkeling. De opbrengst voor de gemeente ligt onder de geraamde opbrengst in de grondexploitatie. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  20 januari 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over versnelde bouwprocedure

  19 januari 2015 - In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen wordt dinsdag 20 januari het voorstel besproken om op de herontwikkeling van de AH-supermarkt aan de Martinus Nijhofflaan de coördinatieregeling toe te passen.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  19 januari 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Toezicht leidt tot scherpere financiële spelregels

  16 januari 2015 - In twee presentaties heeft de commissie Economie, Financiën en Bestuur donderdag 15 januari uitleg gekregen over het preventief toezicht dat door de provincie is opgelegd, omdat Delft de begroting voor dit jaar niet op tijd én niet-sluitend heeft aangeboden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 januari 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties delen visies op aanpak werkloosheid

  14 januari 2015 - In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein hebben de elf fracties dinsdag 13 januari in een uitvoerig debat hun visies en standpunten gedeeld over de aanpak van de werkloosheid in Delft. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 januari 2015 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Provincie geeft uitleg over toezicht

  12 januari 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt door medewerkers van de provincie Zuid-Holland op donderdag 15 januari een presentatie gegeven over preventief toezicht.
 • Commissie bespreekt thema werkloosheid

  8 januari 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein staat op dinsdag 13 januari het gespreksthema werkloosheid op de agenda. De vergadering begint om 20.15 uur.
 • Raad stelt uitzonderlijke begroting vast

  19 december 2014 – Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vroege uren van vrijdag 19 december ingestemd met de belastingverordeningen 2015, een wijziging in de verordening onroerendezaakbelastingen en de programmabegroting 2015-2018.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  18 december 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Geen vervolging na aangifte schending geheimhouding

  17 december 2014 - Het Openbaar Ministerie heeft besloten om raadslid Aad Meuleman niet te vervolgen in verband met het mogelijk schenden van de geheimhouding. 
 • Raad maakt zich op voor begroting

  15 december 2014 – De gemeenteraad van Delft neemt donderdag 18 december tijdens de raadsvergadering een besluit over de Belastingverordeningen 2015 en de Programmabegroting 2015-2018. De vergadering begint om 19.00 uur. 
 • Aarzeling en kritiek in commissie over korten op VAK

  12 december 2014 – In de begrotingsvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 11 december hebben verschillende fracties hun aarzeling en kritiek uitgesproken over de extra bezuiniging van nog eens zes ton op onder andere het vrijetijdsaanbod van kunstencentrum De VAK.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  11 december 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties kondigen moties en amendementen aan

  11 december 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein hebben nagenoeg alle partijen aangekondigd dat ze in de begrotingsvergadering van de raad op 18 december moties en amendementen willen indienen om de begroting en belastingverordeningen voor 2015 op diverse punten aan te passen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  10 december 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Derde commissie buigt zich over begroting

  9 december 2014 - De commissie Economie, Financiën en Bestuur buigt zich donderdag 11 december als derde en laatste commissie over de Programmabegroting 2015 – 2018. De commissie vergadert vanaf 20.00 uur in de raadszaal. 
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  8 december 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Sociaal Domein wijkt voor Lichtjesavond

  8 december 2014 – De commissie Sociaal Domein vergadert deze week niet op dinsdag 9 december, maar op woensdag 10 december. De commissievergadering is vanwege Lichtjesavond een dag verschoven. 
 • Waslijst aan vragen in eerste begrotingscommissie

  5 december 2014 – In de begrotingsvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen hebben de fracties donderdag 4 december tal van vragen aan het college gesteld over de voorstellen in de programmabegroting 2015-2018.
 • Delftse Rekenkamer presenteert quick scan

  5 december 2014 - De Delftse Rekenkamer (DRK) heeft een quick scan uitgevoerd naar het proces rondom de realisatie van bezuinigingen uit de vorige bestuursperiode. Het rapport wordt maandag 8 december toegelicht tijdens een presentatie voor Delftse raads- en commissieleden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  4 december 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • VAK Docenten vragen steun gemeente

  3 december 2014 – Dansdocent Janine Schott heeft namens het docentencollectief van de VAK tijdens de inspreekavond van de raad gevraagd om hulp van de gemeente bij de huisvesting en steun om een betaalbaar cursusaanbod voor kinderen en jongeren na de verzelfstandiging van de VAK in stand te houden.
 • Adviescommissies bespreken begroting

  2 december 2014 - In aanloop naar de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op donderdag 18 december houden de drie adviescommissies deze en volgende week hun vergaderingen over de programmabegroting 2015. 
 • Bekijk de inspreekavond rechtstreeks

  2 december 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Aparte inspreekavond begrotingsplannen

  1 december 2014 - Om alle inwoners, ondernemers en organisaties uit Delft de gelegenheid te geven te reageren op de begrotingsplannen, wordt op dinsdag 2 december een aparte inspreekavond gehouden. Deze begint om 20.00 uur.

   

 • Bezuinigingen centraal in beschouwingen

  28 november 2014 – Bijna alle fracties hebben in hun algemene beschouwingen op donderdag 27 november blijk gegeven van hun teleurstelling over het gapende gat van 11,3 miljoen euro waarmee de programmabegroting 2015-2018 dit jaar, ruim een maand later, op 18 december moet worden vastgesteld.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  27 november 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fractievoorzitters reageren op begroting

  26 november 2014 - Aan de vooravond van de algemene beschouwingen hebben alle fractievoorzitters hun eerste reactie gegeven op programmabegroting 2015- 2018 en de lokale belastingverordeningen.
 • Bekijk de presentatie rechtstreeks

  25 november 2014 - Naast alle commissie- en raadsvergaderingen kunnen ook nagenoeg alle externe oriëntaties van de gemeenteraad via de webcast worden bekeken.
 • Fracties delen hun algemene beschouwingen

  24 november 2014 – De elf fracties in de gemeenteraad van Delft geven op donderdag 27 november hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar. Dat doen ze tijdens de raadsvergadering die al om 18.30 (!) begint. 
 • Partijen willen sociale verordeningen aanpassen

  21 november 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen hebben diverse fracties op donderdag 20 november verschillende moties en amendementen aangekondigd om de verordening jeugdhulp en de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 aan te passen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  20 november 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissievergadering begint een half uur eerder

  17 november 2014 – De overlegvergadering van de commissie Algemeen begint donderdag 20 november niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar om 19.30 uur. 
 • Meerderheid voor onderzoek financiële situatie

  14 november 2014 – Een meerderheid van de fracties in de commissie Algemeen heeft zich donderdag 13 november uitgesproken voor een onderzoek van de raad naar de financiële malaise van de gemeente.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 november 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt Spoorzoneproject

  11 november 2014 – Het Spoorzoneproject is het enige onderwerp dat op donderdag 13 november op de agenda van de commissie Algemeen staat. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Bekijk presentatie stresstest rechtstreeks

  10 november 2014 - Naast alle commissie- en raadsvergaderingen kunnen ook nagenoeg alle externe oriëntaties van de gemeenteraad via de webcast worden bekeken.
 • Gemeenteraad stemt in met Najaarsrapportage

  7 november 2014 – Met een ruime meerderheid is de gemeenteraad in de vergadering op donderdag 6 november akkoord gegaan met de Najaarsrapportage 2014 en het Tussentijds Meerjarenprogramma Grondontwikkeling 2014-2017.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  6 november 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie heeft moeite met subsidiekader

  5 november 2014 – In een stroef en technisch debat over de nieuwe subsidieverordening heeft een meerderheid van de commissie Algemeen op dinsdag 4 november ingestemd om dat voorstel in de raadsvergadering op donderdag 6 november vast te stellen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  4 november 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad buigt zich over Najaarsrapportage

  4 november 2014 – Op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 6 november staan onder meer de Najaarsrapportage 2014 en het Meerjarenprogramma Grondontwikkeling 2014-2017. De vergadering begint om 20.00 uur. 
 • Op weg naar de begrotingsbehandeling

  4 november 2014 - De gemeenteraad buigt zich de komende weken over de Programmabegroting 2015 – 2018. Hierin stelt het college aanvullende bezuinigingen voor, die in totaal € 12 miljoen moeten opleveren. Er blijft dan echter nog sprake van een tekort van € 11,3 miljoen in 2015  en ruim € 6 miljoen structureel in 2018.
 • Commissie behandelt subsidieverordening

  3 november 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen wordt op dinsdag 4 november de kaderverordening subsidies 2014 en de implementatie van de Wet Markt en Overheid besproken.
 • Jos van Koppen verder als eenmansfractie

  3 november 2014 - Raadslid Jos van Koppen is uit de fractie van Onafhankelijk Delft gestapt. Hij blijft als de eenmansfractie Fractie Van Koppen lid van de gemeenteraad. 
 • Meerderheid commissie voor invoering kentekenparkeren

  31 oktober 2014 – Een ruime meerderheid van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft in de overlegvergadering op donderdag 30 oktober een positief advies gegeven over het voorstel om de verordening parkeerregulering en parkeerbelasting voor digitalisering parkeerketen te actualiseren.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  30 oktober 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie spreekt steun uit voor Westerpop

  29 oktober 2014 –  Na de 25e editie in 2014 moet  Delft in 2015 het doen zonder Westerpop. Dat maakte festivalvoorzitter René Steijger woensdag 29 oktober bekend in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. 
 • Commissie kritisch over uitvoering Gezond en Wel

  30 oktober 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein bleken op dinsdag 28 oktober bij nogal wat fracties vragen te leven over de uitvoering en de subsidieverlening binnen het nieuwe beleid Gezond en Wel.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  29 oktober 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over bestemmingsplannen

  29 oktober 2014 - In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen staat op donderdag 30 oktober de bespreking van twee bestemmingsplannen op de agenda.
 • Audio-opname commissie Sociaal Domein online

  29 oktober 2014 – In het webcastportaal kunnen de procedure- en overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein die op dinsdag 28 oktober werden gehouden, beluisterd worden.
 • Techniek laat webcastuitzending in de steek

  28 oktober 2014 – De webcastuitzending heeft te kampen met een technische storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing.
 • Najaarsrapportage en aanpak jihadisme in commissie

  27 oktober 2014 - In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur worden op woensdag 29 oktober onder meer de Najaarsrapportage 2014 en het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme besproken.
 • Geen webcast door technische storing

  27 oktober 2014 - De webcast die vanavond zou worden uitgezonden, kan door een technische storing niet doorgaan.

 • Commissie adviseert over onderwijsverordening

  22 oktober 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein wordt op dinsdag 28 oktober het voorstel behandeld om de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2014 aan te passen. 
 • Raad wil geen extra Delftse euro meer voor brug

  17 oktober 2014 – Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 16 oktober besloten dat de vervanging van de Sebastiaansbrug de gemeente Delft geen extra euro meer mag kosten.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  16 oktober 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • College informeert commissie over parkeerplannen

  15 oktober 2014 – Met een presentatie in de raadszaal heeft de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen zich dinsdag 14 oktober ambtelijk laten informeren over de toekomstplannen voor het Delftse parkeerbeleid.
 • Aangifte na schending geheimhouding

  15 Oktober 2014 – De voorzitter van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft op woensdag 15 oktober aangifte gedaan van het lekken van informatie uit de besloten vergaderingen die die commissie hield op 24 juni en 17 juli 2014.  
 • Bekijk externe oriëntatie rechtstreeks

  14 oktober 2014 - Naast alle commissie- en raadsvergaderingen kunnen ook nagenoeg alle externe oriëntaties van de gemeenteraad via de webcast worden bekeken.
 • Fracties kondigen moties aan voor de raad

  13 oktober 2014 – Bij de onderwerpen die donderdag 16 oktober in de raadsvergadering worden behandeld, zijn door verschillende fracties moties aangekondigd. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Commissie oriënteert zich op parkeerbeleid

  13 oktober 2014 – De leden van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen houden dinsdag 14 oktober een externe oriëntatie, waarin Parking Delft en het gemeentelijke parkeerbeleid centraal staan.
 • Teleurstelling in commissie over Sebastiaansbrug

  8 oktober 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen is dinsdag 7 oktober door diverse fracties met teleurstelling gereageerd op het resultaat dat Delft in de onderhandelingen over de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug met de provincie heeft geboekt.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  7 oktober 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Sebastiaansbrug opnieuw op agenda commissie

  6 oktober 2014 – De commissie Ruimte, Verkeer en Wonen bespreekt in de overlegvergadering op dinsdag 7 oktober verschillende brieven van het college van b en w, waarin vragen van fracties over de renovatie van de Sebastiaansbrug worden beantwoord. 
 • Fracties vragen aandacht voor digibeten

  3 oktober 2014 – Een meerderheid van de partijen heeft zich in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur donderdag 2 oktober kritisch uitgelaten over het in de toekomst enkel nog digitaal publiceren van de gemeenteberichten.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  2 oktober 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie deelt zorgen uit jaarverslag ISR

  1 oktober 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein van dinsdag 30 september 2014 hebben alle fracties in meer of mindere mate de opmerkingen en zorgen die het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR) maakt in zijn jaarverslag 2013 gedeeld met het college van b en w.
 • Commissie buigt zich over veiligheidsbeleid

  1 oktober 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 2 oktober wordt de commissie gehoord over de kaders voor het regionaal veiligheidsplan 2015 – 2018. Verder kan de commissie haar prioriteiten meegeven voor het nog op te stellen definitief lokaal veiligheidsplan.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  30 september 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Overzicht brengt stemmingsuitslagen in beeld

  30 september 2014 – Wie wil weten hoe de gemeenteraad over voorstellen, moties of amendementen heeft gestemd, hoeft niet meer te zoeken in de handelingen van de raadsvergaderingen. Er is nu een overzicht van alle stemmingen.  
 • Sociaal Domein bespreekt onderwijsverordening

  29 september 2014 – De commissie Sociaal Domein behandelt op dinsdag 30 september in de overlegvergadering onder meer de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2014.
 • Raadsmeerderheid steunt uitstel begroting

  26 september 2014 – Een meerderheid van de raad heeft zich in de raadsvergadering op donderdag 25 september tijdens een bijna drie uur durend debat goedkeurend uitgesproken over de keuze van het college om de Programmabegroting 2015-2018 uit te stellen en niet-sluitend op 31 oktober aan te bieden aan de gemeenteraad.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  25 september  2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Nieuwe planning begrotingsbehandeling

  23 september 2014 – De Delftse fractievoorzitters hebben deze week het nieuwe vergaderschema voor de behandeling van de Programmabegroting 2015 – 2018 vastgesteld.
 • Uitstel begroting staat op raadsagenda

  22 september 2014 – In de raadsvergadering op donderdag 25 september wordt onder meer de collegebrief over het uitstel van de Programmabegroting 2015-2018 besproken. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • College geeft raad uitleg over uitstel begroting

  18 september 2014 – Het college van b en w heeft de gemeenteraad woensdag 17 september in een technische presentatie uitleg gegeven over het uitstel van de Programmabegroting 2015-2018. De gemeente kampt voor de komende jaren nog met een gat van vier miljoen euro structureel. 
 • Bekijk presentatie collegebrief rechtstreeks

  17 september 2014 - Nagenoeg alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie kritisch over parkeergarage Spoorsingel

  17 september 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Verkeer, Ruimte en Wonen maakten diverse fracties dinsdag 16 september kritische opmerkingen over het gebrek aan inspraak rond het bestemmingsplan Parkeergarage Spoorsingel. Ook de vraag of Delft de bouw van zo’n garage wel kan betalen werd door verschillende fracties gesteld.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 september 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over bestemmingsplannen

  15 september 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen worden dinsdag 16 september twee bestemmingsplannen besproken. 
 • Raad krijgt uitleg over collegebrief begroting 2015

  15 september 2014 - Raads- en commissieleden krijgen op woensdag 17 september een technische presentatie over de collegebrief die de gemeenteraad heeft ontvangen. 
 • Gemeenteraad neemt kijkje bij de buren

  12 september 2014 – Raads- en commissieleden hebben vrijdag 12 september het jaarlijkse werkbezoek van de raad samen met leden van het college van b en w doorgebracht in de buurgemeente Midden-Delfland.
 • Metropoolregio krijgt steeds meer vorm

  11 september 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is overwegend positief gereageerd op het voorstel over de opbouw van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de afbouw van stadsgewest Haaglanden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  10 september  2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Kritische reacties bij bespreking Hulp en zorg

  10 september 2014 – De commissie Sociaal Domein heeft dinsdag 9 september uitgebreid gesproken over de nota Toegankelijke hulp en zorg en twee raadsvoorstellen om in regioverband jeugdzorg en Wmo-hulp in te kopen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 september  2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt opbouw Metropoolregio

  8 september 2014 – In de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt woensdag 10 september de opbouw van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de afbouw van het stadsgewest Haaglanden behandeld.
 • Commissie Sociaal Domein voor het eerst bijeen

  4 september 2014 – De commissie Sociaal Domein houdt op dinsdag 9 september vanaf 20.00 uur in de raadszaal haar eerste reguliere procedure- en overlegvergadering. 
 • Raad op werkbezoek naar Midden-Delfland

  3 september 2014 - De gemeenteraad van Delft brengt op vrijdag 12 september samen met het college van b en w een werkbezoek aan de gemeente Midden-Delfland.
 • Bekijk presentaties rechtstreeks

  2 september 2014 - Nagenoeg alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden. 
 • Gemeenteraad begint aan nieuw vergaderseizoen

  1 september 2014 – Het nieuwe vergaderseizoen van de gemeenteraad start volgende week met de reguliere commissievergaderingen. Maar de raads- en commissieleden komen ook al deze week bij elkaar.
 • De gemeenteraad is op zomerreces

  19 juli 2014 – De gemeenteraad van Delft is tot maandag 1 september op reces.
 • Bekijk de informatiebijeenkomst rechtstreeks

  15 juli 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad stelt jaarstukken en kaderbrief vast

  11 juli 2014 – De gemeenteraad is in de raadsvergadering op donderdag 10 juli unaniem akkoord gegaan met de Jaarstukken 2013 en een ruime meerderheid van de raad stemde in met de Kaderbrief 2014-2018.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  10 juli 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Laatste raadsvergadering heeft volle agenda

  7 juli 2014 - De gemeenteraad staat in de laatste vergadering voor het zomerreces op donderdag 10 juli een volle agenda te wachten. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.
 • Commissie is positief over jaarstukken 2013

  4 juli 2014 – De commissie Algemeen heeft in de overlegvergadering op donderdag 3 juli 2014 met de nodige kanttekeningen en aankondigingen van amendementen overwegend positief aan de raad geadviseerd over de jaarstukken 2013, het meerjarenprogramma grondontwikkeling 2014-2017 en de adviezen van de commissie Rekening en Audit.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  3 juli 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Aangifte na schending geheimhouding

  2 juli 2014  - Commissievoorzitter Pieter Stienstra heeft woensdag 2 juli aangifte gedaan van schending van de geheimhouding door raadslid Aad Meuleman van Stadsbelangen. 
 • Commissie behandelt jaarstukken 2013

  1 juli 2014 - In de overlegvergadering van de commissie Algemeen wordt op donderdag 3 juli vanaf 20.00 uur gesproken over de jaarstukken 2013. 
 • College vindt steun voor verder bezuinigen

  26 juni 2014 - De eerste Kaderbrief 2014-2018 van het nieuwe college is donderdag 26 juni in de commissie Algemeen redelijk positief ontvangen. Nagenoeg alle fracties waren het met het college eens dat er komende jaren een blijvende noodzaak is om te bezuinigen.
 • Gemeente heeft een nieuwe accountant

  26 juni 2014 - Burgemeester Bas Verkerk en de nieuwe gemeentelijke accountant Roelie Lubbers hebben donderdag 26 juni hun handtekening gezet onder de overeenkomst voor de accountantscontrole 2014 –2016. Mevrouw Lubbers deed dat namens BDO.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  26 juni 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Sint Sebastiaansbrug blijft hoofdpijndossier

  25 juni 2014 - De commissie Algemeen heeft dinsdag 24 juni een groot deel van de overlegvergadering in beslotenheid gesproken over de financiële gevolgen van de vertraagde renovatie van de Sint Sebastiaansbrug.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  24 juni 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Toelichting op vertraging Sebastiaansbrug

  23 juni 2014 – Wethouder Lennart Harpe is uitgenodigd om op dinsdag 24 juni de commissie Algemeen bij te praten over de oorzaken en gevolgen van de vertraging in de renovatie van de Sebastiaansbrug.
 • Camera’s gaan files naar Ikea opnemen

  20 juni 2014 – Camera’s en lussen in het wegdek moeten vanaf september dit jaar gaan uitwijzen hoe het komt dat het verkeer naar Ikea op drukke dagen helemaal vastloopt op en rond de afslag Delft Centrum.
 • Commissievergadering in teken van Kaderbrief

  20 juni 2014 – De vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 26 juni staat helemaal in het teken van de Kaderbrief 2014-2018.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 juni 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ingetogen reacties op handhavingsplan alcohol

  19 juni 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen heeft een ruime meerderheid van de fracties woensdag 18 juni laten weten akkoord te gaan met de aanpak van het Preventie- en handhavingsplan Gemeente Delft – 2014 voor de uitvoering van de Drank- en horecawet. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  18 juni 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt Scholencombinatie Delfland

  16 juni 2014 - Het bestemmingsplan Scholencombinatie Delfland is op donderdag 19 juni vanaf 20.00 uur een van de agendaonderwerpen in de overlegvergadering van de commissie Algemeen.
 • Handhavingsplan Horecawet in Commissie Algemeen

  13 juni 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen wordt op woensdag 18 juni onder meer het Preventie- en handhavingsplan behandeld dat nodig is voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.
 • Aanpak Syrië-gangers gaat nog jaren duren

  6 juni 2014 – Teruggekeerde Syrië-gangers kunnen rekenen op veel aandacht van politie en opsporingsdiensten en als ze meewerken,  op hulp bij hun re-integratie in de Delftse samenleving. Die aanpak is succesvol, maar gaat nog jaren duren.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  5 juni 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad besluit over aantal commissies

  2 juni 2014 – In de vergadering op donderdag 5 juni wordt de raad onder meer gevraagd om de commissieverordening 2008 aan te passen.
 • Raad wil grip houden op innovatie jeugdzorg

  28 mei 2014 – Hoe kan de raad samen met het college lokaal invulling en sturing geven aan de jeugdzorg die op regionaal niveau wordt geregeld? Die vraag domineerde het debat in de overlegvergadering van de commissie Algemeen op dinsdag 27 mei.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  27 mei 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Vrijwilligerswerk en jeugdhulp in commissie Algemeen

  26 mei 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen op dinsdag 27 mei worden onder meer het vrijwilligerswerk en de jeugdzorg onder de loep genomen. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Renovatie Sebastiaansbrug opnieuw vertraagd

  23 mei 2014 – Het vervangen van de Sint Sebastiaansbrug moet opnieuw worden uitgesteld. De renovatie van de brug en de aanleg van tramlijn 19 zijn met minimaal één jaar vertraagd. Wethouder Lennart Harpe maakte dat donderdag 22 mei bekend in de commissie Algemeen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  22 mei 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad sluit inwerkprogramma af

  21 mei 2014 – Met een thema-avond over de innovatieve stad heeft de gemeenteraad dinsdag 20 mei zijn inwerkprogramma afgesloten.
 • Commissie Algemeen buigt zich over parkeren

  20 mei 2014 - De aanpassingen in het parkeerbeleid is een van de onderwerpen die de commissie Algemeen bespreekt in de overlegvergadering op donderdag 22 mei.
 • Bekijk thema-avond innovatieve stad

  20 mei 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad maakt kennis met innovatieve stad

  19 mei 2014 - De zesde en laatste bijeenkomst van het inwerkprogramma van de gemeenteraad staat dinsdag 20 mei in het teken van de innovatieve stad. 
 • Nieuw stadsbestuur gaat aan de slag

  15 mei 2014 – Delft heeft een nieuw college van b en w. In de raadsvergadering op donderdag 15 mei zijn de wethouders Aletta Hekker (D66), Ferrie Förster (STIP), Raimond de Prez (PvdA), Stephan  Brandligt (GroenLinks) en Lennart Harpe (VVD) benoemd en beëdigd.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  15 mei 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties mogen zegje doen over coalitieakkoord

  10 mei 2014 - Delft verdient het! is de titel die D66, STIP, GroenLinks, PvdA en VVD hebben gegeven aan het coalitieakkoord, waarin ze hun plannen en beleidsvoornemens voor de komende vier hebben verwoord. Alle fracties krijgen in de raadsvergadering op donderdag 15 mei na een toelichting van de formerende partijen de kans te reageren op het coalitieakkoord.
 • Raad wil IC Reinier de Graaf behouden

  25 april 2014 - Via een actuele motie heeft de gemeenteraad het college van b en w opgeroepen er alles aan te doen  om Zorgverzekeraars Nederland te overtuigen van het belang om de Spoed Eisende Hulp (SEH) en de Intensive Care (IC) van het Reinier de Graaf ziekenhuis voor Delft te behouden.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  24 april 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad gaat commissieleden benoemen

  22 april 2014 - In de vergadering op donderdag 24 april worden door de gemeenteraad 21 nieuwe commissieleden benoemd.
 • Bekijk de inspreekavond rechtstreeks

  17 april 2014 – De inspreekavond voor het nieuwe coalitieakkoord wordt vanavond rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie Algemeen trapt vergadercyclus af

  16 april 2014 - Met de vergadering van de commissie Algemeen is dinsdag 15 april de vergadercyclus van de nieuwe raadsperiode begonnen. De reguliere adviescommissies van de raad starten in juni. Tot die tijd wordt de raad maandelijks geadviseerd door de commissie Algemeen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 april 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie Algemeen start nieuwe vergadercyclus

  14 april 2014 – Met een vergadering van de commissie Algemeen begint dinsdag 15 april om 20.00 uur de vergadercyclus van de nieuwe raadsperiode.
 • Raad start met inwerkprogramma

  9 april 2014 – Om de nieuwe gemeenteraad van Delft goed voor te bereiden op de komende raadsperiode is, worden de komende weken informatiebijeenkomsten gehouden, waarin verschillende beleidsterreinen worden belicht.
 • Ideeën welkom voor nieuw coalitieakkoord

  8 april 2014 - Delftenaren kunnen hun ideeën aandragen voor het nieuwe coalitieakkoord. Dit kan tijdens een inspreekbijeenkomst op donderdagavond 17 april, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.

   

 • Bram Oostdijk neemt griffierstaken waar

  7 april 2014 - De werkzaamheden van raadsgriffier Lia Randsdorp worden waargenomen door Bram Oostdijk.
 • Delftenaren in gesprek met de raad

  7 april 2014 - De tweede bijeenkomst van het inwerkprogramma van de gemeenteraad staat op donderdag 10 april vanaf 19.30 uur in het teken van het contact met de stad.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  27 maart  2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Delft heeft een nieuwe gemeenteraad

  27 maart 2014 – De 37 leden van de Delftse gemeenteraad zijn donderdag 27 maart geïnstalleerd. De raadsleden legden de eed of belofte af voor de komende raadsperiode.

 • Bedenk, bekijk en beoordeel Delftse ideeën

  26 maart 2014 – Delftenaren die willen meedenken met de nieuwe gemeenteraad kunnen hun ideeën over de stad kwijt op DeStemVanDelft.nl.
 • Nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd

  26 maart 2014 – In de vergadering op donderdag 27 maart wordt de nieuwe gemeenteraad van Delft geïnstalleerd. De vergadering begint om 19.30 uur.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  25 maart  2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Lintjes voor twee vertrekkende raadsleden

  25 maart 2014 - Wim de Koning (Stadsbelangen Delft) en Marjon van Holst (PvdA) zijn bij hun afscheid in de raadsvergadering op dinsdag 25 maart koninklijk onderscheiden. Ze zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 • Definitieve verkiezingsuitslag gemeenteraad Delft

  21 maart 2014 - De definitieve verkiezingsuitslag in Delft is bekend. Burgemeester Bas Verkerk heeft als voorzitter van het centraal stembureau tijdens de openbare zitting in het stadhuis op vrijdag 21 maart de gekozen raadsleden bekend gemaakt. 
 • De stemmen zijn geteld. Wat nu?

  21 maart 2014 - Nu de uitslag van de verkiezingen bekend is, gaan de politieke partijen uit de gemeenteraad samen overleggen over de vorming van een coalitie. D66 heeft als  partij  met de meeste zetels in de gemeenteraad daartoe het voortouw genomen. 
 • Voorlopige uitslag verkiezingen bekend

  19 maart 2014 – In een bomvol stadhuis heeft burgemeester Bas Verkerk woensdag 19 maart rond 23.30 uur de voorlopige uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt. 
 • Uitslagenavond in het stadhuis

  13 maart 2014 - Wie op woensdag 19 maart aanstaande snel op de hoogte wil zijn van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen moet naar het stadhuis op de Markt in Delft. Van 21.00 tot middernacht vindt daar de traditionele uitslagenavond plaats.
 • Gemeenteraad stelt Innovatie Sociaal Domein vast

  7 maart 2014 – De gemeenteraad heeft donderdag 6 maart onder meer de kadernota Innovatie Sociaal Domein vastgesteld. In de laatste vergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen regende het politiek geladen moties.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  6 maart 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raadsfracties kondigen diverse moties aan

  3 maart 2014 – Verschillende partijen hebben voor de laatste raadsvergadering in deze raadsperiode diverse moties aangekondigd. De vergadering wordt gehouden op donderdag 6 maart en begint 20.00 uur.
 • Meerderheid commissie blikt tevreden terug

  21 februari 2014 – Een meerderheid van de fracties heeft donderdag 20 februari in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie met tevredenheid teruggeblikt op de afgelopen collegeperiode.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  20 februari 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt Staat van Delft 2014

  19 februari 2014 - In de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie wordt op donderdag 20 februari het rapport de Staat van Delft 2014 behandeld.
 • Kadernota Innovatie Sociaal Domein positief ontvangen

  19 februari 2014 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting is dinsdag 18 februari overwegend positief gereageerd op de Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2014 - 2018, deel 1: Drie decentralisaties en Innovatie Sociaal Domein.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  18 februari 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie behandelt innovatie sociaal domein

  17 februari 2014 – In de overlegvergadering op dinsdag 18 februari bespreekt de commissie Samenleving en Volkshuisvesting onder meer de kadernota Innovatie Sociaal Domein 2014 – 2018.
 • Twijfels over geluidsnormen bij Sebastiaansbrug

  14 februari 2014 – De oppositiepartijen hebben donderdag 13 februari in de laatste overlegvergadering in deze raadsperiode van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte  nog geen groen licht gegeven voor een verklaring van geen bedenkingen voor de vernieuwing van de Sebastiaansbrug.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 februari 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • College neemt zorgen Arboretum deels weg

  12 februari 2014 – Een toelichting van wethouder Stephan Brandligt over het toekomstig beheer van het Arboretum-Heempark heeft de zorgen in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid bijna helemaal weggenomen.
 • Commissie bespreekt renovatie Sebastiaansbrug

  11 februari 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt op donderdag 13 februari onder meer de renovatie van de Sebastiaansbrug besproken.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  11 februari 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Syriëgangers, Arboretum en dieren in commissie

  10 februari 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt dinsdag 11 februari onder meer gesproken over de Delftse Syriëgangers.
 • Raadsvergadering vol moties en emoties

  7 februari 2014 – Met warme woorden heeft de raad in de vergadering van donderdag 6 februari emotievol afscheid genomen van CDA-raadslid Aad van Tongeren en wethouder Lucas Vokurka. Ook werden diverse moties in stemming gebracht.
 • Twaalf partijen doen mee aan verkiezingen

  7 februari 2014 - Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delft doen op 19 maart 2014 twaalf politieke partijen mee. Het centraal stembureau heeft vrijdag 7 februari alle kandidatenlijsten, aanduidingen (partijnamen) en lijstcombinaties vastgesteld tijdens een openbare zitting in het stadhuis.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  6 februari 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • DeStemVanDelft.nl biedt hulp bij stemmen

  5 februari 2014 – Kiezers in Delft die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart meer inzicht willen hebben in de standpunten van de partijen kunnen nu gebruik maken van DeStemVanDelft.nl.
 • Raad debatteert over ontslag wethouder

  4 februari 2014 – In de vergadering op donderdag 6 februari bespreekt de gemeenteraad van Delft onder meer de ontslagaanvraag van wethouder Lucas Vokurka. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
 • Veel vragen in commissie over voortgang Wmo

  31 januari 2014 – In de extra overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting is donderdag 30 januari 2014 uitgebreid stil gestaan bij de  voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  30 januari 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Ontwikkelaars verbaasd over toetsingskader

  29 januari 2014 – Jan Fokkema van de landelijke vereniging van projectontwikkelaars Neprom heeft dinsdag 28 januari tijdens een debat over de nota Toetsingskader woningbouwplannen Delft erg verbaasd gereageerd op het Delftse voornemen om op sommige plekken in de stad minder of minder snel woningen te bouwen.
 • Extra vergadering begint iets later

  29 januari 2014 – De extra overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting begint over enkele ogenblikken..
 • Bekijk de externe oriëntatie rechtstreeks

  28 januari 2014 - Alle openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de raadscommissies en de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie houdt extra overlegvergadering

  27 januari 2014 – De commissie Samenleving en Volkshuisvesting houdt vanwege de volle agenda in februari op donderdag 30 januari vanaf 20.00 uur een extra overlegvergadering.
 • Commissie oriënteert zich op woningbouwmarkt

  24 januari 2014 - De commissie Samenleving en Volkshuisvesting houdt op dinsdag 28 januari een externe oriëntatie, waarbij het toetsingskader woningbouwplannen onder de loep wordt genomen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
 • Goedkoper bouwplanoverleg valt in goede aarde

  24 januari 2014 – Het voorstel om in de Legesverordening goedkopere en eenvoudigere vormen van vooroverleg over bouwplannen op te nemen kreeg donderdag 23 januari in overlegvergadering de unanieme steun van de commissie Middelen en Economie.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  23 januari 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Zorgen over scholenverhuizing naar Librijn

  22 januari 2014 - Wethouder Lucas Vokurka heeft in de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting beloofd dat hij namens het college een brief stuurt naar schoolbestuur Librijn, waarin de zorgen worden verwoord over de scholenverhuizing in de Poptahof.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 januari 2014  - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt goedkoper vooroverleg bouwplan

  21 januari 2014 - In de overlegvergadering op donderdag 23 januari behandelt de commissie Middelen en Economie onder meer een raadsvoorstel voor ‘mediumvarianten’ voor de kosten van vooroverleggen en het voorleggen van bouwplannen aan de gemeente.
 • Commissie praat over scholen in Voorhof

  17 januari 2014 – In de overlegvergadering op dinsdag 21 januari behandelt de commissie Samenleving en Volkshuisvesting onder meer de intentieovereenkomst van de scholen in Voorhof.
 • Meningen lopen uiteen over knip Harnaschpolder

  17 januari 2014 - De verkeersveiligheid op de Kristalweg en de selectieve knip van en naar de Harnaschpolder hebben in de overlegvergadering van de commissie Spoorzone,  Verkeer en Ruimte op donderdag 16 januari opnieuw voor veel uiteenlopende meningen gezorgd.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 januari 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Delftse wervingscampagne in EenVandaag

  15 januari 2014 - Actualiteitenprogramma EenVandaag besteedt op donderdag 16 januari aandacht aan de werving van kandidaat-raadsleden.
 • Delft moet klimaat-neutrale meters maken

  15 januari 2014 - De gemeente Delft moet harder op het gas trappen om in 2050 een klimaat-neutrale gemeente  te zijn. Dat bleek dinsdag 14 januari in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 januari 2014 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie behandelt bestemmingsplan Technopolis

  13 januari 2014 – In de overlegvergadering op donderdag 16 januari wordt de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte advies gevraagd over het bestemmingsplan Technopolis Clusters en Kamers.
 • Commissie staat stil bij klimaatbeleid

  9 januari 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt dinsdag 14 januari het rapport Backcasting Haaglanden Klimaatneutraal besproken.
 • Aad van Tongeren stapt op als raadslid

  6 januari 2014 – Aad van Tongeren heeft per 27 december 2013 zijn ontslag ingediend als raadslid. Hij zat twintig jaar namens het CDA in de gemeenteraad van Delft.
 • Ondernemersfonds wordt met zes jaar verlengd

  20 december 2013 – De gemeenteraad heeft in zijn laatste vergadering van 2013 op donderdag 19 december via een motie ingestemd met een verlenging van zes jaar van het convenant met Stichting Ondernemersfonds Delft.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  19 december 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemeenteraad praat verder over parkeren

  16 december 2013 – De laatste raadsvergadering van 2013 staat op donderdag 19 december voor een groot deel in het teken van parkeren. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal.
 • Verdeelde reacties op Ondernemersfonds

  13 december 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie is op donderdag 12 december door de fracties verdeeld gereageerd op de evaluatie van het Ondernemersfonds Delft en de reactie daarop van het college.
 • Stanislas sleept SIDDER-bokaal in de wacht

  13 december 2013 - Het Stanislas College heeft vrijdag 13 december na een zinderend debat in de raadszaal de SIDDER-bokaal gewonnen. De leerlingen van het Stanislas namen het in de zesde editie van Scholieren In De DelftsE Raad op tegen leerlingen van het Grotius College.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 december 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie stemt in met oprichting Werkbedrijf

  12 december 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft een ruime meerderheid woensdag 11 december ingestemd met de vorming van Het Werkbedrijf.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  11 december 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie buigt zich over Ondernemersfonds

  10 december 2013 - De commissie Middelen en Economie praat in de overlegvergadering op donderdag 12 december onder meer over de evaluatie van het Ondernemersfonds Delft.
 • Scholieren sidderen in de raadszaal

  9 december 2013 - 37 Leerlingen van het Stanislas College en Grotius College nemen op vrijdag 13 december in de raadszaal deel aan een nieuwe editie van Scholieren In De DelftsE Raad oftewel SIDDER.
 • Commissie vergadert één dag later

  5 december 2013 - De commissie Samenleving en Volkshuisvesting vergadert deze maand niet op dinsdag, maar één dag later op woensdag 11 december.
 • Parkeren blijft commissie bezighouden

  5 december 2013 – De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft woensdag 4 december uitgebreid gesproken over verschillende onderwerpen die allemaal te maken hadden met parkeren.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  4 december 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  3 december 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Meerderheid akkoord met Metropoolregio

  3 december 2012 – Een ruime meerderheid van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft de raad dinsdag 3 december positief geadviseerd over de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
 • Commissie bespreekt vorming Metropoolregio

  2 december 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt dinsdag 3 december de vorming van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag besproken.
 • Raad complimenteus over Nieuw Delft 2025

  29 november 2013 – Onverdeeld positief en complimenteus heeft de raad in de vergadering op donderdag 28 november het integraal ontwikkelingsplan Nieuw Delft 2025 vastgesteld.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  28 november 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Horecawet, Nieuw Delft en wisseling in de raad

  26 november 2013 – In de raadsvergadering van donderdag 28 november worden onder meer de nota invoering Drank- en Horecawet en het integraal ontwikkelingsplan Nieuw Delft 2025 behandeld. De raad vergadert vanaf 20.00 uur in het stadhuis.
 • Delftse basisscholieren spelen met politiek

  25 november 2014 – Groep acht van de Rembrandtschool en groep zeven van de Gabrielschool hebben maandag 25 november in de raadszaal de aftrap gegeven van het educatieve project DemocraCity.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 november 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Controle op verbonden partijen wordt scherper

  21 november 2013 – De commissie Middelen en Economie is in de overlegvergadering op donderdag 21 november akkoord gegaan met alle conclusies en aanbevelingen van de Delftse Rekenkamer om meer grip te krijgen op verbonden partijen.
 • Meerderheid stemt in met GGD Haaglanden

  20 november 2013 – Nagenoeg alle fracties hebben de gemeenteraad in de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting positief geadviseerd over de vorming van de gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden.  
 • Commissie bespreekt rekenkamerrapport

  20 november 2013 – De commissie Middelen en Economie moet in de overlegvergadering van donderdag 21 november de gemeenteraad adviseren over het rekenkamerrapport Verbonden partijen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 november 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie praat over toekomst GGD

  18 november 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting wordt dinsdag 19 november onder meer gesproken over het aangaan van de gemeenschappelijke regeling GGD.
 • Tijdelijke fietsroute op Hooikade blijft open

  14 november 2013 – Een meerderheid van de commissie is donderdag 13 november in de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte akkoord gegaan met de keuze van het college om de tijdelijke omleiding op de Hooikade open te houden voor fietsers.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 november 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Zoektocht naar watertappunt gaat door

  13 november 2013 – Wethouder Stephan Brandligt heeft in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Bestuur dinsdag 12 november laten weten dat hij nog op zoek is naar plekken in de binnenstad waar een watertappunt kan komen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 november 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt fietsroute Hooikade

  12 november 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte buigt de commissie zich donderdag 14 november over de studie die het college liet uitvoeren naar de verkeersveiligheid van de fietsroute op de Hooikade.
 • Commissie adviseert over afvalstoffenregels

  11 november 2013 – De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt in de overlegvergadering van dinsdag 12 november om een advies gevraagd over de Afvalstoffenverordening Delft 2013.
 • Raad stelt programmabegroting vast

  8 november 2013 – Nagenoeg alle fracties in de gemeenteraad hebben donderdag 7 november ingestemd met de belasting- en legesverordeningen 2014 en de programmabegroting 2014 – 2017.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  7 november 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Aangifte na schending geheimhouding

  7 november 2013 – Commissievoorzitter David van Dis heeft donderdag 7 november aangifte gedaan van schending van de geheimhouding door raadslid Maurits Bongers van de SP.
 • Raad maakt zich op voor begroting

  4 november 2013 - De gemeenteraad van Delft neemt donderdag 7 november tijdens de raadsvergadering een besluit over de Belastingverordeningen 2014, de Legesverordening 2014 en de Programmabegroting 2014-2017. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Kinderen prioriteit in armoedebeleid

  3 november 2013 - De extra rijksgelden die Delft ontvangt voor de bijzondere bijstand moeten specifiek ingezet worden voor de verlichting van de gevolgen van armoede voor kinderen. Dat stelde de fractie van GroenLinks, die daarvoor veel steun kreeg in de begrotingsvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting van donderdag 31 oktober.
 • Kenniseconomie moet resultaten laten zien

  1 november 2013 – Een groot deel van het debat in de begrotingsvergadering van de commissie Middelen en Economie draaide donderdag 31 oktober om de vruchten die de investeringen in de kenniseconomie voor Delft moeten afwerpen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  31 oktober 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties vinden elkaar in verkeersexamen

  30 oktober 2013 – Als het aan een meerderheid van de fracties ligt, blijft het verkeersexamen op de Delftse basisscholen gefinancierd worden door de gemeente. Dat bleek dinsdag 29 oktober in de begrotingsvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.
 • Behoud kinderboerderijen verdeelt fracties

  30 oktober 2013 - In de begrotingsvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid is dinsdag 29 oktober door alle fracties en door wethouder Stephan Brandligt benadrukt dat de kinderboerderijen, de waterspeeltuinen en het centrum voor natuur- en milieu educatie De Papaver behouden moeten blijven.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  29 oktober 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Middelen en Economie vergadert eerder

  28 oktober 2013 - De commissie Middelen en Economie begint haar begrotingsvergadering donderdag 31 oktober niet om 19.30 uur maar om 19.00 uur met de bespreking van de Najaarsrapportage 2013.
 • Commissies vergaderen tegelijkertijd

  23 oktober 2013 – De raadscommissies buigen zich op 29 en 31 oktober in het stadhuis in parallelle vergaderingen over de programmabegroting 2014 – 2017.
 • Veelal begrip voor extra bezuinigingen

  18 oktober 2013 – Op een paar fracties na hebben de meeste partijen in de gemeenteraad van Delft tijdens de algemene beschouwingen op donderdag 17 oktober hun begrip uitgesproken voor de extra bezuiniging van 11,7 miljoen euro die het college van b en w in de programmabegroting 2014 -2017 heeft opgenomen.
 • Bekijk de algemene beschouwingen rechtstreeks

  17 oktober 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

 • Raad bijgepraat over decentralisaties

  16 oktober 2013 - In aanwezigheid van een groot aantal vertegenwoordigers van welzijns- en zorginstanties is de raad van Delft door het college van b en w bijgepraat over de stand van zaken bij de Innovatie in het Sociale Domein (ISD).
 • Webcast presentatie innovatie sociaal domein

  15 oktober 2013 – Op initiatief van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting wordt vanavond in de raadszaal een bijeenkomst gehouden over de innovatie van het sociaal domein.
 • Raadsvergadering begint een uur eerder

  14 oktober 2013 - De raadsvergadering begint op donderdag 17 oktober niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar al om 19.00 uur.
 • Delft heeft verbonden partijen grotendeels op orde

  11 oktober 2013 - De gemeente Delft heeft de relaties met verbonden partijen zoals YES! Delft en het Recreatieschap Midden-Delfland aardig op orde. Dat blijkt uit het rapport van de Delftse Rekenkamer over verbonden partijen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  10 oktober 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Veel vraagtekens bij Lokaal Gezondheidsbeleid

  9 oktober 2013 - De kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid heeft dinsdag 8 oktober in de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting in een uitgebreid debat tot veel vragen geleid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  8 oktober 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Delftse Rekenkamer presenteert onderzoek

  8 oktober 2013 - De Delftse Rekenkamer presenteert op donderdag 10 oktober haar onderzoek Verbonden Partijen.
 • Commissie neemt gezondheidsbeleid onder de loep

  4 oktober 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting worden op dinsdag 8 oktober de kadernota Lokaal gezondheidsbeleid en de uitvoeringsnotitie Gezond en wel besproken.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  3 oktober 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

 • Steun voor selectieve knip Harnaschpolder

  3 oktober 2013 – In een wensen- en bedenkingenprocedure over de bereikbaarheid van de Harnaschpolder heeft een ruime meerderheid van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte zich donderdag 3 oktober uitgesproken voor een selectieve verkeersknip die de bewoners uit deze wijk niet afsluit van de rest van Delft.
 • Raad debatteert verder over toekomst Avalex

  2 oktober 2013 – Het debat over de toekomstige organisatievorm van het gemeenschappelijke afvalbedrijf Avalex wordt op 17 oktober voortgezet in de raadsvergadering. Dat is de uitkomst van de bespreking die dinsdag 1 oktober in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid plaatsvond.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  1 oktober 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt knip Harnaschpolder

  1 oktober 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte staat donderdag 3 oktober de bereikbaarheid van de Harnaschpolder op de agenda.
 • Raad juicht terrassenconvenant toe

  27 september 2013 –  De meeste fracties hebben in een ingetogen jubelstemming donderdagavond 26 september tijdens de raadsvergadering gereageerd op de afspraken die de afdeling Delft van Koninklijke Horeca Nederland en de bewonersverenigingen hebben bereikt over het terrassenbeleid.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  26 september 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden  rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie praat over toekomst Avalex

  25 september 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt op dinsdag 1 oktober de toekomstige bedrijfsvorm van Avalex behandeld.
 • Raad verdiept zich in kenniseconomie

  25 september 2013 - Delftse raadsleden hebben zich dinsdagavond 24 september op drie locaties in de stad verdiept in de kenniseconomie.
 • Terrassen en wisselingen in de gemeenteraad

  23 september 2013 - In de raadsvergadering op donderdag 26 september behandelt de gemeenteraad onder meer het voorstel van het college over de uitvoering van het Delftse terrassenbeleid. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • College gaat pilot fluisterboten voorbereiden

  20 september 2013 – Een nipte meerderheid van de commissie heeft donderdag 19 september in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie op initiatief van CDA en VVD bij het college aangedrongen op een pilot fluisterboten.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 september 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt oprichting GGD Haaglanden

  18 september 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie wordt op donderdag 19 september onder meer de oprichting van GGD Haaglanden behandeld.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  17 september 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Op weg naar de begrotingsbehandeling

  17 september 2013 – Het college van b en w heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2014 -2017 aangeboden.
 • Vestia gehouden aan afspraken Bomenwijk

  17 september 2013 – Woningcorporatie Vestia wordt door de gemeente gehouden aan de afspraken over de herstructurering van de Bomenwijk ook als Vestia in zee gaat met een derde partij.
 • Commissie bespreekt overeenkomst met Vestia

  16 september 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting wordt dinsdag 17 september de stand van zaken rond de raamovereenkomst met Vestia besproken.
 • Geslaagd werkbezoek aan Den Haag

  15 september 2013 - Leden van de Delftse gemeenteraad en het college van  b en w hebben vrijdag 13 september een geslaagd werkbezoek gebracht aan Den Haag. De aandacht van de raadsleden was onder meer gericht op diverse stadsprojecten en de samenwerking tussen beide steden.
 • Verkeersituatie Hooikade wordt onderzocht

  13 september 2013 – Wethouder Milène Junius heeft in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte donderdag 12 september een onderzoek aangekondigd naar de fiets- en voetgangersroute op de Hooikade en een mogelijke alternatieve fietsroute via het Crommelinplein.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 september 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bewoners vrezen ongewijzigde terrasuren

  11 september 2013 - Bewoners uit de binnenstad hebben in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid gepleit voor het eerder sluiten van de terrassen en het aanpassen van de exploitatietijden aan de sfeergebieden in de binnenstad.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  10 september 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raad op werkbezoek naar Den Haag

  9 september 2013 - De gemeenteraad van Delft brengt op vrijdag 13 september samen met het college van b en w een werkbezoek aan Den Haag.
 • Commissie praat over onveilige verkeerssituaties

  5 september 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt op donderdag 12 september onder meer een notitie over onveilige verkeerssituaties in Delft behandeld.
 • Commissie buigt zich over terrassen en meer

  4 september 2013 - De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid opent de nieuwe vergaderperiode van de gemeenteraad op dinsdag 10 september met een volle agenda.
 • Commissie oriënteert zich op gezondheid

  27 augustus 2013 - Het lokale gezondheidsbeleid staat centraal in de externe oriëntatie die de commissie Samenleving en Volkshuisvesting op dinsdag 3 september om 20.00 uur houdt in de raadszaal.
 • Gemeenteraad is met zomerreces

  21 juli 2013 – De gemeenteraad van Delft is tot 2 september met zomerreces. Er zijn tijdens de zomervakantie geen raads- of commissievergaderingen.
 • Raad stemt in met oprichting Metropoolregio

  12 juli 2013 - De gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 11 juli ingestemd met de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
 • Bekijk de raadsververgadering rechtstreeks

  11 juli 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Proef met poller zorgt voor veel discussie

  10 juli 2013 - Een deel van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte liet dinsdag 9 juli blijken veel moeite te hebben met het collegevoorstel om de poller op de Nieuwe Langendijk tijdelijk uit te schakelen om zo te onderzoeken of dat de doorstroming in de straat bevordert.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 juli 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Volle agenda voor gemeenteraad

  8 juli 2013 - In de laatste vergadering voor het zomerreces die donderdag 11 juli wordt gehouden, staat de gemeenteraad een volle agenda te wachten. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het stadhuis op de Markt.
 • Oprichting ROM stemt tot tevredenheid

  5 juli 2013 - Met veel instemming is donderdag 4 juli in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie gereageerd op het voornemen van Delft om deel te nemen aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).
 • Extra vergadering Spoorzone, Verkeer en Ruimte

  4 juli 2013 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte houdt op dinsdag 9 juli een extra overlegvergadering. Deze begint om 19.30 uur in de raadszaal.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  4 juli 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie positief over jaarstukken 2012

  4 juli 2013 – De leden van de commissie Algemeen hebben woensdag 3 juli een positief advies gegeven aan de gemeenteraad over de jaarstukken 2012.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  3  juli 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Meerderheid voor uitbreiding starterslening

  3 juli 2013 - Een ruime meerderheid van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft dinsdag 2 juli positief gereageerd op de voorgenomen uitbreiding van de startersleningen voor jonge mensen die in Delft een huis willen kopen.
 • Wensen en bedenkingen in Middelen en Economie

  3 juli 2013 - De commissie Middelen en Economie kan donderdag 4 juli wensen en bedenkingen uiten over de gemeentelijke deelname aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  2 juli 2013 -  Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie Algemeen bespreekt jaarstukken

  2 juli 2013 - De commissie Algemeen houdt woensdag 3 juli vanaf 20.00 uur een overlegvergadering over de jaarstukken 2012 en het Meerjarenprogramma Grondontwikkeling 2013-2016.
 • Commissie kritisch over hardstenen loper

  2 juli 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone Verkeer en Ruimte van donderdag 27 juni is wethouder Milène Junius verzocht om de kwaliteit van de zogeheten hardstenen loper die in het nieuwe Spoorzonegebied moet komen extra te onderzoeken.
 • Verordening startersleningen op de agenda

  1 juli 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting wordt dinsdag 2 juli onder meer de aanpassing van de verordening startersleningen besproken.
 • Gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast

  28 juni 2013 - In een extra vergadering heeft de gemeenteraad op donderdag 27 juni de drie laatste bestemmingsplannen vastgesteld die voor 1 juli geactualiseerd moesten worden. Het gaat om Binnenstad 2012, Delft-Oost (Delftse Hout) en Noord-West 1.
 • Bekijk de vergaderingen rechtstreeks

  27 juni 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

 • Positieve geluiden over oprichting Metropoolregio

  26 juni 2013 - Een ruime meerderheid van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft zich dinsdag 25 juni in positief-kritische bewoordingen uitgelaten over de oprichting van de Metropoolregio.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  25 juni 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemeenteraad Delft krijgt nieuwe griffier

  25 juni 2013 – Lia Randsdorp is voorgedragen als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Delft.   De gemeenteraad moet op 27 juni nog instemmen met de benoeming.   Zij volgt per 1 september 2013 Luuk van Luijk op als griffier van de gemeenteraad van Delft.
 • Raad en commissie vergaderen op één avond

  22 juni 2013 – Na de extra raadsvergadering op donderdag 27 juni komt de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte nog bij elkaar voor de reguliere commissievergadering. Deze wordt aansluitend in de raadszaal gehouden.
 • Commissie bespreekt oprichting Metropoolregio

  20 juni 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt op dinsdag 25 juni de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag besproken. De commissie komt vanaf 20.00 uur bij elkaar in de raadszaal.
 • Commissie deelt zorgen over Kromstraat

  19 juni 2013 - Bewoners en ondernemers uit de Kromstraat hebben via een inspraakreactie in de extra vergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte tijdens de bespreking van het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad 2012 hun zorgen laten horen over de komst van zwaardere horecabedrijven die mogelijk voor meer overlast zorgen. Een ruime meerderheid van de commissie deelt die zorgen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  18 juni 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Bestemmingsplannen in extra vergadering

  17 juni 2013 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte houdt dinsdag 18 juni vanaf 19.30 uur een extra overlegvergadering over drie ontwerpbestemmingsplannen.
 • Gemeenteraad stelt Kadernota 2013 vast

  14 juni 2013 – In de vergadering van donderdag 13 juni is een ruime meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met de Kadernota 2013. De nota omvat onder meer een extra bezuiniging van 40 miljoen euro.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  13 juni 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemeenteraad behandelt Kadernota 2013

  10 juni 2013 – In de raadsvergadering op donderdag 13 juni wordt onder meer de Kadernota 2013 besproken. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Extra raadsvergadering op 27 juni

  6 juni 2013 - De gemeenteraad houdt op donderdag 27 juni vanaf 20.00 uur een extra raadsvergadering.
 • Meld u aan als Gast van de raad

  5 juni 2013 - Altijd al een keer VIP willen zijn? Dat kan als Gast van de raad. Meld u aan voor één van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk kan zijn.

 • Ook complimenten van oppositie voor Kadernota

  30 mei 2013 – Het college van b en w heeft in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie donderdag 30 mei van diverse fracties, waaronder ook oppositiepartijen, complimenten gekregen voor de Kadernota 2013.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  30 mei  2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties voegen accenten toe aan Kadernota 2013

  29 mei 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben de fracties tijdens de bespreking over de Kadernota 2013 naar voren gebracht waarop in de komende begroting in meer of mindere mate bezuinigd moet worden.
 • Schikking einde Gondelaffaire

  29 mei 2013 - De advocaten van de gemeente Delft en Martin Stoelinga zijn tot overeenstemming gekomen over de financiële afwikkeling van de Gondelaffaire.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  28 mei 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Laatste commissievergadering over Kadernota 2013

  28 mei 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie wordt donderdag 30 mei de commissiebehandeling van de Kadernota 2013 afgesloten.
 • Kadernota 2013 in Samenleving en Volkshuisvesting

  21 mei 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting wordt op dinsdag 28 mei de Kadernota 2013 besproken.
 • Commissie tevreden over Kadernota 2013

  17 mei 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte hebben de fracties in wisselende bewoordingen hun tevredenheid uitgesproken over de Kadernota 2013.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 mei  2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Meerderheid tegen opheffen naaktstrand

  15 mei 2013 – Een ruime meerderheid heeft zich in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid haar twijfels uitgesproken over het besluit van het college om het naaktstrand in de Delftse Hout op te heffen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 mei 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Kadernota, tramlijn 19 en bestemmingsplannen

  10 mei 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt donderdag 16 mei onder meer de voortgangsrapportage Tramlijn 19 besproken. Op de agenda staan ook drie ontwerpbestemmingsplannen.
 • Commissievergaderingen in teken van Kadernota

  7 mei 2013 - In de commissiecyclus van de maand mei staan de vergaderingen voor een groot deel in het teken van de Kadernota 2013. De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid trapt af op dinsdag 14 mei.
 • Kadernota 2013: opmaat naar begroting 2014

  27 april 2013 - Het college heeft de Kadernota 2013 aan de raad aangeboden.
 • Raad komt bewoners Bomenwijk deels tegemoet

  25 april 2013 - Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Bomenwijk is de gemeenteraad in de vergadering van donderdag 24 april deels tegemoet gekomen aan de bezwaren die bewoners hadden tegen de toegestane hoogbouw en bedrijvigheid in het plan.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  25 april 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raadsvergadering begint half uur eerder

  22 april 2013 - De raadsvergadering die op donderdag 25 april wordt gehouden, begint niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar een half uur eerder om 19.30 uur.
 • Expats hebben waardering en wensen voor Delft

  18 april 2013 - De circa 6500 internationale kenniswerkers oftewel expats die in Delft wonen, zijn redelijk tevreden over het woonklimaat en cultuur in de stad. Op het gebied van de gezondheidszorg zijn nog wel een aantal verbeteringen gewenst. De informatie  over wonen, cultuur en zorg in Delft mag wel vaker in het Engels beschikbaar zijn, vinden de expats.
 • Stanislas sleept SIDDER-bokaal in de wacht

  19 april 2013 - Na een debat van een niveau dat zelden in een ‘echte’ raadsvergadering wordt gehaald, heeft het Stanislas College vrijdag 19 april de SIDDER-bokaal gewonnen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  18 april  2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie oriënteert zich op expatbeleid

  17 april 2013 – In de overlegvergadering houdt de commissie Middelen en Economie donderdag 17 april een externe oriëntatie op het Delftse expatbeleid.
 • Fracties dringen aan op overleg met DUWO

  17 april 2013 - Een aantal fracties heeft dinsdag 16 april in de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting aangekondigd dat ze in de raadsvergadering wellicht een motie indienen die wethouder Pieter Guldemond beweegt tot overleg met woningcorporatie DUWO.
 • Delftse scholieren gaan SIDDER’en

  16 april 2013 - Bovenbouwleerlingen van de vwo- en havo-afdelingen van het Grotius College en het Stanislas College nemen op vrijdag 19 april deel aan SIDDER 2013. In deze Scholieren In De DelftsE Raad kruipen de jongeren een middag in de huid van de Delftse raadsleden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 april  2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie staat stil bij schuldhulpverlening

  15 april 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting worden op dinsdag 16 april de jaarrapportage Schuldhulpverlening 2012 en de nota Budgetbeheer besproken.
 • Bewoners Bomenwijk vinden gehoor bij commissie

  12 april 2013 - Verschillende fracties hebben in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte donderdag 11 april amendementen aangekondigd om het bestemmingsplan Bomenwijk  zo te wijzigen dat het meer tegemoet komt aan de wensen van de Bewonerswerkgroep Bomenwijk.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  11 april  2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Grote opkomst discussie toekomst sociaal domein

  11 april 2012 - Zo’n 60 personen namen gisteren in de raadszaal deel aan een bijeenkomst over de toekomst van het zgn. sociale domein, ofwel de wijze waarop de gemeente drie belangrijke regelingen zal gaan uitvoeren.
 • Commissie volgt bezwaren bezwaarcommissie

  10 april 2013 - Na een uitgebreid debat over de wijziging van de verordening Adviescommissie bezwaarschriften heeft burgemeester Bas Verkerk dinsdag 9 april in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid toegezegd dat de gemeenteraad een aangepast voorstel krijgt.
 • Informatiebijeenkomst Innovatie sociaal domein

  10 april 2013 - De commissie Samenleving en Volkshuisvesting houdt vanavond 10 april, vanaf 20.00 uur, een informatieavond rond het thema Innovatie van het sociaal domein en de drie decentralisaties. De bijeenkomst is openbaar en wordt gehouden in de raadszaal.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 april  2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie behandelt vier bestemmingsplannen

  9 april 2013 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft in de overlegvergadering op donderdag 11 april vier bestemmingsplannen op de agenda staan.
 • Commissie praat over afval, camera’s en energie

  8 april 2013 – De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid houdt dinsdag 9 april een overlegvergadering over uiteenlopende onderwerpen.
 • Raad akkoord met afronding Gondelaffaire

  4 april 2013 – De  gemeenteraad van Delft heeft tijdens een extra raadsvergadering donderdag 4 april ingestemd met een procedure waarmee partijen en raadslid Martin Stoelinga gezamenlijk komen tot een bestuurlijke afronding van de Gondelaffaire.
 • Meerderheid positief over nieuw parkeerbeleid

  5 april 2013 - Een ruime meerderheid van de fracties in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft donderdag 4 april instemmend gereageerd op de Kadernota Parkeerbeleid Delft 2013- 2020 en de Nota Parkeernormen Delft 2013.
 • Bekijk de extra vergaderingen rechtstreeks

  4 april 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemeenteraad bespreekt afronding Gondelaffaire

  4 april 2013 - De gemeenteraad bespreekt donderdagavond 4 april vanaf 19.30 uur een ontwerpbesluit, waarmee de raad de procedure vaststelt om tot een bestuurlijke afronding van de Gondelaffaire te komen.
 • Extra commissievergadering begint later

  2 april 2013 – De extra overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte begint donderdag 4 april rond 20.30 uur direct na de extra raadsvergadering die om 19.30 uur van start gaat.
 • Extra raadsvergadering op donderdag 4 april

  29 maart 2013 - In vervolg op het rapport Berenschot houdt de gemeenteraad van Delft op donderdag 4 april om 19.30 uur een extra raadsvergadering.
 • Raad houdt aandacht voor wijk Buitenhof

  29 maart 2013 –  De raad besprak in de raadsvergadering van 28 maart de voortgangsrapportage over de aandachtswijk Buitenhof. Daarbij kwam ook de brief ter sprake over jihad-strijders in de media. 
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  28 maart 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Gemeenteraad wacht volle agenda

  25 maart 2013 - De voortgangsrapportage Buitenhof, het evenementenbeleid en de Binnenstadsnota zijn een paar van de onderwerpen die de gemeenteraad bespreekt op donderdag 28 maart. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
 • Wisselende reacties op Binnenstadsnota

  22 maart 2013 – De nota ‘Visie en agenda binnenstad 2020’ wordt besproken in de raadsvergadering van 28 maart en wordt mogelijk op sommige punten via één of meer moties aangepast.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 maart  2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Twijfels over nieuwe aanpak evenementenbeleid

  20 maart 2013 – Nog lang niet alle fracties zijn overtuigd van de nieuwe plannen van het college voor  het evenmentenbeleid. Dat bleek dinsdag 19 maart tijdens de behandeling in de commissie Samenleving en Volkshuisvesting van de evaluatie van het evenementenbeleid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 maart  2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Middelen en Economie behandelt binnenstadsvisie

  19 maart 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie wordt donderdag 21 maart de Visie en agenda binnenstad 2020 behandeld.
 • Commissie bespreekt evaluatie evenementenbeleid

  18 maart 2013 - Op de agenda van de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting staat dinsdag 19 maart onder meer de evaluatie van het Delftse evenementenbeleid.
 • Commissie blij met snoeien in bordenwoud

  15 maart 2013 – Dat het woud aan verkeersborden en wegwijzers in Delft de komende tijd wordt uitgedund, leidde donderdag 14 maart tot tevreden reacties in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 maart  2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Fracties willen vaart maken met Metropoolregio

  13 maart 2013 – Als het aan een meerderheid van de Delftse fracties ligt wordt voor de zomer van dit jaar duidelijk welke van de 24 beoogde gemeenten wel of niet meedoen aan de vorming van de Metropoolregio Den Haag – Rotterdam.
 • Vervolgbespreking Bomenwijk is uitgesteld

  13 maart 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt donderdag 14 maart niet gesproken over het bestemmingsplan Bomenwijk.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 maart  2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Metropoolregio, wijkaanpak en Buitenhof in commissie

  11 maart 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt dinsdag 12 maart onder meer gesproken over de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
 • Schets voor Spoorzone roept positieve reacties op

  6 maart 2013 – In de extra overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Ruimte en Verkeer waren dinsdag 5 maart veel positieve reacties te horen op de keuze van het college voor het stedenbouwkundig schetsontwerp voor de Spoorzone van het bureau Palmbout.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  5 maart 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Raadsleden op werkbezoek naar Maastricht

  5 maart 2013 - Delftse raads- en commissieleden brengen vrijdag 8 maart een werkbezoek aan Maastricht in het kader van verschillende dossiers die in beide steden spelen. 
 • Extra overleg Spoorzone, Verkeer en Ruimte

  26 februari 2013 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte houdt op dinsdag 5 maart vanaf 20.00 uur in de raadszaal een extra overlegvergadering.
 • Alle deelnemers ronden cursus met succes af

  22 februari 2013 - Burgemeester Bas Verkerk heeft donderdag 21 februari in het stadhuis aan alle 25 deelnemers van de cursus Politieke participatie een certificaat uitgereikt.
 • Gemeenteraad wil meer weten over budgetbeheer

  22 februari 2013 – De gemeenteraad krijgt op 2 april van wethouder Stephan Brandligt een presentatie over budgetbeheer. Dan moet de aard en omvang van de problematiek van Delftenaren met een te krappe beurs in volle omvang duidelijk worden.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  21 februari 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Evenementen centraal in externe oriëntatie

  20 februari 2013 - Leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 19 februari bij Lijm & Cultuur gesproken met de organisatoren van diverse Delftse evenementen. Volgende maand wordt in de commissievergadering het evenementenbeleid besproken.
 • Gemeenteraad behandelt nota groen

  18 februari 2013 - Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 21 februari staat onder meer de nota groen en bomenverordening Delft 2013. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Binnenstad over vijf jaar in nationale top vijf

  15 februari 2013 – Het kernwinkelgebied van Delft moet over vijf jaar in de top vijf van Nederlandse winkelsteden staan. Die ambitie werd donderdag 14 februari in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie uitgesproken door vastgoedeigenaar Ronald Vis.
 • Cursisten azen op raadslidmaatschap

  14 februari 2013 – Zestien van de 25 deelnemers aan de cursus Politieke participatie hebben tijdens de voorlaatste bijeenkomst op woensdag 13 februari laten weten dat ze het raadslidmaatschap ambiëren.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 februari 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Initiatiefgroep pleit voor VOC-museum

  13 februari 2013 – Onderzoek de mogelijkheid van de vestiging van een nationaal VOC-museum in het voormalige legermuseum in Delft. Dat was de indringende oproep van een drietal insprekers in de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting van dinsdag 12 februari.
 • Commissie bereidt zich voor op binnenstadsnota

  13 februari 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie krijgen op donderdag 14 februari bewoners en instanties de kans hun zegje te doen over de ‘Visie en agenda binnenstad 2020’.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 februari 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie bespreekt toekomst pand Legermuseum

  11 februari 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting wordt dinsdag 12 februari onder meer gesproken over de toekomst van het armamentarium, het pand waarin het Legermuseum was gevestigd.
 • Bewonersplan Bomenwijk onder de loep

  8 februari 2013 - Het bestemmingsplan Bomenwijk wordt niet op 21 februari door de gemeenteraad vastgesteld. Het college gaat eerst het alternatieve plan van de bewoners bekijken.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  7 februari 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie wil concreet e-participatievoorstel

  6 februari 2013 – De werkgroep e-participatie heeft dinsdag 5 februari in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid het verzoek gekregen om de notitie met aanbevelingen over digitale middelen om burgers mee te laten praten over het beleid verder uit te werken in een raadsvoorstel.
 • Commissie praat verder over Bomenwijk

  6 februari 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt donderdag 7 februari onder meer gesproken over bestemmingsplan Bomenwijk.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  5 februari 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie overlegt over burgerparticipatie

  4 februari 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt op dinsdag 5 februari vanaf 20.15 uur onder meer gesproken over burgerparticipatie.
 • Commissie geïnteresseerd in reacties op binnenstadsnota

  31 januari 2013 - In de vergadering van de commissie Middelen en Economie krijgen op donderdag 14 februari vanaf 20.00 uur bewoners en instanties de kans hun zegje te doen over de binnenstadsnota.

 • Raadsvergadering van 31 januari a.s. gaat niet door

  25 januari 2013 -  Bij de vaststelling van de voorlopige agenda voor de raadsvergadering van 31 januari a.s. heeft het presidium geconstateerd dat er geen bespreekpunten zijn voor deze vergadering.
 • Commissie ondersteunt noodzaak van extra bezuinigingsronde

  25 januari 2013 – De financiële huishouding van de gemeente krijgt de komende jaren nog het nodige voor de kiezen. Dat bleek donderdag 24 januari tijdens een presentatie in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie.
 • Cursisten speeddaten met raadsleden

  24 januari 2013 - De 25 deelnemers aan de cursus Politieke Participatie hebben woensdag 23 januari tijdens de tweede bijeenkomst kennisgemaakt met een aantal Delftse politici.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  24 januari 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Stand van zaken afronding rapport Berenschot

  23 januari 2013 - Burgemeester Bas Verkerk heeft woensdag 23 januari via brief de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken in de afronding van het Berenschot-rapport.
 • Commissie krijgt blik op de toekomst

  23 januari 2013 – De leden van de commissie Middelen en Economie krijgen donderdag 24 januari een blik op de financiële en organisatorische toekomst van de gemeente.
 • Commissie blij met initiatief Buurtwerk Voorhof 2

  23 januari 2013 – In de vergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting van dinsdag 22 januari jl. is door de fracties positief gereageerd op het initiatief van de Stichting Buurtwerk Voorhof 2 om buurthuis Het Voorhof over te nemen van de gemeente en de activiteiten voort te zetten.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  22 januari 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissie praat over buurthuis Het Voorhof

  21 januari 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting wordt dinsdag 22 januari vanaf 20.15 uur de voorgenomen sluiting en verkoop van buurthuis Het Voorhof besproken.
 • Commissie schuift overleg Bomenwijk door

  18 januari 2013 – De inhoudelijke bespreking van het bestemmingsplan Bomenwijk is door de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte donderdag 17 januari uitgesteld tot de volgende overlegvergadering op donderdag 7 februari.
 • Delftenaren beginnen met cursus Politieke Participatie

  17 januari 2012 - 25 Delftenaren die hebben gezegd Ja, ik wil in de gemeenteraad zijn woensdag 16 januari in het stadhuis begonnen met de cursus Politieke Participatie. De komende zes weken maken zij kennis met het werk van de raad en de 37 Delftse raadsleden met als doel wellicht zelf kandidaat-raadslid te worden.
 • Commissie kritisch over alternerend afval inzamelen

  16 januari 2013 - In de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid is dinsdag 15 januari tijdens de overlegvergadering uitgebreid gesproken over afvalverwerker Avalex. Niet alle fracties waren tevreden over de effecten van het alternerend inzamelen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 januari 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Zorgen van bewoners op commissieagenda

  15 januari 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt donderdag 17 januari onder meer gesproken over de zorgen van bewoners uit Olofsbuurt-Westerkwartier en de Harnaschpolder. De overlegvergadering start direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur begint.
 • Commissie neemt Avalex onder de loep

  14 januari 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt op dinsdag 15 januari onder meer gesproken over Avalex. De vergadering vindt plaats na de procedurevergadering die om 20.00 uur begint.
 • 69 Delftenaren willen in de gemeenteraad

  3 januari 2013 - 69 Delftenaren hebben tijdens de campagne Ja, ik wil in de gemeenteraad laten weten dat ze bij de verkiezingen in 2014 kandidaat-gemeenteraadslid willen zijn.
 • Raad unaniem akkoord met motie Nusantara

  22 december 2012 – De gemeenteraad is donderdag 21 december unaniem akkoord gegaan met een motie die het college opdraagt om particuliere initiatiefnemers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over  de financiële randvoorwaarden om in het gebouw van museum Nusantara een culturele publieksfunctie onder te brengen.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  20 december  2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Fracties dienen interpellatieverzoek in

  19 december 2012 - In de raadsvergadering van donderdag 20 december dient Leefbaar Delft, mede namens Onafhankelijk Delft, een interpellatieverzoek in over de gemeenschappelijke regeling Avalex. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
 • Simpeler bouwen leidt tot veel vragen

  14 december 2012 – Het streven van de gemeente om kleine bouwwerken aan de voorkant van een woning eenvoudiger te maken is donderdag 13 december in de commissie Middelen en Economie door een meerderheid van de commissie met instemming begroet.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 december 2012 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • College in overleg over gebruik pand Nusantara

  13 december 2012 – Museum Nusantara gaat vanaf 1 januari 2013 dicht. Over de toekomst van het gebouw gaat wethouder Lucas Vokurka (Vastgoed) in gesprek met de Delftse verenigingen die donderdag in de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting een toelichting gaven op hun plannen om het pand open te houden.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 december 2012 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
 • Commissievergadering wijkt voor Lichtjesavond

  10 december 2012 - De commissie Samenleving en Volkshuisvestiging vergadert deze week niet op dinsdag, maar op woensdag 12 december, vanaf 20.00 uur in de raadszaal in het Stadhuis. De vergadering is verplaatst in verband met Lichtjesavond.  
 • Commissie staat uitvoerig stil bij Spoorzonegebied

  7 december 2012 – In de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte is donderdag 6 december uitgebreid stilgestaan bij de inrichting en ontwikkelingen van het Spoorzonegebied.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  6 december 2012 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden. 
 • Commissie tevreden met aanpak fietsendiefstal

  5 december 2012 - Een meerderheid van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid toonde zich dinsdag 4 december in de overlegvergadering tevreden over de afdoening van de motie vermindering fietsendiefstal.
 • Commissie bespreekt voortgang Spoorzoneproject

  5 december 2012 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte bespreekt donderdag 6 december de voortgangsrapportage Spoorzoneproject over het derde kwartaal van 2012.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  4 december 2012 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden. 

 • Commissie praat over vorming nationale politie

  3 december 2012 – In overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Bestuur staat dinsdag 4 december de brief van het college over de vorming van de nationale politie op de agenda.
 • Bespreking Berenschot-rapport leidt tot toenadering in Gondelaffaire

  30 november 2012 – ‘In de discussie die vanavond is gevoerd, is na jaren van verwijdering een eerste stap gezet in de richting van toenadering’. Dat concludeerde waarnemend voorzitter van de raad, Paul de Widt, na afloop van een  bewogen bespreking op 29 november van het feitenonderzoek dat bureau Berenschot in opdracht van Commissaris van de Koningin Jan Franssen - op verzoek van burgemeester Verkerk - had laten uitvoeren naar diens rol in de Gondelaffaire.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  29 november 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Commissie staat stil bij zwaardere jeugdzorg

  28 november 2012 - De commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft dinsdag 27 november  een externe oriëntatie over de zwaardere jeugdzorg gehouden. Gemeenten worden in de toekomst verantwoordelijk voor jeugdzorgtaken.
 • Nieuwe raadsleden, touringcars en feitenonderzoek

  28 november 2012 – In de raadsvergadering van donderdag 29 november wordt onder meer het feitenonderzoek naar de rol van de burgemeester in de Gondelaffaire besproken. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Bekijk de externe oriëntatie rechtstreeks

  27 november 2012 – Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Commissie oriënteert zich op jeugdzorg

  26 november 2012 - De zwaardere jeugdzorg is het onderwerp van de externe oriëntatie die de commissie Samenleving en Volkshuisvesting dinsdag 27 november houdt in de raadszaal.
 • Complimenten en kanttekeningen bij Stadskracht 2.0

  23 november 2011 – Het onderzoeksrapport Stadskracht 2.0 - gemeente Delft sterke stad in de metropool was in de commissie Middelen en Economie donderdag 22 november reden voor het uitwisselen van complimenten door commissie en college.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  22 november 2012 – Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Steun voor kritische zienswijze GGD-begroting

  21 november 2012 - Nagenoeg alle fracties ondersteunden dinsdag 20 november in de commissie Samenleving en Volkshuisvesting de kritische zienswijze die door het college was opgesteld met betrekking tot de meerjarenbegroting 2012-2015 en het herstelprogramma van de GGD Zuid-Holland West (ZHW).
 • Starterslening, GGD en werkbedrijf in commissie

  19 november 2012 – In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting staat dinsdag 20 november onder meer de aanpassing van de Verordening Starterslening op de agenda.
 • Gemeenteraad gaat feitenonderzoek bespreken

   

  19 november 2012 - Het feitenonderzoek over de rol  van de burgemeester in de Gondelaffaire dat maandag 19 november openbaar is gemaakt, wordt op donderdag 29 november 2012 door de gemeenteraad van Delft besproken.  
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  20 november 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Campagne Ja, ik wil in de gemeenteraad van start

   

  17 november 2012 - Met het onthullen van de campagneposter heeft burgemeester Bas Verkerk zaterdag 17 november het startsein gegeven voor de campagne Ja, ik wil in de gemeenteraad
 • Gemeenteraad gaat stemmen over touringcars

  16 november 2012 – Stadsbelangen Delft heeft donderdag 15 november in de vergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte laten weten dat zij de actuele motie over het weren van touringcars in de binnenstad tijdens de raadsvergadering op 29 november in stemming brengt.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 november 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Onduidelijkheid over minder commissieleden

  14 november 2012 – Een uitvoerig debat over het al dan niet schrappen van het aantal commissieleden/niet-raadsleden heeft dinsdag 13 november in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid niet tot een eensluidend advies aan de raad geleid.
 • Commissie buigt zich over bedrijven en bussen

  14 november 2012 – De procedurevergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte begint donderdag 15 november niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar om 20.30 uur. De overlegvergadering begint rond 20.45 uur.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 november 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Burgemeester geeft startsein Ja, ik wil in de gemeenteraad

  12 november 2012 - Burgemeester Bas Verkerk geeft op zaterdag 17 november om 11.00 uur bij de Oostpoort in Delft als raadsvoorzitter het startsein voor de wervingscampagne Ja, ik wil in de gemeenteraad. 
 • Commissie in gesprek over nationale politie

  12 november 2012 – De leden van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid gaan dinsdag 13 november om 19.00 voorafgaand aan de vergadering met deskundigen in gesprek over de vorming van de nationale politie.
 • Raad stelt programmabegroting vast

  9 november 2012 – Nagenoeg de volledige gemeenteraad heeft donderdag 8 november met de belastingverordeningen 2013 en de programmabegroting 2013 ingestemd. 
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  8 november 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Fracties dienen moties en amendementen in

  6 november 2012 – De gemeenteraad van Delft neemt donderdag 8 november tijdens de raadsvergadering een besluit over de belastingverordeningen 2013 en over de Programmabegroting 2013-2016. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Wethouder kondigt nog zwaarder financieel weer aan

  1 november 2012 – In de begrotingsvergadering van de commissie Middelen en Economie heeft wethouder Lucas Vokurka (Financiën) de gemeenteraad gewaarschuwd voor financieel nog zwaardere tijden.
 • Zorg, (jongeren)huisvesting en sportaccommodaties belangrijke thema’s

  2 november 2012 - De bespreking van de begroting in de commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft donderdag 1 november geen grote wijzigingsvoorstellen opgeleverd. Aan de orde kwamen onder meer huisvesting voor jongeren en studenten, de wijzigingen op het zorgterrein en de bezuinigingen op sportaccommodaties.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  1 november 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Commissie verdeeld over opheffen stedenband

  31 oktober 2012 - In de begrotingsvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid is dinsdag 30 oktober verdeeld gereageerd op het voorstel van het college om te bezuinigen op het internationaal beleid en de band met de Zuid-Afrikaanse stad Tshwane/Mamelodi op te heffen.
 • Geen ingrijpend gesleutel aan begroting

  31 oktober 2012 – De bespreking van de begroting in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte hebben dinsdag 30 oktober geen grote wijzigingsvoorstellen opgeleverd. De diverse fracties stonden onder meer stil bij parkeren, de strategische agenda voor de binnenstad en bij de bestemmingsplanprocedure in relatie tot de actualisatie van beleidsnota’s.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  30 oktober 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Commissies adviseren raad over begroting

  25 oktober 2012 - De behandeling van de programmabegroting 2013-2016 wordt op dinsdag 30 oktober en donderdag 1 november in het stadhuis voortgezet in vier commissievergaderingen. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur.
 • De raad wil digitaal met u in gesprek

  22 oktober 2012 - Schrijven, bellen en mailen kunt u al met de raad. Maar de gemeenteraad zoekt ook naar andere manieren om met u in gesprek te gaan.
 • Waardering klinkt door in algemene beschouwingen

  19 oktober 2012 – De meeste fracties in de gemeenteraad hebben donderdag 18 oktober tijdens de algemene beschouwingen in meer of mindere mate hun waardering uitgesproken over de manier, waarop het college de economische crisis in Delft aanpakt.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  18 oktober 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Begrotingsbehandeling start met beschouwingen

  16 oktober 2012 - Hoe ging het en hoe zou het moeten gaan met het besturen van de stad? Dat laten de elf fracties in de Delftse gemeenteraad donderdag 18 oktober horen tijdens de algemene beschouwingen. De vergadering begint om 19.00 uur.
 • Raad zet volgende stap naar papierloos vergaderen

  12 oktober 2012 – Donderdag 11 oktober heeft de commissie Middelen en Economie een volgende stap gezet naar papierloos vergaderen door de gemeenteraad van Delft.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  11 oktober 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Bewoners willen geen school in de wijk

  10 oktober 2012 - Een grote groep bewoners van de Brasserskade heeft dinsdag 9 oktober in de commissie Samenleving en Volkshuisvesting duidelijk gemaakt tegen de komst van de Grotius-praktijkschool te zijn.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  9 oktober 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Commissie ontmoet kennisondernemers

  9 oktober 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie wordt donderdag 11 oktober vanaf 20.15 uur een externe oriëntatie met kenniseconomieondernemers gehouden.
 • Commissievergadering begint vroeger

  5 oktober 2012 - De vergaderingen van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting beginnen op dinsdag 9 oktober een half uur vroeger dan gebruikelijk. De procedurevergadering start om 19.30 uur.  
 • Bouwkosten stadskantoor nog een maand geheim

  5 oktober 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte werden donderdag 4 oktober nagenoeg geen wensen en bedenkingen geuit over de gunning van de bouw van het nieuwe stadskantoor aan BAM Utiliteitsbouw BV. De bouwprijs wordt in november, na afwikkeling van de aanbestedingsprocedure, bekend gemaakt.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  4 oktober 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  
 • Commissie pleit voor sanctieloze gedragscode

  3 oktober 2012 - Een ruime meerderheid van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft zich in de overlegvergadering van dinsdag 2 oktober uitgesproken voor een gedragscode van de gemeenteraad zonder dat daarin sancties worden opgenomen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  2 oktober 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Commissie bespreekt gunningsbesluit Nieuwe Kantoor

  30 september 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte staat donderdag 4 oktober een wensen- en bedenkingenprocedure rond het voorgenomen gunningsbesluit voor de bouw van Het Nieuwe Kantoor op de agenda.
 • Aangepaste referendumverordening en wijzigingen in de bijzondere bijstand aangenomen

  28 september 2012 – Met een zeer ruime meerderheid is de raad in de vergadering van donderdag 27 september akkoord gegaan met een wijziging in de Referendumverordening Delft 2009. Alleen de VVD stemde tegen het voorstel.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  27 september 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Commissie buigt zich over handhavingsacties

  26 september 2012 - De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid behandelt dinsdag 2 oktober in de overlegvergadering onder meer het cameratoezicht en de handhavingsacties in het stationsgebied.  
 • Raad praat over referendumverordening

  25 september 2012 - In de raadsvergadering van donderdag 27 september wordt gesproken over het presidiumvoorstel om de referendumverordening te veranderen. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Commissie wil second opinion toezicht Spoorzoneproject

  20 september 2012 – Een werkgroep uit de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte gaat met wethouder Lucas Vokurka in gesprek  om een second opinion voor te bereiden over de wijziging in het sturingsmodel van het Spoorzoneproject waartoe door het college besloten is.  
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 september 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Spoorzone centraal in extra commissievergadering

  13 september 2012 - In een extra overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt op woensdag 19 september vanaf 20.45 uur onder meer gesproken over de vraag hoe de gemeenteraad meer grip op het Spoorzoneproject kan krijgen.
 • Fracties positief over kantorenstrategie

  14 september 2012 - De strategie van het stadsgewest Haaglanden en het Delftse college van B&W om leegstand in kantoorgebouwen tegen te gaan is donderdag 13 september positief ontvangen in de commissie Middelen en Economie. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 september 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Commissie stemt in met Wmo-beleidsplan

  12 september 2012 - De commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft in zijn vergadering van dinsdag 11 september ingestemd met het Wmo-beleidsplan 2012–2015.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  11 september 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  
 • Rekenkamerrapport in Middelen en Economie

  11 september 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie presenteert de Delftse Rekenkamer donderdag 13 september haar rapport Regievorming door de gemeente Delft.  
 • Commissie adviseert over Wmo-beleidsplan

  8 september 2012 – In de overlegvergadering van dinsdag 11 september heeft de commissie Samenleving en Volkshuisvesting onder meer het Wmo-beleidsplan 2012-2015 op de agenda staan.
 • Commissie positief over wijziging in Schieoevers-Zuid

  5 september 2012 – De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft woensdag 5 september in meerderheid positief geadviseerd over het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers-Zuid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  5 september 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Commissievergadering vol inspraak en participatie

  5 september 2012 – Bewoners worden in het vervolg nauwer betrokken bij de bezuinigingen op de speelplekken. Ze krijgen eerder de kans om samen met de gemeente te kijken naar alternatieve speelmogelijkheden.
 • Schieoevers-Zuid in Spoorzone, Verkeer en Ruimte

  4 september 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt woensdag 5 september vanaf 20.15 uur het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers-Zuid besproken. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  4 september 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • VVD kondigt vertrek Leja van der Hoek aan

  3 september 2012 - VVD-raadslid Leja van der Hoek neemt op donderdag 27 september afscheid van de gemeenteraad van Delft. Dit heeft haar fractie via een persbericht bekend gemaakt.  
 • Speelplekken, referendumverordening en burgerparticipatie

  3 september 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt dinsdag 4 september gesproken over de speelplekken in Delft.
 • Geslaagd werkbezoek aan Rotterdam

  3 september 2012 - Leden van de gemeenteraad en het college van  b en w hebben vrijdag 31 augustus een geslaagd werkbezoek gebracht aan Rotterdam. De aandacht van de raadsleden was onder meer gericht op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
 • Raad vraagt financiële helderheid GGD

  31 augustus 2012 – De deelnemende gemeenten in de GGD Zuid-Holland West moeten uiterlijk binnen twee maanden zijn geïnformeerd over de volledige aard en omvang van de financiële problematiek bij de GGD.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  30 augustus  2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Nieuwe gezichten in commissies en tijdelijke raadswissel

  28 augustus 2012 - In de raadsvergadering van donderdag 30 augustus worden vier nieuwe commissieleden/niet-raadsleden benoemd. Bovendien wordt Jabco Vreugdenhil geïnstalleerd als vervangend raadslid van Joëlle Gooijer (ChristenUnie).
 • Brede steun voor verbetertraject bij Avalex

  24 augustus 2012 – Een ruime meerderheid van de commissie Algemeen heeft donderdag 23 augustus haar steun uitgesproken voor de maatregelen die het algemeen en dagelijks bestuur van Avalex nemen om de gemeenschappelijke afvalinzamelaar weer financieel gezond te maken.
 • Gemeenteraad op werkbezoek naar Rotterdam

  24 augustus 2012 - Leden van de gemeenteraad van Delft brengen op vrijdag 31 augustus samen met het college van b en w een werkbezoek aan de gemeente Rotterdam.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  23 augustus 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Detailhandel, Avalex en GGD in commissie Algemeen

  15 augustus 2012 - De gemeenteraad van Delft start het nieuwe vergaderseizoen op donderdag 23 augustus met een procedure- en overlegvergadering van de commissie Algemeen. De vergadering begint om 19.30 uur.  
 • Vergaderagenda commissie Algemeen is bekend

  6 juli 2012 – Het nieuwe vergaderjaar van de gemeenteraad begint na het zomerreces op donderdag 23 augustus met de vergadering van de commissie Algemeen.
 • Gemeenteraad is met zomerreces

  5 juli 2012 - De gemeenteraad van Delft is tot en met 17 augustus 2012 met zomerreces.
 • Nieuwe fractievoorzitter CDA Delft

  2 juli 2012 - Ineke van Geenen neemt met ingang van heden het fractievoorzitterschap van CDA Delft over van Rob van Woudenberg die raadslid blijft.  
 • Raad geeft opdracht voor nader onderzoek Blauw

  29 juni 2012 – De raad heeft donderdag 28 juni tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces uitgebreid gesproken over de toekomst van Erfgoed Delft.  De raad nam een motie aan waarin het college werd opgedragen om het zgn. projectplan Blauw verder uit te werken en uiterlijk in oktober  aan de raad voor te leggen. Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft stemden tegen de motie. Een raadsmeerderheid ging daarna akkoord met het voorstel van het college om het beschikbare budget van 1,3 miljoen euro voor Blauw, gefaseerd over de komende jaren te gaan inzetten voor drie kernwaarden: Oranje, Blauw en Stadsgeschiedenis.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  28 juni  2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Volg de gemeenteraad via Twitter

  26 juni 2012 - De gemeenteraad van Delft is vanaf heden ook te volgen op Twitter via @raad015.
 • Raad neemt afscheid van wethouder Bolten

  25 juni 2012 - De raadsvergadering op donderdag 28 juni begint om 17.00 uur met het afscheid van Saskia Bolten, wethouder Participatie en Duurzame Ontwikkeling.
 • Commissie tevreden over huisvestingsplan scholen

  22 juni 2012 – In de commissie Middelen en Economie is donderdag 21 juni met tevredenheid gereageerd op het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs Delft. In dit plan is de toekomstige huisvesting van de Delftse middelbare scholen opgenomen.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 juni 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Commissie adviseert positief over jaarstukken 2011

  21 juni 2012 - De leden van de commissie Algemeen hebben woensdag 20 juni een positief advies gegeven aan de gemeenteraad over de jaarstukken 2011.
 • Aangifte na schending geheimhouding

  21 juni 2012 – De voorzitter van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft donderdag 21 juni aangifte gedaan van schending van de geheimhouding door raadslid Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft.
 • Commissie Algemeen bespreekt jaarstukken

  20 juni 2012 - De commissie Algemeen houdt vanavond 20 juni vanaf 20.00 uur in de raadszaal een overlegvergadering over de Jaarstukken 2011 en het Meerjarenprogramma Grondontwikkeling 2012-2015. 
 • Commissie praat over huisvestingsplan scholen

  20 juni 2012 - In de commissie Middelen en Economie wordt op donderdag 21 juni onder meer het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs 2012-2022 besproken.
 • Commissie verdeeld over plannen Erfgoed en Nusantara

  20 juni 2012 – De commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft gisteren in een marathonzitting van 6 uur uitgebreid stilgestaan bij het voorstel van het college om het budget van 1,3 miljoen euro dat vorig jaar bij de begroting apart was gezet voor Blauw, nu gefaseerd over de komende jaren te gaan inzetten voor drie kernwaarden: Oranje, Blauw en Stadsgeschiedenis. 
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 juni 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.   
 • Commissievergadering begint vroeger

  18 juni 2012 - De procedurevergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting begint dinsdag 19 juni niet om 20.00 uur, maar om 19.30 uur.  
 • Commissie gaat akkoord met nieuwe Gronduitgifteovereenkomst Spoorzone

  15 juni 2012 - In de voortzetting op donderdag 14 juni van de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte zijn de aanwezige fracties akkoord gegaan met het voorstel van het college om een nieuwe Gronduitgifteovereenkomst aan te gaan met Ballast Nedam Ontwikkeling (BNO) voor wat betreft de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  14 juni 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  
 • Brede steun voor wijkaanpak Buitenhof

  13 juni 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid is dinsdag 12 juni brede steun uitgesproken voor de aanpak die de wijk Buitenhof leefbaarder en veiliger moet maken.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 juni 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Aanpak Buitenhof, Metropoolregio en gedragscode

  9 juni 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt op dinsdag 12 juni onder meer gesproken over de wijkrapportages en Buitenhof.
 • Zorgen om tuinen en horeca in de binnenstad

  8 juni 2012 - Het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad zorgde donderdag 7 juni voor een uitvoerig debat in de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  7 juni 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Externe oriëntatie op het jeugdbeleid

  7 juni 2012 - Raads- en commissieleden hebben zich op dinsdag 5 juni in basisschool De Horizon door tal van deskundigen laten bijpraten over het beleidskader jeugd.
 • Fractievoorzitters akkoord met integriteitsonderzoek

  6 juni 2012 - De fracties uit de gemeenteraad zijn gisteren unaniem akkoord gegaan met de opzet voor het onderzoek naar de rol van burgemeester Verkerk in de Gondelaffaire.
 • Eerste deel commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte

  5 juni 2012 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte houdt op donderdag 7 juni het eerste deel van de reguliere commissievergadering die deze maand over twee avonden is verdeeld.
 • Gondelarchief beter toegankelijk

  31 mei 2012 - Alle documenten die samen het zogenaamde Gondelarchief vormen, zijn thans beter toegankelijk voor het publiek.  
 • Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte in twee delen

  30 mei 2012 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte houdt in juni een overlegvergadering die is verdeeld over twee avonden.   
 • Gemeenteraad stelt Kaderbrief 2012 vast

  25 mei 2012 - Een belangrijk besluit. Zo omschreef burgemeester Bas Verkerk donderdag 24 mei de door de gemeenteraad vastgestelde Kaderbrief 2012. De brief omvat onder meer een extra bezuiniging van 10 miljoen euro.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  24 mei 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Onderzoek op verzoek burgemeester Verkerk

  24 mei 2012 - De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer Franssen, heeft de gemeenteraad van Delft op woensdag 23 mei in een brief laten weten dat hij mogelijkheden ziet een onderzoek te laten verrichten naar de vraag “of de heer Verkerk in zijn doen en laten, met betrekking tot de Gondelaffaire, in strijd heeft gehandeld met geldende wetgeving, geldende gedragscodes en algemene regels van behoorlijk bestuur”.  
 • Leefbaar Delft vraagt interpellatie aan

  23 mei 2012 - In de raadsvergadering van donderdag 24 mei zal de fractie van Leefbaar Delft een interpellatie vragen over de financiële situatie bij afvalinzamelingsbedrijf Avalex. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.  
 • Overwegend waardering Kaderbrief 2012

  17 mei 2012 - De meeste fracties spraken op woensdagavond 16 mei in de commissie Middelen en Economie hun waardering uit voor de Kaderbrief van het college van b en w.  Het stuk vormt de opmaat naar de begroting 2013-2016 die in september verschijnt.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  16 mei 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  
 • Commissie kritisch over uitkeringen en werkgelegenheid

  16 mei 2012 - Bij de bespreking van de Kaderbrief 2012 in de commissie Samenleving en Volkshuisvesting van dinsdag 15 mei werden kritische opmerkingen gemaakt over de in- en uitstroom bij de uitkeringen en over het scheppen van voldoende werkgelegenheid.
 • Geen uitzending commissievergadering

  15 mei 2012 - Wegens een technische storing vergadert de commissie Samenleving en Volkshuisvesting vanavond niet in de raadszaal. Hierdoor is er geen rechtstreeks uitzending van de vergadering.
 • Commissie uit zorgen over bereikbaarheid

  11 mei 2012 - Bij de bespreking van de Kaderbrief 2012 en de Staat van Delft spraken diverse fracties in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte donderdag 10 mei hun zorgen uit over het bijgestelde streefcijfer voor bereikbaarheid.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  10 mei 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  
 • Kaderbrief 2012 zorgt voor complimenten en vragen

  9 mei 2012 - De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft dinsdag 8 mei uitgebreid de tijd genomen voor de bespreking van de Kaderbrief 2012 en de Staat van Delft. De Kaderbrief is de opmaat naar de programmabegroting voor 2013.  
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  8 mei 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Webcast voortaan per vergadering

  7 mei 2012 - De procedure- en overlegvergaderingen van de raadscommissies worden vanaf dinsdag 8 mei voortaan elk apart via internet uitgezonden.  
 • Kaderbrief 2012, Groen-Blauw en bouwregels

  7 mei 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte staat donderdag 10 mei  net als in de overige commissievergaderingen deze maand de Kaderbrief 2012 en de Staat van Delft 2012 op de agenda.  
 • Kadernota, referendumverordening en burgerparticipatie

  2 mei 2012 - De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft dinsdag 8 mei in de overlegvergadering onder meer de bespreking van de Kadernota 2012 op de agenda staan.
 • Kaderbrief 2012: opmaat naar begroting 2013

  1 mei 2012 - Het college heeft op 26 april de Kaderbrief 2012 aan de raad aangeboden.  
 • Raad gaat akkoord met horecabeleid

  27 april 2012 - Een zeer ruime meerderheid van de raad is donderdag 26 april tijdens de raadsvergadering akkoord gegaan met het voorstel voor een integraal horecabeleid. De daarbij horende legeswijziging werd zonder stemming unaniem aangenomen.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  26 april  2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.   
 • Plan ‘Delftse Hofjes’ krijgt meeste sympathie

  25 april 2012 - Het plan van zorginstelling Pieter van Foreest om in het Spoorzonegebied hofjes met diverse vormen van ouderenzorg te realiseren, kon dinsdag 25 april op de derde bijeenkomst over de Gebiedsontwikkeling Spoorzone in DOK op de meeste sympathie rekenen van de aanwezigen. 
 • Raad neemt afscheid van drie raadsleden

  24 april 2012 - De gemeenteraad neemt donderdag 26 april afscheid van de drie raadsleden: Jon van Pagée, Stephan Brandligt en Jeroen van Oort. In de raadsvergadering die om 20.00 uur begint, worden hun opvolgers benoemd.  
 • Commissie krijgt les in grondexploitaties

  20 april 2012 - Een groot deel van de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie stond donderdag 19 april in het teken van gemeentelijke grondexploitaties.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  19 april 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Delftenaren bouwen mee aan de Spoorzone

  19 april 2012 - Creatieve ideeën, fantastische voorstellen en mooie dromen worden op dinsdag 24 april aanstaande vanaf 20.00 uur gepresenteerd in DOK op het Vesteplein. Ze zijn het resultaat van een zoektocht door de raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte naar de definitieve invulling voor de toekomstige Spoorzone.
 • De gemeenteraad in cijfers: jaarverslag 2011

  18 april 2012 - Het aantal werkbezoeken, externe oriëntaties, rondetafelgesprekken en ontmoetingen met deskundigen dat de gemeenteraad in 2011 hield is ten opzichte van 2010 meer dan verdubbeld. Legde de raad via de commissies in 2010 elf maal zijn oor te luister; in 2011 gebeurde dat 28 maal.
 • Positieve geluiden over Beleidskader Jeugd

  18 april 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting klonken dinsdag 17 april overwegend positieve geluiden over het nieuwe Beleidskader Jeugd 2012-2015.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  17 april 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Commissie bespreekt Beleidskader Jeugd

  16 april 2012 - De commissie Samenleving en Volkshuisvesting praat in de overlegvergadering op dinsdag 17 april onder meer over het Beleidskader Jeugd 2012-2015.  
 • Commissie wil pittige reactie op ov-plannen

  13 april 2012 – De toon van de collegereactie op de bezuinigingsvoorstellen van Stadsgewest Haaglanden voor het openbaar vervoer moet scherper. Die opdracht kreeg wethouder Milène Junius donderdag 12 april van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  12 april 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  
 • Nog veel vragen over integraal horecabeleid

  11 april 2012 – In de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid is dinsdag 10 april uitgebreid gedebatteerd over het afschaffen van de horeca-exploitatieverordening (HEV) en de aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening (APV).
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  10 april 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Bezuinigingsvoorstellen openbaar vervoer in commissie

  9 april 2012 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte bespreekt op donderdag 12 april onder meer de concept-zienswijze van het college op de bezuinigingsvoorstellen van Stadsgewest Haaglanden op het openbaar vervoer.
 • Trapveldje, horecabeleid en referendum in commissie

  4 april 2012 - De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid buigt zich dinsdag 10 april onder meer over het initiatiefvoorstel van de VVD om de Referendumverordening Delft 2009 in te trekken. De raad neemt op 26 april een besluit over dit voorstel.
 • Groen-blauwe kansen voor Delft-Zuidoost

  4 april 2012 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft dinsdag 3 april tijdens een externe oriëntatie de kansen en mogelijkheden besproken van het groen en het blauw in de wijk Delft-Zuidoost. 
 • Bekijk externe oriëntatie rechtstreeks

  3 april 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergadering rechtstreeks worden bekeken.
 • Raad stemt in met betaald parkeren in Voorhof

  30 maart 2012 - Een ruime meerderheid van de raad heeft donderdag 29 maart ingestemd met het voorstel om via een wijziging in de parkeerverordening het betaald parkeren in Voorhof uit te breiden.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  29 maart 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  
 • Raad neemt kijkje in spoortunnel

  29 maart 2012 Een groep raads- en commissieleden heeft zich woensdagavond 28 maart in het kader van de zogeheten raadswandelingen Spoorzone uitgebreid laten bijpraten over de vorderingen bij de spoortunnel.
 • Fractievoorzitters bespreken verkenning integriteitsonderzoek

  28 maart 2012 - In het fractievoorzittersoverleg wordt donderdag 29 maart de verkenning besproken van het integriteitsonderzoek dat burgemeester Bas Verkerk heeft gevraagd aan Commissaris van de Koningin Jan Fransen (CdK).
 • Commissie praat over groen en blauw

  27 maart 2012 - Het rapport Groen-Blauw Delft Zuidoost was voor de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte reden om op dinsdag 3 april 2012 een externe oriëntatie te houden over de bouw- en inrichtingsplannen in deze wijk.
 • Betaald parkeren in Voorhof op raadsagenda

  26 maart 2012 - De gemeenteraad neemt donderdag 29 maart aanstaande tijdens de raadsvergadering een besluit over het voorstel om het betaald parkeren in de wijk Voorhof uit te breiden. 
 • Deskundigen vragen Delft geduld met Spoorzonegebied

  21 maart 2012 - Ondanks de economische crisis en de malaise op de woningmarkt biedt de Spoorzone alle kansen aan marktpartijen om er samen met de gemeente een hoogwaardig gebied van te maken waar het goed wonen, werken en recreëren is.  
 • Bekijk tweede bijeenkomst Gebiedsontwikkeling Spoorzone

  De tweede van drie bijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone wordt vanavond vanaf 20.00 uur gehouden in de raadszaal.  
 • Waardering voor TIC-Delft

  16 maart 2012 - Vastgoedeigenaren moeten hun boekwaarden bijstellen en de rijksoverheid moet met fiscale maatregelen komen. Zonder dat soort maatregelen is lokaal de leegstand van panden niet op te lossen. Die boodschap kwam donderdag 15 maart van wethouder Pieter Guldemond in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie. De commissie besprak het beleid waarmee het college de leegstand in Delft wil aanpakken.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  15 maart 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  
 • Voortgang verzelfstandiging Erfgoed Delft roept vragen op

  14 maart 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting is dinsdag 13 maart uitgebreid stil gestaan bij de stand van zaken rond de verzelfstandiging van Erfgoed Delft en de VAK.   
 • Raad Delft onderzoekt kansen in de Spoorzone

  Welke kansen biedt het Spoorzonegebied in Delft voor de vastgoedmarkt?  En wat heeft de vastgoedmarkt het Spoorzonegebied te bieden? Op die vragen probeert de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op dinsdag 20 maart antwoord te krijgen tijdens de tweede van drie bijeenkomsten over het toekomstperspectief van de Delftse Spoorzone. 
 • Commissie praat over tarieven Zuidkolk

  13 maart 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie wordt donderdag 15 maart gesproken over een aanpassing van de tarieven voor de passantenhaven in de Zuidkolk.  
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  13 maart 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  
 • Verzelfstandiging in Samenleving en Volkshuisvesting

  12 maart 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting wordt dinsdag 13 maart onder meer gesproken over de verzelfstandiging van Erfgoed Delft en de Vak.   
 • Betaald parkeren in Voorhof roept veel vragen op

  9 maart 2012 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte is donderdag 8 maart niet tot een eensluidend advies gekomen over het voorstel om het betaald parkeren uit te breiden in de wijk Voorhof.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  8 maart 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  
 • Breed draagvlak voor hernieuwde wijkaanpak

  7 maart 2012 - Meer mensen, met minder geld, beter helpen. Die boodschap had wethouder Raimond de Prez dinsdag 6 maart voor de leden van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid tijdens het onderlinge debat over de startnotitie Wijkaanpak 2.0.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  6 maart 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Commissie adviseert over betaald parkeren

  4 maart 2012 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte praat op donderdag 8 maart in de overlegvergadering over een uitbreiding en aanpassing van betaald parkeren in de wijk Voorhof.
 • Commissie praat over herziene wijkaanpak


  1 maart 2012 - Op de agenda van de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid staat dinsdag 6 maart onder meer de startnotitie wijkaanpak 2.0.  
 • Christine Bel nieuwe fractievoorzitter D66

  27 februari 2012 - Christine Bel neemt per 1 maart het fractievoorzitterschap van D66 Delft over van Huub Halsema die raadslid blijft.
 • Vergadering vol moties voor gemeenteraad

  24 februari 2012 - Ex-wethouders die op zoek moeten naar een andere baan, moeten in de toekomst rekening houden met strengere eisen wanneer ze het college vragen om een studievergoeding die hun kansen op de arbeidsmarkt verbetert.
 • Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks

  23 februari 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken. 
 • Ja, ik wil… met minder papier vergaderen

  22 februari 2012 - Het fractievoorzittersoverleg heeft deze week het licht op groen gezet voor een eerste stap naar papierloos of papierarm vergaderen. Ook werd ingestemd met een herhaling van de campagne Ja, ik wil in de gemeenteraad die eerder in 2009 werd gehouden. 
 • Eerste raadsvergadering met spreektijden

  21 februari 2012 - De gemeenteraad vergadert op donderdag 23 februari 2012 om 20.00 uur in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. Het wordt de eerste vergadering met vastgestelde spreektijden.  
 • Welkom op de nieuwe website van de raad

  Het raadsinformatiesysteem kortweg RIS oftewel de website van de gemeenteraad van Delft heeft sinds vandaag hetzelfde uiterlijk als de rest van de gemeentesite delft.nl.
   
 • Spoorzonegebied geeft stof tot nadenken

  15 februari 2012 - De eerste bijeenkomst Gebiedsontwikkeling Spoorzone heeft de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte dinsdag 14 februari heel wat stof tot nadenken gegeven.
 • Eerste bijeenkomst gebiedsontwikkeling Spoorzone

  09 februari 2012 - De eerste van drie bijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone wordt op dinsdag 14 februari 2012 om 20.00 uur gehouden in de raadszaal.
 • Commissie deelt standpunten over sportbeleid

  08 februari 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting is dinsdag 7 februari door de meeste fracties positief gereageerd op de tussenevaluatie van de nota Bewegen, spelen en sporten.
 • Geen vergadering commissie Middelen en Economie

  07 februari 2012 - De commissie Middelen- en Economie komt deze maand niet bij elkaar.
 • Hernieuwde start gebiedsontwikkeling Spoorzone

  03 februari 2012 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft in de overlegvergadering van donderdag 2 februari uitgebreid gesproken over het budgettair kader gebiedsontwikkeling Spoorzone.
 • Bouw mee aan de nieuwe Spoorzone

  03 februari 2012 - Hoe moet het Delftse Spoorzonegebied er in de toekomst uitzien? Op die vraag hoopt de gemeenteraad van Delft de komende weken via een unieke weg antwoord te krijgen. Iedereen met realistische ideeën, mooie voorstellen en haalbare bouwplannen kan deze tot en met 31 maart 2012 indienen bij de gemeenteraad.
 • Commissie positief over integriteitsonderzoek

  01 februari 2012 - In verschillende bewoordingen hebben alle fracties in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid dinsdag 31 januari positief gereageerd op het verzoek van burgemeester Bas Verkerk aan de Commissaris van de Koningin om een integriteitsonderzoek in te stellen naar zijn rol in het telefoongesprek dat hij in 2004 als Haagse wethouder had met zijn Delftse collega Christiaan Baljé.
 • Raadsvergadering gaat niet door

  20 januari 2012 - De raadsvergadering die op donderdag 26 januari aanstaande zou worden gehouden, gaat niet door.
 • Commissie discussieert over Parking Delft BV

  20 januari 2012 - De leden van de commissie Middelen en Economie hebben donderdag 19 januari in de overlegvergadering onder meer hun standpunten gedeeld over de financiële en organisatorische aspecten van Parking Delft BV.
 • TU en gemeente blijven Mooi Weer Spelen aanjagen

  18 januari 2012 - TU Delft en de gemeente komen dit jaar ieder met 5000 euro over de brug om de 25e editie van de Mooi Weer Spelen mogelijk te maken. Dat maakte wethouder Milène Junius dinsdag 17 januari bekend in de vergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting.
 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  17 januari 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
 • Commissie gebruikt tijd voor presentaties

  16 januari 2012 - De commissie Samenleveing en Huisvesting gebruikt de vergadertijd dinsdag 17 januari voor twee presentaties; het ontwerp van het Reinier de Graaf ziekenhuis en de Wet werken naar vermogen.
 • Meld u aan als Gast van de Raad

  16 januari 2012 - Altijd al een keer VIP willen zijn? Dat kan heel eenvoudig als Gast van de raad. Meld u aan voor één van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk kan zijn.
 • Commissie staat stil bij afronding autoluwplus

  Het deel van de binnenstad richting Doelenplein wordt voorlopig niet autoluw. Dat bleek uit de antwoorden die wethouder Milène Junius donderdag 12 januari in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte gaf op vragen van STIP, SP en GroenLinks over de afronding van autoluwplus.
 • Fracties overwegen moties studievergoeding ex-wethouders

  Stadsbelangen en Leefbaar Delft overwegen om in de raadsvergadering op donderdag 26 januari moties in te dienen om de oude regeling voor studievergoeding voor ex-wethouders in te trekken en de huidige regeling aan te passen. Beide fracties kondigden dat dinsdag 10 januari aan tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid.
 • Commissievergadering begint later

  De vergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte begint donderdag 12 januari niet om 20.00 uur, maar om 21.30 uur. Dan begint ook de rechtstreekse uitzending.
 • Commissie buigt zich over Warmtebedrijf

  De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid praat dinsdag 10 januari vanaf 20.00 uur in de raadszaal onder meer over de voortgang van het Warmtebedrijf.
 • College krijgt steun voor kleiner stadskantoor

  Een zeer ruime meerderheid heeft donderdag 15 december ingestemd met een motie van VVD, Stadsbelangen en ChristenUnie om de huisvestingslasten van de gemeente Delft vast te stellen op 6,6 miljoen euro per jaar.
 • Raad praat over besparing op stadskantoor

  Op de agenda van de raadsvergadering staat donderdag 15 december onder meer het debat over de mogelijke besparingen op de bouw van het nieuwe stadskantoor.
 • Fractievoorzitters bespreken hoorzitting

  In een extra fractievoorzittersoverleg is maandag 12 december een mogelijke overtreding door de raadsleden Jeroen van Oort, Jan Peter de Wit en Martin Stoelinga besproken.
 • 12 december Havo-leerling Fenne Buitenrust Hettema heeft vrijdag 9 december voor het Christelijk Lyceum Delft de wisselbokaal van SIDDER (Scholieren In De DelftsE Raad) gewonnen.

  Havo-leerling Fenne Buitenrust Hettema heeft vrijdag 9 december voor het Christelijk Lyceum Delft de wisselbokaal van SIDDER (Scholieren In De DelftsE Raad) gewonnen.
 • Bezwaar over raadsbesluit referendumverzoek HNK ongegrond

  De Adviescommissie voor bezwaarschriften heeft het bezwaar over het raadsbesluit inzake het referendumverzoek ‘Geen nieuw stadskantoor’ ongegrond verklaard.
  Op het punt van het initiatiefvoorstel ‘Geen nieuw stadskantoor’ zijn de bezwaarmakers niet-ontvankelijk verklaard.
 • Commissie blij met inspanningen technische vmbo-school

  Alle fracties hebben in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie van donderdag 8 december met instemming gereageerd op het streven van het college om technisch middelbaar beroepsonderwijs in Delft te realiseren.
 • Commissie bespreekt nota Homo-emancipatiebeleid

  De commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft in zijn vergadering van 6 december uitgebreid stilgestaan bij de nota Homo-emancipatie 2012-2014.
 • College wijzigt portefeuilleverdeling

  Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de herziene portefeuilleverdeling binnen het college van B&W.
 • Bezwaarschriftencommissie behandelt bezwaarschrift referendumverzoek

  In de openbare zitting van de Adviescommissie voor bezwaarschriften is donderdag 1 december het bezwaarschrift behandeld tegen het raadsbesluit om geen referendum toe te staan over het initiatiefvoorstel ‘Geen nieuw stadskantoor’.
 • Commissie heeft voorkeur voor kleiner stadskantoor

  Een ruime meerderheid van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft donderdag 1 december haar voorkeur uitgesproken voor de optie om een kleiner stadskantoor te bouwen. De gemeente bespaart daarmee 7 miljoen euro netto op de bouwkosten.
 • Geen meerderheid voor initiatiefvoorstel wekelijks afval inzamelen

  Fractie Van Oort, ChristenUnie, VVD en Stadsbelangen zijn er dinsdag 29 november in de vergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid niet in geslaagd een meerderheid te vinden voor het handhaven van het wekelijks ophalen van huisvuil.
 • Commissie bespreekt opties stadskantoor

  Op de agenda van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte staat donderdag 1 december onder meer de financiële uitwerking van de twee opties om te bezuinigen op de bouw van Het Nieuwe Kantoor.
 • Raadsmeerderheid ziet geen heil in nieuw debat Gondelaffaire

  Een ruime meerderheid van de raad heeft donderdag 24 november tijdens de raadsvergadering zonder veel woorden duidelijk gemaakt geen behoefte te hebben aan een nieuw debat over de Gondelaffaire uit 2005.
   
 • Commissie bespreekt MER-documenten Delft-Zuidoost

  De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft dinsdag 22 november de Milieu Effect Rapportage (MER) voor Delft-Zuidoost en het daarbij behorende Evaluatieprogramma besproken.
 • Gemeenteraad bespreekt winkeltijdenverordening

  De gemeenteraad vergadert donderdag 24 november vanaf 20.00 uur onder meer over een aanpassing van de winkeltijdenverordening. Ook staat een interpellatieverzoek van Onafhankelijk Delft op de agenda.
 • Commissie geeft suggesties voor rekenkameronderzoek

  De commissie Middelen en Economie heeft donderdag 17 november uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om richting te geven aan het vervolgonderzoek dat de Delftse Rekenkamer gaat uitvoeren naar de regierol van de gemeente.
 • Commissie bespreekt nota Schuldhulpverlening

  De commissie Samenleving & Volkshuisvesting heeft in haar vergadering van 15 november jl. uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp schuldhulpverlening. Dit naar aanleiding van een nota die door het college is opgesteld.
 • Rechter wijst verzoek om voorlopige voorziening stadskantoor af

  De Voorzieningenrechter in Den Haag heeft woensdag 15 november het verzoek van de heren Engels en Van Oers afgewezen om twee besluiten van de gemeenteraad van Delft te schorsen.
  Het ging om het besluit om het initiatiefvoorstel ‘Geen nieuw stadskantoor’ af te wijzen en het besluit om het inleidend referendumverzoek hierover niet te honoreren.
 • Gemeenteraad stelt programmabegroting vast

  Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft vrijdagochtend 11 november ver na middernacht ingestemd met de programmabegroting 2012.
 • Commissie voert discussie over gedragscode

  9 november 2011 - De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft dinsdag 8 november uitgebreid stilgestaan bij de gedragscode van de gemeenteraad. De resultaten van de oriënterende discussie komen begin 2012 terug in een raadsvoorstel.

 • Rechtbank buigt zich over voorlopige voorziening

  8 november 2011 - Bij de rechtbank in Den Haag vond dinsdag 8 november de zitting plaats over het verzoek om een voorlopige voorziening tegen de besluiten van de gemeenteraad van Delft om geen inleidend referendumverzoek toe te staan en het initiatiefvoorstel ‘Geen nieuw stadskantoor’ af te wijzen.

 • Commissie praat over gedragscode

  4 november 2011 - De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft voor dinsdag 8 november een oriënterende discussie over de gedragscode van de gemeenteraad op de agenda staan. De vergadering begint om 20.00 uur.

 • Delftse scholieren gaan SIDDER’en

  3 november 2011 - Bovenbouwleerlingen van de vwo- en havo-afdelingen van het Christelijk Lyceum Delft en het Stanislas College nemen op vrijdag 9 december aanstaande deel aan SIDDER 2011. In deze Scholieren In De DelftsE Raad kruipen de jongeren een middag in de huid van de Delftse raadsleden.

 • Commissie bespreekt kenniseconomie en financiële risico’s

  2 november 2011 - In de begrotingscommissie Middelen en Economie nam de commissie een groot aantal onderwerpen uit de begroting onder de loep, zoals de kenniseconomie, Delft als waterstad, de hoogte van de (bouw)leges en de samenhang tussen het weerstandsvermogen en de financiële risico’s voor de gemeente.

 • Schulden, armoede en cultuur houden commissie bezig

  2 november 2011 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 1 november uitgebreid gesproken over de Programmabegroting 2012-2015. Diverse fracties spraken hun zorg uit over de gevolgen van de rijksbezuinigingen bovenop de bezuinigingen van de gemeente.

 • Meld u aan als Gast van de Raad

  30 okt 2011 - Altijd al een keer VIP willen zijn? Dat kan heel eenvoudig als Gast van de raad. Meld u aan voor één van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk kan zijn.

 • Fracties bespreken veelheid aan onderwerpen

  28 oktober 2011 - De begrotingsbehandeling in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid leverde donderdag 27 oktober circa tien aangekondigde moties op over diverse onderwerpen. De fracties onderzoeken nu of deze tijdens de raadsvergadering op 10 november daadwerkelijk worden ingediend.

 • Commissie heeft moeite met tariefsverhoging parkeren

  28 oktober 2011 - In de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte leverde de begrotingsbehandeling weinig problemen op voor het college. De raadsvoorstellen over de tariefsverhoging parkeren en het overdragen van bevoegdheden riepen wel veel vragen en weerstand op.

 • Algemene beschouwingen op de programmabegroting

  26 oktober 2011 - Over een ding waren de twaalf fracties het dinsdag 25 oktober tijdens de algemene beschouwingen het allemaal eens. Delft moet blijven bezuinigen, hervormen en investeren. De manier waarop, daarover blijven de meningen verdeeld.

 • Commissies adviseren raad over begroting

  26 oktober 2011 - In het eerste deel van de begrotingsbehandeling hebben de twaalf raadsfracties gisteravond hun algemene beschouwingen gegeven. Deze en volgende week worden de begrotingscommissies gehouden.

 • SP dient initiatief SpoedRegioTaxi in

  19 oktober 2011 - De SP stelt de gemeenteraad voor via een initiatiefvoorstel een RegioTaxi voor spoedgevallen in Delft mogelijk te maken.

 • Beschouwingen in eerste termijn begrotingsdebat

  18 oktober 2011 - Hoe ging het en hoe zou het moeten gaan met het besturen van de stad? Dat laten de twaalf fracties in de Delftse gemeenteraad dinsdag 25 oktober horen tijdens de algemene beschouwingen. De vergadering begint om 19.00 uur.

 • Ooievaarsnest wordt mogelijk ouderenhuiskamer

  14 oktober 2011 - Als de buurtactiviteiten voor ouderen nergens anders in de wijk terecht kunnen dan in ’t Ooievaarsnest dan moet het college van b en w de voorgenomen sluiting van het buurthuis heroverwegen. Een motie van de PvdA hierover werd aangenomen tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 oktober.

 • Raad praat verder over accommodatiebeleid

  10 oktober 2011 - Op de agenda van de raadsvergadering staat donderdag 13 oktober onder meer de nota accommodatiebeleid en de Najaarsrapportage 2011. Beide onderwerpen kwamen in de commissievergaderingen uitgebreid aan bod.

 • Bezwaarschrift tegen raadsbesluit referendumverzoek

  10 oktober 2011 - De gemeenteraad heeft vrijdag 7 oktober een bezwaarschrift ontvangen van de indieners van het inleidend referendum verzoek.

 • Commissie positief kritisch over Najaarsrapportage

  6 oktober 2011 - De leden van de commissie Middelen en Economie hebben donderdag 6 oktober op vragende en af en toe kritische toon gesproken met het college van b en w over de Najaarsrapportage 2011. Voor het lopende jaar wordt een nadeel van 1,8 miljoen euro verwacht dat wordt verrekend met de algemene reserve.

 • Buurthuisbezoekers uiten onvrede over accommodatiebeleid

  5 oktober 2011 - Tien insprekers hebben in de commissie Samenleving & Volkshuisvesting van 4 oktober hun onvrede laten blijken over het voornemen van het college om hun specifieke buurthuis te sluiten.

 • Commissie geeft advies over Najaarsrapportage 2011

  5 oktober 2011 - De commissie Middelen en Economie heeft donderdag 6 oktober in de overlegvergadering onder meer de Najaarsrapportage 2011 op haar agenda staan. De commissie vergadert vanaf 20.00 uur in de raadszaal in het stadhuis.

 • Commissie buigt zich over welzijn en buurthuizen

  3 oktober 2011 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting praten dinsdag 4 oktober vanaf 20.00 uur in de raadszaal over het beleidskader Vooruit met welzijn en de nota accomodatiebeleid.

 • Commissie staat stil bij ontwikkelingen Spoorzone

  30 september 2011 - De leden van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte hebben donderdag 29 september uitgebreid gesproken over de nieuwe koers die Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) wil inzetten nu er geen 1500 woningen gebouwd kunnen worden in het Spoorzonegebied.
   

 • Gemeenteraad praat verder over rioleringsplan

  28 september 2011 - Hoewel de meeste fracties op dinsdag 27 september in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid een positief advies hadden over het gemeentelijk rioleringsplan Delft 2012-2015 wordt het op 13 oktober verder in de raadsvergadering besproken.

 • Commissie bespreekt ontwikkelingen Spoorzone

  27 september 2011 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte staat donderdag 29 september in de overlegvergadering stil bij diverse aspecten van het Spoorzoneproject. De vergadering vindt plaats na de procedurevergadering. Deze begint deze keer niet om 20.00 uur, maar om 19.30 uur.

 • Energiestrategie en rioleringsplan in commissie Bestuur

  26 september 2011 - De leden van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid praten dinsdag 27 september in de overlegvergadering onder meer over de collegebrief over strategieën naar een energieneutraal Delft. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis.

 • Ruime raadsmeerderheid wijst referendumverzoek af

  23 september 2011 - Het voorstel over het inleidend verzoek om een referendum te houden over het initiatiefvoorstel Geen nieuw stadskantoor is vrijdag 23 september kort na middernacht door een ruime meerderheid van de gemeenteraad afgewezen.

 • Niet bouwen stadskantoor leidt tot miljoenen schade

  21 september 2011 - Als de gemeenteraad besluit dat de bouw van Het Nieuwe Kantoor moet stoppen, betekent dat voor Delft een schadepost die waarschijnlijk tussen de 30 en 50 miljoen euro ligt. Dat bleek dinsdag 20 september tijdens de extra overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.

 • Gemeenteraad praat verder over referendumverzoek

  20 september 2011 - De gemeenteraad gaat aanstaande donderdag 22 september vanaf 20.00 uur tijdens de vergadering in de raadszaal verder met het debat over het initiatiefvoorstel Geen nieuw stadskantoor en het daaraan gekoppelde inleidend referendumverzoek.

 • Dansschool en Het Nieuwe Kantoor in extra vergadering

  19 september 2011 - In een extra overlegvergadering bespreekt de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte dinsdag 20 september de uitkomsten van het verificatieonderzoek naar de optie om geen nieuw stadskantoor te bouwen. De vergadering begint om 20.00 uur.

 • Commissie bespreekt nota accommodatiebeleid

  18 september 2011 - In de vergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting wordt op 4 oktober gesproken over de nota accommodatiebeleid. In deze nota stelt het college voor niet te bezuinigen op activiteiten, maar wel te bezuinigen op gebouwen. De commissievergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal.

 • Commissie positief over minder regels

  9 september 2011 - De commissie Middelen en Economie adviseerde donderdag 8 september unaniem positief over het voorstel om de APV en de Reclameverordening aan te passen en sprak haar waardering uit voor de stand van zaken in het project REAL (Regeldruk en administratieve lastendrukvermindering). Het voorstel komt als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 22 september aanstaande.

 • Commissie gematigd positief over nieuwe Wmo-verordening

  7 september 2011 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 6 september uitvoerig gesproken over de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Delft. De nieuwe Wmo-verordening riep veel reacties op in de commissie, maar de meeste fracties kunnen zich wel vinden in de uitgangspunten.

 • APV en minder regels in commissie Middelen en Economie

  7 september 2011 - De commissie Middelen en Economie praat donderdag 8 september vanaf 20.00 uur in de raadszaal onder meer over een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het project REAL (regeldruk en administratieve lastendrukvermindering).

 • Fractie Van Oort dient initiatiefvoorstel in

  6 september 2011 – Fractie Van Oort heeft een initiatiefvoorstel ingediend dat beoogt de burgemeester voorzitter te maken van het presidium. Het voorstel wordt in de raadsvergadering op 22 september aanstaande behandeld.

 • Gemeenteraad aan de slag met programmabegroting

  5 september 2011 - De gemeenteraad kan zich de komende weken opmaken voor de behandeling van de programmabegroting 2012-2015. Afgelopen vrijdag heeft het college de begroting naar de gemeenteraad gestuurd.

 • Masterplan Bereikbaarheid roept veel vragen op

  2 september 2011 - Een prachtig stuk. Zo omschreef donderdag 1 september de ChristenUnie het Masterplan Bereikbaarheid tijdens de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte. Ook de andere fracties waren redelijk tevreden. Toch riep het plan nogal wat vragen op.

 • Referendumkamer geeft aanvullend advies

  01 september 2011 - Eerdere besluiten over de bouw van het nieuwe stadskantoor vormen geen belemmering voor de honorering van het inleidend referendumverzoek van Geert Engels en Christ van Oers. Dat stelt de onafhankelijke referendumkamer in een aanvullend advies. 

 • Meld u aan als Gast van de Raad

  Altijd al een keer VIP willen zijn? Dat kan heel eenvoudig als Gast van de raad. Meld u aan voor één van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk kan zijn.

 • Veel steun voor samenwerking met Rijswijk

   31 augustus 2011 - In de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid waren dinsdag 30 augustus overwegend positieve geluiden te horen over de verdergaande samenwerking met de gemeente Rijswijk. Afgelopen vrijdag bezochten Delftse raadsleden hun Rijswijkse collega’s.

 • Bereikbaarheid op agenda van commissie

  27 aug 2011 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte praat op donderdag 1 september in de overlegvergadering onder meer over het Masterplan Bereikbaarheid. De procedurevergadering begint om 20.00 uur; aansluitend wordt de overlegvergadering gehouden.  

 • Commissie gaat in op regionale samenwerking

  27 aug 2011 - De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft dinsdag 30 augustus in de overlegvergadering onder meer de intentieverklaring vervoersautoriteit Metropoolregio en de verdergaande samenwerking met Rijswijk op de agenda. De vergadering begint om 20.00 uur met het proceduredeel. 

 • Raad wacht op cijfers in debat over referendum

  26 aug 2011 - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdagavond 25 augustus besloten op 22 september een inhoudelijk debat te voeren over het inleidend referendumverzoek en het initiatiefvoorstel ‘geen nieuw stadskantoor’. De raad wil alle informatie boven tafel om beide voorstellen te kunnen bespreken.

 • Gemeenteraad op werkbezoek naar Rijswijk

  25 aug 2011 - Leden van de gemeenteraad van Delft brengen op vrijdag 26 augustus samen met het college van b en w een werkbezoek aan de buurgemeente Rijswijk.

 • Gemeenteraad vergadert aanstaande donderdag

  23 aug 2011 - De raadsvergadering op donderdag 25 augustus gaat door. De raad komt om 20.00 uur bijeen. Dat hebben de fractievoorzitters tijdens een extra openbaar overleg maandagavond afgesproken.  

 • Referendumkamer acht inleidend verzoek toelaatbaar

  23 aug 2011 - De onafhankelijke referendumkamer adviseert de gemeenteraad positief over het inleidend verzoek om een referendum te houden over het al dan niet bouwen van een nieuw stadskantoor. Het voorstel, waarin het advies is verwerkt, wordt donderdag 25 augustus door de gemeenteraad behandeld. 

 • Fractievoorzitters stellen datum raadsvergadering vast

  18 aug 2011 - In een extra fractievoorzittersoverleg op maandag 22 augustus wordt de datum voor de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld. 

 • Referendumkamer houdt hoorzitting

  16 aug 2011 - De onafhankelijke referendumkamer houdt maandag 22 augustus van 20.00 tot 21.00 uur in de commissiekamer in het stadhuis een openbare hoorzitting over het inleidend referendumverzoek dat de gemeenteraad op 9 augustus heeft ontvangen. 

 • Raad ontvangt inleidend verzoek referendum

  10 aug 2011 - De gemeenteraad heeft dinsdag 9 augustus een inleidend verzoek ontvangen om een raadgevend referendum te houden over het al dan niet bouwen van het nieuwe stadskantoor. Het verzoek is door meer dan de benodigde 300 Delftenaren ondertekend. 

 • Initiatiefvoorstel stadskantoor ingediend

  20 jul 2011 - De fracties van Van Oort, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft hebben vandaag een initiatiefvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld geen nieuw stadskantoor te bouwen.

 • Ronald Vuijk verlaat gemeenteraad Delft

  06 jul 2011 - VVD-raadslid Ronald Vuijk is dinsdag 5 juli door de gemeenteraad van Midden-Delfland benoemd als wethouder leefomgeving, economie en financiën.

 • Raad neemt advies referendumkamer over

  01 jul 2011 - Een ruime meerderheid heeft donderdag 30 juni tijdens de raadsvergadering ingestemd met het voorstel om in navolging van het advies van de onafhankelijke referendumkamer geen referendum toe te laten over het wel of niet bouwen van een nieuw stadskantoor. 

 • Jaarstukken in Middelen en Economie

  21 jun 2011 - In de commissie Middelen en Economie staan op donderdag 23 juni de jaarstukken 2010 op de agenda. Voorafgaand aan de vergadering vindt van 19.30 tot 20.00 uur een presentatie over de gemeentelijke reorganisatie Koers voor Delft plaats.

 • Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

  21 jun 2011 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.

 • Commissie bekijkt begroting voor Het Nieuwe Kantoor

  20 jun 2011 - In de vergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt op woensdag 22 juni de brief van het college over Het Nieuwe Kantoor besproken. Het college wil 9 miljoen euro bezuinigen door een kleiner kantoor te laten bouwen of een deel te verhuren.

 • Eerste stap naar nieuw WMO-beleid

  19 jun 2011 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting wordt op dinsdag 21 juni onder meer gesproken over de nieuwe Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ. De commissie start om 20.00 uur met de procedurevergadering.

 • Commissie adviseert aanpassing Rietveld 109

  17 jun 2011 - Een meerderheid van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte steunt het amendement van PvdA, D66, CDA en Stadsbelangen om het bestemmingsplan Rietveld 109 aan te passen. Daarmee wordt deels tegemoet gekomen aan bezwaren van omwonenden.

 • Kaderbrief biedt veel voer voor discussie

  16 jun 2011 – De leden van de commissie Algemeen hebben woensdag 15 juni in het vervolg van de bespreking over de Kaderbrief 2011 uitvoerig gedebatteerd over het beleidsdeel. Het financiële deel was op 19 mei in de commissie Middelen en Economie besproken. Toen werd stilgestaan bij de bezuinigingsopgave van € 34,6 miljoen waar Delft zich voor gesteld ziet.

 • Meer maatregelen tegen overlast oud en nieuw

  15 jun 2011 – Burgemeester Bas Verkerk heeft dinsdag 14 juni in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid meer maatregelen aangekondigd om overlast tijdens de komende jaarwisseling te voorkomen. De commissie besprak de evaluatie van de afgelopen oud en nieuw.

 • Commissie buigt zich over nieuwe stadskantoor

  14 jun 2011 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte praat donderdag 16 juni in de procedurevergadering over de manier, waarop het voorstel van het college om negen miljoen euro te bezuinigen op de bouw van het nieuwe stadskantoor verder wordt besproken.

 • Eerst Ruimte, daarna Spoorzone en Verkeer

  09 jun 2011 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte behandelt in de overlegvergadering van donderdag 16 juni eerst het onderdeel Ruimte en op 22 juni de zaken die met de Spoorzone en verkeer te maken hebben. Vanwege de volle agenda wordt de vergadering in tweeën gedeeld.

 • Beleidsdeel Kaderbrief in commissie Algemeen

  08 jun 2011 - Na de behandeling van het financiële deel van de Kaderbrief 2011 bespreekt de commissie Algemeen op woensdag 15 juni vanaf 20.00 uur het deel uit de brief dat gaat over het beleid.

 • Commissie bespreekt Delftse wijkaanpak

  07 jun 2011 - Op de agenda van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid staat dinsdag 14 juni onder meer het onderzoek van de Delftse Rekenkamer naar de Delftse wijkaanpak. De overlegvergadering volgt aansluitend op de procedurevergadering die om 20.00 uur begint.

 • Meld u aan als Gast van de Raad

  04 jun 2011 - Altijd al een keer VIP willen zijn? Dat kan heel eenvoudig als Gast van de raad. Meld u aan voor één van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk kan zijn.

 • Architectuur inspireert raads- en commissieleden

  30 mei 2011 - Met een excursie naar diverse projecten in Den Haag en Amsterdam hebben raads- en commissieleden uit Delft zich vrijdag 27 mei laten inspireren op het gebied van architectuur en hergebruik van voormalige fabriekspanden. 

 • Raad vraagt om aanpassing bestuursakkoord VNG-Rijk

   27 mei 2011 - De burgemeester opende de vergadering van donderdag 26 mei met een in memoriam voor oud-raadslid en oud-wethouder Boudewijn Boelens.

 • Jeroen van Oort verlaat CDA-fractie

  24 mei 2011 - Raadslid Jeroen van Oort verlaat de fractie van het CDA Delft. Hij gaat als zelfstandig lid van de gemeenteraad verder. 

 • Gemeenteraad buigt zich over bestemmingsplan

  23 mei 2011 - De leden van de gemeenteraad praten donderdag 26 mei in de raadsvergadering vanaf 20.00 uur onder meer over bestemmingsplan Rietveld 109. In de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte zorgde dit plan voor een uitgebreid debat.  

 • Commissie behandelt Kaderbrief in twee delen

  20 mei 2011 - De leden van de commissie Middelen en Economie hebben donderdag 19 mei na de bespreking van het financiële deel van de Kaderbrief 2011 besloten om het hoofdstuk over het beleid volgende maand te behandelen.

 • Commissie tevreden over verkenning popbeleid

  18 mei 2011 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 17 mei tevreden gereageerd op de verkenning die Luuk Braun heeft gedaan om in Delft tot een nieuw popbeleid te komen.

 • Spreek in bij behandeling Kaderbrief 2011

  17 mei 2011 - De Kaderbrief 2011 wordt op donderdag 19 mei aanstaande vanaf 20.00 uur in de commissie Middelen en Economie besproken.  

 • Nieuw popbeleid in Samenleving en Volkshuisvesting

  14 mei 2011 - De commissie Samenleving en Volkshuisvesting bespreekt dinsdag 17 mei 2011 de brief van het college over de verkenning om in Delft tot een nieuw popbeleid te komen.

 • Commissie heeft bedenkingen bij plan Rietveld

  13 mei 2011 – Een ruime meerderheid van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft donderdag 12 mei in de overlegvergadering ernstige bedenkingen geuit rond het bestemmingsplan Rietveld 109.

 • Raadsleden nemen kijkje in bouwput Spoorzone

  12 mei 2011 - Praten over de aanleg van de spoortunnel doet de gemeenteraad volop, maar een kijkje nemen in de bouwput is bijzonder. 

 • Delft dreigt met nee tegen bestuursakkoord VNG

  11 mei 2011 - De afspraken om overheidstaken over te dragen aan gemeenten die door Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn vastgelegd in een conceptbestuursakkoord zijn voor Delft, zonder aanpassingen, niet aanvaardbaar. Dat bleek dinsdag 10 mei 2011 tijdens de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid.

 • Commissie bespreekt klimaatneutrale scenario’s

  07 mei 2011 - In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt op dinsdag 10 mei een notitie over klimaatneutrale scenario’s besproken. De vergadering begint aansluitend op de procedurevergadering die om 20.00 uur start. 

 • Meld u aan als Gast van de raad

  05 mei 2011 - Altijd al een keer VIP willen zijn? Dat kan heel eenvoudig als Gast van de raad. Meld u aan voor één van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk kan zijn. 

 • Raad akkoord met extra subsidie voor DOK

  22 april 2011 - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdag 21 april ingestemd met het voorstel om DOK een extra subsidie van € 300.000 te verlenen. Ook krijgt DOK een lening van € 500.000. Met die extra financiële bijdrage moet DOK financieel weer gezond worden. De subsidie en lening zijn onderdeel van een pakket maatregelen die de directie van DOK heeft genomen.  

 • Commissies oriënteren zich op jeugdzorg en innovatie

  20 april 2011 - Hoe staat het met de jeugdzorg en hoe kan de Delftse kenniseconomie verder worden ontwikkeld? Dat waren de centrale vragen die dinsdag 19 april onder de loep werden genomen door de commissie Samenleving en Volkshuisvesting en de commissie Middelen en Economie.  

 • Gemeenteraad in debat over subsidie voor DOK

  19 april 2011 - Op de agenda van de raadsvergadering staat donderdag 21 april onder meer de financiële ondersteuning van de gemeente voor DOK, activiteitencentrum De Wipmolen en bestemmingsplan Noordwest, deelgebied 3. De vergadering begint om 20.00 uur. 

 • Jeugdzorg centraal in externe oriëntatie

  18 april 2011 - De commissie Samenleving en Volkshuisvesting houdt dinsdag 19 april 2011 om 20.00 uur in de raadszaal een externe oriëntatie over het thema jeugdzorg. De bijeenkomst is openbaar.  

 • Delftse en Rotterdamse commissies bezoeken YES!Delft

  16 april 2011 - Samen met de leden van de Rotterdamse raadscommissie Economie, Haven, Milieu en Vervoer bezoekt de Delftse commissie Middelen en Economie op dinsdag 19 april het nieuwe gebouw van YES!Delft.  

 • Commissie krijgt somber financieel vooruitzicht

  15 april 2011 - De gemeenteraad moet rekening houden met nieuwe financiële maatregelen en mogelijke extra bezuinigingen. Dat kondigde wethouder Lucas Vokurka donderdag 14 april 2011 aan in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie. 

 • Teleurstelling over mogelijke sluiting DOK Tanthof

  13 april 2011 - Een meerderheid van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft dinsdag 12 april haar teleurstelling uitgesproken over het voornemen van de directie van DOK om het bibliotheekfiliaal in Tanthof te sluiten. Ook een flink aantal insprekers sprak zijn ongenoegen uit.  

 • Masterplan TIC onderwerp van gesprek in commissie

  11 april 2011 - In de commissie Middelen en Economie wordt op donderdag 14 april vanaf 20.00 uur onder meer gesproken over het Masterplan 1.0 van de Technologische Innovatie Campus (TIC) Delft. Het plan vormt de opmaat naar het definitieve masterplan 2.0 dat eind 2011 aan de raad wordt aangeboden.  

 • Commissie Samenleving begint half uur eerder

  08 april 2011 - De commissie Samenleving en Volkshuisvesting vergadert op dinsdag 12 april 2011 vanaf 19.30 uur (!) in de raadszaal in het stadhuis onder meer over de situatie rond activiteitencentrum De Wipmolen.

 • Bereikbaarheid blijft commissie bezighouden

  8 april 2011 - De leden van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte stonden donderdag 7 april 2011 opnieuw uitgebreid stil bij de bereikbaarheid in de stad en dan vooral in en rond de Spoorzone. 

 • Warmtebedrijf roept veel wensen en bedenkingen op

  06 april 2011 - De onzekerheid over het realiseren van de CO2-vermindering door de komst van het Warmtebedrijf leidde in de vergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid dinsdag 5 april 2011 tot een uitvoerige discussie. 

 • Wisseling voorzitterschap presidium

  04 april 2011 – Aad Meuleman stopt per 1 mei aanstaande als voorzitter van het presidium. Zijn taak wordt voorlopig overgenomen door plaatsvervangend voorzitter Ron Witsenboer.  

 • Notitie geheimhouding in commissie Spoorzone

   04 april 2011 - Nadat het onderwerp tweemaal eerder door tijdgebrek was doorgeschoven, bespreekt de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op donderdag 7 april de notitie van de griffie over geheimhouding en vertrouwelijkheid. De vergadering begint om 20.00 uur.

 • 60 Vergaderingen en 74 insprekers

  04 april 2011 - De gemeenteraad van Delft hield in 2010 14 vergaderingen. De raadscommissies kwamen 46 maal bijeen. Tijdens de commissievergaderingen lieten 75 insprekers hun mening horen. 

 • Meld u aan als Gast van de raad

  02 april 2011 - Altijd al een keer VIP willen zijn? Dat kan heel eenvoudig als Gast van de raad. Meld u aan voor één van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk kan zijn. 

 • Commissie bespreekt risicoprofiel Haaglanden

  02 april 2011 - De leden van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid bespreken dinsdag 5 april in de overlegvergadering het ontwerp Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal. 

 • Raad vindt het te laat voor bruggenplan bewoners

  01 april 2011 - Het college hoeft geen nader onderzoek te doen naar het plan Van der Wedden/Labordus om met bolle bruggen van de Spoorsingel een bevaarbare gracht te maken. De gracht komt er, de bootjes niet. Een motie van VVD, Stadsbelangen en ChristenUnie kreeg daarvoor donderdag 31 maart 2011 te weinig steun in de raad. 

 • Bootjes, kennis en politie in raadsvergadering

  28 maart 2011 - In het stadhuis op de Markt wordt op donderdag 31 maart 2011 vanaf 20.00 uur de raadsvergadering gehouden. De gemeenteraad gaat onder meer praten over de toekomstige bevaarbaarheid van de Spoorsingel.

 • Commissie oriënteert zich op bereikbaarheid

  27 maart 2011 - Met een fietstocht langs de verkeersknelpunten in het centrum van Delft en een bijeenkomst in de raadszaal hield de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte dinsdag 22 maart een externe oriëntatie over het thema bereikbaarheid.  

 • Nieuwe fractievoorzitter CDA Delft

  22 maart 2011 - CDA-raadslid Rob van Woudenberg is op 21 maart 2011 gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van het CDA Delft.  

 • Commissie neemt bereikbaarheid onder de loep

  18 maart 2011 - Met een fietstocht en een gesprek met diverse organisaties richt de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op dinsdag 22 maart 2011 haar aandacht op de bereikbaarheid in Delft. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het stadhuis. 

 • Commissie focust op kenniseconomie

  18 maart 2011 - Na de externe oriëntatie vorige maand over Delft Kennisstad stond de kenniseconomie in Delft donderdag 17 maart 2011 opnieuw centraal in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie. 

 • Kenniseconomie en Metropoolregio

  13 maart 2011 - De commissie Middelen en Economie vergadert donderdag 17 maart 2011 vanaf 20.00 uur in de raadszaal.  

 • Commissie schuift stand van zaken DOK op

  11 maart 2011 - De commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft de vergadering die dinsdag 15 maart om 20.00 uur in de raadszaal zou worden gehouden, geschrapt.

 • Bootjes vergroten risico’s Spoorzoneproject

  11 maart 2011 - De leden van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte stonden donderdag 10 maart 2011 uitgebreid stil bij de vraag wel of geen bootjes in de nog aan te leggen Phoenixgracht. Wethouder Milène Junius zei nee; de insprekers ja en de commissieleden twijfelden. 

 • Commissie deelt zorgen om minder geld voor groen

  09 maart 2011 - De leden van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid hebben wethouder Saskia Bolten dinsdag 8 maart 2011 gevraagd te blijven lobbyen voor natuurbehoud en –beheer in de regio. Het rijk wil daar fors op bezuinigen. 

 • Bevaarbare Spoorsingel roept veel reacties op

  08 maart 2011 - De wens van omwonenden om de Spoorsingel in de toekomst bevaarbaar te maken houdt de gemoederen flink bezig. Een oproep in een Delfts huis-aan-huisblad van de initiatiefnemers van het plan zorgde ervoor dat er ruim 70 steunbetuigingen bij de griffie zijn binnengekomen. 

 • Commissie bespreekt uitvoering motie Beginspraak

  02 maart 2011 - De leden van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid praten dinsdag 8 maart 2011 onder meer over de brief van het college van B en W over de uitvoering van de motie Beginspraak. 

 • Gemeenteraad leert lessen voor de toekomst

   25 februari 2011 – Leden van het college of de gemeenteraad die mogelijk in strijd handelen met de integriteit kunnen in het vervolg rekenen op een extern onderzoek. Dat is één van de aanbevelingen die de gemeenteraad donderdag 24 februari 2011 heeft vastgesteld tijdens het afrondende debat over het enquêteverzoek van Martin Stoelinga (Onafhankelijk Delft) dat in december vorig jaar werd afgewezen.

 • Raad rondt debat na enquêteverzoek af

  22 februari 2011 - De gemeenteraad houdt donderdag 24 februari een afrondend debat, nadat het verzoek van Onafhankelijk Delft om een raadsenquête in te stellen naar de Gondelaffaire in december vorig jaar werd afgewezen. De raadsvergadering begint om 20.00 uur in het stadhuis.  

 • Gemeenteraad bezint zich op gedragscode

  21 februari 2011 - Circa 40 raads- en commissieleden hebben afgelopen dinsdag tijdens een thema-avond over integriteit uitgebreid gedebatteerd over de vorm en inhoud van de Delftse gedragscode voor raadsleden. Professor Joop van den Berg leidde de discussie. 

 • Kennisstad kan meer enthousiasme gebruiken

  11 februari 2011 - Focus on focus, houd vast aan de doelstelling om van Delft een echte kennisstad te maken; wijk daar niet van af en toon meer enthousiasme. Dat was de boodschap die de commissie Middelen en Economie donderdag 10 februari hoorde van dr. Martin Hinoul , business develop manager van de Katholieke Universiteit Leuven. 

 • Groen licht voor initiatiefgroep Glazen Huis

  9 februari 2011 - De initiatiefgroep met onder andere Herman Weyers (Ondernemersvereniging Binnenstad Delft) en Ron Witsenboer (GroenLinks) heeft dinsdag 8 februari in de commissie Samenleving en Volkshuisvesting voldoende draagvlak gevonden voor de poging om in 2012 het Glazen Huis van 3FM Serious Request naar Delft te halen.  

 • Kenniseconomie centraal bij Middelen en Economie

   6 februari 2011 - De commissie Middelen en Economie houdt donderdag 10 februari aansluitend op de procedurevergadering in de raadszaal een externe oriëntatie over kenniseconomie. Hiervoor heeft de commissie diverse deskundigen uitgenodigd.

 • Commissie praat verder over Glazen Huis

  5 februari 2011 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting praten dinsdag 8 februari over het plan om het Glazen Huis van 3 FM Serious Request Radio in 2012 naar Delft te halen. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal in het stadhuis.

 • Gemengde gevoelens over MER Delft Zuidoost

  4 februari 2011 - Zowel bij de bewoners als de commissieleden was er donderdag 3 februari in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte sprake van gemengde gevoelens over het milieueffectrapport (MER) Delft-Zuidoost. Beiden vroegen ze onder meer aandacht voor de toenemende verkeersdrukte in de TU-wijk. 

 • Uitvoerig debat over veiligheid in Delft

  2 februari 2011 - De leden van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid hebben dinsdag 1 februari uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp veiligheid. In de overlegvergadering werden het beleidskader Veiligheid en handhaving 2011-2014 en het voorstel om op uitgaansavonden toezichthouders in plaats van camera’s in te zetten besproken.

 • Fracties praten over veilige omleidingen

  30 januari 2011 - In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt op donderdag 3 februari onder meer een notitie van D66, GroenLinks en VVD besproken over de veiligheid bij verkeerswijzigingen. De commissie vergadert vanaf 20.00 uur. 

 • Veiligheid centraal in commissievergadering

  26 januari 2011 - Een groot deel van de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid gaat op dinsdag 1 februari over veiligheid. De commissie vergadert vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het stadhuis.

 • Raadsvergadering gaat niet door

  24 januari 2011 - Bij de vaststelling van de voorlopige agenda voor de raadsvergadering van 27 januari heeft het presidium geconstateerd dat er geen of mogelijk slechts één bespreekpunt is voor deze vergadering. 

 • Meerderheid positief over Beleidskader Subsidies

  21 januari 2011 – Alle fracties hebben donderdag 20 januari in de commissie Middelen en Economie de raad positief geadviseerd over het Beleidskader Subsidies 2011-2014. Alleen D66 kondigde aan in de raadsvergadering van 24 februari een stemverklaring af te leggen.  

 • Commissie enthousiast over Glazen Huis

  19 januari 2011 - De commissie Samenleving en Volkshuisvesting, , heeft dinsdag 18 januari afgesproken dat ze in de overlegvergadering van 8 februari verder praten over het plan om in 2012 het Glazen Huis naar Delft te halen. 

 • Subsidies, grond en congreshotel in Middelen en Economie

  19 januari 2011 - De leden van de commissie Middelen en Economie praten donderdag 20 januari onder meer over het Beleidskader Subsidies 2011-2014. De procedurevergadering begint om 20.00 uur. Aansluitend vindt de overlegvergadering plaats. 

 • Commissie buigt zich over Wmo-beleid

  15 januari 2011 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting praten dinsdag 18 januari over de ontwikkelingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De procedurevergadering begint om 20.00 uur. Aansluitend vindt de overlegvergadering plaats.

 • Vertraging Spoorzone roept vragen op

  14 januari 2011 - In de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte is donderdag 13 januari uitgebreid stilgestaan bij het jaar extra vertraging in het Spoorzoneproject. In de vergadering bleek bij de bespreking over tramlijn 19 dat ook de tram daardoor niet in 2015, maar pas in 2016 reizigers kan vervoeren. 

 • Geen raadsvergadering in januari

  13 januari 2011 - De raadsvergadering van 27 januari aanstaande gaat zeer waarschijnlijk niet door.

 • Meld u aan als Gast van de Raad

  12 januari 2010 - Altijd al een keer VIP willen zijn? Dat kan heel eenvoudig als Gast van de raad. Meld u aan voor één van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk kan zijn. 

 • Commissie bespreekt verbeterde planning Spoorzone

  12 januari 2010 - De leden van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte bespreken donderdag 13 januari in de overlegvergadering onder meer de verbeterde planning voor het project Spoorzone. 

 • Aanscherpen referendumverordening verdeelt commissie

  12 januari 2011 - Het laatste woord over een vernieuwde referendumverordening is nog niet gezegd. In de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid bleek dit agendapunt dinsdag 11 januari voor verdeeldheid te zorgen.

 • Referendum en duurzaam bouwen in commissie

  10 januari 2011 - In de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt dinsdag 11 januari onder meer gesproken over wijzigingen in de referendumverordening en het voorstel om de verordening duurzaam bouwen Delft in te trekken. De commissie vergadert vanaf 20.00 uur in de raadszaal in het stadhuis.  

 • Gemeenteraad steunt advies werkgroep enquêteverzoek gondelaffaire

  De gemeenteraad van Delft heeft donderdag 16 december tijdens de raadsvergadering het unanieme voorstel van de werkgroep enquêteverzoek overgenomen om geen raadsonderzoek in te stellen naar de Gondelaffaire. Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft stemden bij de hoofdelijke stemming tegen het voorstel.

 • SP en Leefbaar Delft kondigen actuele motie aan

  15 december 2010 - De SP dient donderdag 16 december samen met Leefbaar Delft tijdens de raadsvergadering een actuele motie in, waarin aandacht wordt gevraagd voor de rol van de gemeenteraad bij een eventuele gemeentelijke fusie of herindeling. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

 • Iris Boot is ‘beste raadslid’ in SIDDER 2010

  13 december 2010 - VWO5-leerling Iris Boot van het Stanislas College is vrijdag 10 december door een driekoppige jury van raadsleden tijdens Scholieren In De Delftse Raad (SIDDER) 2010 in de raadszaal als best debatterende raadslid verkozen. Het is voor het eerst dat de Delftse SIDDER-wisselbokaal naar het Stanislas gaat.

 • Debat over ISV-subsidies door naar de raad

  10 december 2010 - In de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid waren alle fracties positief over het voorstel van het college om de geldigheidsduur van het gemeentelijk rioleringsplan te verlengen. Dat moet wel omdat het volgens het college om technische redenen niet lukt voor het eind van dit jaar een nieuw plan te maken dat de gemeente verplicht is te hebben. Dat nieuwe plan is begin 2011 gereed.

 • Werkgroep adviseert gemeenteraad over enquête

  10 december 2010 - De afgelopen maanden heeft een werkgroep uit de gemeenteraad van Delft onderzocht of een enquêteonderzoek moest worden ingesteld naar de zgn. Gondelaffaire. De werkgroep adviseert de raad geen enquête in te stellen omdat zij, op basis van het voorliggende enquêteverzoek met bijbehorende vier onderzoeksvragen, geen wezenlijk nieuwe feiten uit een dergelijk onderzoek verwacht. De gemeenteraad bespreekt het unanieme advies in de raadsvergadering van 16 december a.s. met de werkgroep. 

 • Verlenging gevraagd voor rioleringsplan

  08 december 2010 - De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid buigt zich donderdag 9 december onder meer over een voorstel van het college aan de gemeenteraad om de geldigheidsduur van het Gemeentelijke rioleringsplan 2006-2010 te verlengen. Het plan is geldig tot 1 januari aanstaande.  

 • Verdeelde reacties over rapport cultuurjaar

  08 december 2010 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 7 december verdeeld gereageerd op het rapport over het cultuurjaar 2009. De commissie had lang op dit rapport inclusief financiële onderbouwing moeten wachten.  

 • Huisvesting Erfgoed Delft in Samenleving en Volkshuisvesting

  06 december 2010 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting bespreken dinsdag 7 december in de overlegvergadering onder meer de huisvestingsproblemen van Erfgoed Delft. De vergadering volgt aansluitend op de procedurevergadering die om 20.00 uur begint in de raadszaal.  

 • Sebastiaansbrug kan hoger, lager, breder en smaller

  03 december 2010 – De gemeente bekijkt verschillende varianten om de Sint Sebastiaansbrug in ieder geval geschikt te maken voor een trambaan in twee richtingen. Dat bleek donderdag 2 december 2010 tijdens een presentatie in de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte

 • Delftse scholieren gaan SIDDER’en

  01 december 2010 - Bovenbouwleerlingen van de vwo- en havo-afdelingen van het Christelijk Lyceum Delft en het Stanislas College nemen op vrijdag 10 december aanstaande deel aan SIDDER 2010. In deze Scholieren In De DelftsE Raad kruipen de jongeren een middag in de huid van de Delftse raadsleden.

 • College praat commissie bij over Sebastiaansbrug

  01 december 2010 – De leden van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte krijgen donderdag 2 december een presentatie van het college van b en w over de stand van zaken rond de Sint Sebastiaansbrug. De commissie vergadert vanaf 20.00 uur in de raadszaal in het stadhuis. 

 • Meld u aan als Gast van de Raad

  01 december 2010 - Altijd al een keer VIP willen zijn? Dat kan heel eenvoudig als Gast van de raad. Meld u aan voor één van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk kan zijn. 

 • Veel lof voor aanpak Wabo en nota reserves

  01 december 2010 - In de vergadering van de commissie Middelen en Economie peilde D66 bij de fracties het draagvlak voor een motie om de rijksoverheid te verzoeken de bezuinigingen op het hoger onderwijs te beperken. Een aantal fracties liet weten hierover na te willen denken.

 • Middelen en Economie bespreekt reserves en meer

  29 november 2010 – De leden van de commissie Middelen en Economie moeten de gemeenteraad dinsdag 30 november onder meer advies geven over de nota Reserves, voorzieningen en investeringen 2010. De procedurevergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal, gevolgd door de overlegvergadering. 

 • Gemeenteraad neemt motie van ongenoegen aan

  26 november 2010 – De gemeenteraad van Delft heeft donderdag via een motie haar ongenoegen uitgesproken over de suggestieve berichtgeving op de website van Onafhankelijk Delft over het schenden van de geheimhouding in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte. 

 • Gemeenteraad praat verder over Het Nieuwe Kantoor

  24 november 2010 - In de raadsvergadering van donderdag 25 november 2010 is de bouw van het nieuwe stadskantoor een van de onderwerpen die op de agenda staan. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis. 

 • Gemeenteraad praat verder over alcoholverbod

  19 november 2011 – In de vergadering van donderdag 25 november 2010 praat de gemeenteraad verder over de noodzaak van een alcoholverbod in de binnenstad van Delft. D66 en STIP hebben hun twijfels bij de noodzaak van zo’n algeheel alcoholverbod.

 • Commissie aarzelend positief over popkoepel

  17 november 2010 - Het stappenplan van het college van b en w om in Delft te komen tot een nieuwe structuur voor het popbeleid in de stad , is door de commissie Samenleving en Volkshuisvesting van dinsdag 16 november gematigd positief ontvangen. De commissie had nog veel vragen over de plannen.  

 • Presidium zet feiten aangifte op een rij

  17 november 2010 - Presidiumvoorzitter Aad Meuleman heeft dinsdag 16 november jl. aangifte gedaan van schending van de geheimhouding door raadslid Fleur Norbruis.

 • Commissie bespreekt lucht, geluid en APV

  12 november 2010 – De leden van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid gaan in de overlegvergadering van donderdag 18 november onder meer praten over de verbetering van de luchtkwaliteit in Delft. De vergadering volgt na de procedurevergadering die om 20.00 uur begint. 

 • Meerderheid commissie voor definitief ontwerp stadskantoor

  12 november 2010 - Delft kan verder met het definitief ontwerp van het nieuwe stadskantoor in de Spoorzone. Dat werd duidelijk tijdens de commissievergadering Spoorzone, Verkeer en Ruimte op 11 november. 'Het Nieuwe Kantoor' (HNK), de kantoorruimte die op de nieuwe spoortunnel zal worden gebouwd, leverde echter veel discussie op.

 • DOK, popklimaat, kermis en cultuurjaar in commissie

  11 november 2010 – Wethouder Milène Junius geeft op dinsdag 16 november in de commissie Samenleving en Volkshuisvesting uitleg over de financiële situatie bij DOK, het uitstel van verplaatsing van de kermis en de evaluatie van het cultuurjaar 2009. Ook de visie van het college op een goed popklimaat wordt besproken. 

 • Meerderheid positief over Najaarsrapportage 2010

  10 november 2010 - Een ruime meerderheid van de commissie Middelen en Economie heeft op dinsdagavond 9 november 2010 de gemeenteraad het advies gegeven in te stemmen met de Najaarsrapportage 2010. De VVD gaf aan het rapport in de raadsvergadering van 25 november verder te willen bespreken. 

 • Meld u aan als Gast van de Raad

  08 november 2010 - Altijd al een keer VIP willen zijn? Dat kan heel eenvoudig als Gast van de Raad. Meld u aan voor één van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk kan zijn. 

 • Aangifte na schending geheimhouding

  16 november 2010 - Presidiumvoorzitter Aad Meuleman heeft dinsdag 16 november aangifte gedaan van schending van de geheimhouding door raadslid Fleur Norbruis van GroenLinks.

 • Raad stelt programmabegroting vast

  5 november 2010 – Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdag 4 november ingestemd met de programmabegroting 2011-2014. De komende vier jaar gaat de gemeente Delft voor een bedrag van 30 miljoen euro bezuinigen, hervormen en investeren. 

 • Najaarsrapportage 2010 in Middelen en Economie

  03 november 2010 - De leden van de commissie Middelen en Economie bespreken dinsdag 9 november in de overlegvergadering onder meer de Najaarsrapportage 2010. Deze vergadering volgt aansluitend op de procedurevergadering die om 20.00 uur begint in de raadszaal in het stadhuis.

 • College praat commissie bij over Het Nieuwe Kantoor

  03 november 2010 - In een besloten deel van de overlegvergadering krijgt de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op donderdag 11 november een presentatie van het college over de bouw van Het Nieuwe Kantoor (HKN). De reguliere procedurevergadering begint daarna om 20.00 uur in de raadszaal in het stadhuis met aansluitend het openbare deel van de overlegvergadering. 

 • College reageert op moties en amendementen

  03 november 2010 - In voorbereiding op de begrotingsbehandeling heeft het college van b en w deze week advies gegeven over de 39 moties en amendementen die afgelopen maandag door de raadsfracties zijn ingediend.

 • Fracties dienen moties en amendementen in

  01 november 2010 - Tot de stemming tijdens de begrotingsbehandeling op donderdag 4 november kunnen de Delftse raadsfracties proberen via moties en amendementen wijzigingen in de begroting voor 2010 op te nemen.

 • Meerderheid positief over begrotingsplannen

  29 oktober 2010 – Het college van b en w hoeft geen zorgen te hebben dat de gemeenteraad op 4 november in de tweede termijn van de begrotingsbehandeling de begrotingsvoorstellen drastisch gaat wijzigen.

 • Raad stelt noodzaak bezuinigingen niet ter discussie

  27 oktober 2010 – De elf fracties in de Delftse gemeenteraad waren het dinsdag 26 oktober tijdens de algemene beschouwingen over een ding eens; Delft moet bezuinigen. Alleen hoe er bezuinigd, hervormd en geïnvesteerd moet worden daarover waren de meningen verdeeld.

 • Beschouwingen in eerste termijn begrotingsdebat

  19 oktober 2010 - Hoe ging het en hoe zou het moeten gaan met het besturen van de stad? Dat laten de elf partijen in de Delftse gemeenteraad dinsdag 26 oktober horen tijdens de algemene beschouwingen. De vergadering begint om 18.30 uur.  

 • Raad bespreekt bestuursprogramma

  15 oktober 2010 – De gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 14 oktober uitgebreid stilgestaan bij het bestuursprogramma 2011-2014. Hierin somt het college van B&W, aan de hand van zestien doelstellingen, de prestaties op die zij de komende vier jaar voor Delft wil behalen.

 • Scholieren azen op SIDDER-bokaal

  12 oktober 2010 - 37 Leerlingen van het Christelijk Lyceum Delft doen er op vrijdag 10 december in de raadszaal alles aan om de SIDDER-wisselbokaal uit handen van 37 leerlingen van het Stanislas College te houden. In de aula van het Stanislas werden de scholieren maandag 11 oktober voorbereid op een middagje raadslid spelen.

 • Gemeenteraad bespreekt bestuursprogramma

  11 oktober 2010 - Op de agenda van de raadsvergadering van 14 oktober aanstaande staat één onderwerp: het Bestuursprogramma 2011-2014. In dit programma beschrijft het college van b en w zijn bezuinigings-, hervormings- en investeringsplannen voor de komende vier jaar. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal.  

 • Commissie legt oor te luister bij politie

  11 oktober 2010 - Leden van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid zijn donderdag 7 oktober 2010 op werkbezoek geweest bij het Bureau Delft van de Politie Haaglanden. In het bureau aan de Jacob van Beierenlaan kregen de commissieleden uitleg over het werk van politie en justitie en een rondleiding door het bureau.  

 • Pop in Delft zorgt voor uitgebreid debat

  06 oktober 2010 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 5 oktober uitgebreid gesproken over de toekomst van een poppodium in Delft. Ook werd stil gestaan bij de financiële situatie van de Stichting Programmering Speakers die net als vorig jaar in geldnood verkeerd.  

 • Begrotingsplannen roepen veel reacties op

  05 oktober 2010 – De elf vertegenwoordigers van Delftse verenigingen en instellingen die maandag 4 oktober hun reactie hebben gegeven op het bestuursprogramma en het begrotingsvoorstel van het college van b en w willen verder meepraten over de komende bezuinigingen en hervormingen van de gemeente. Dat was de boodschap die bijna alle insprekers hadden voor de leden van de commissie Algemeen. 

 • Extra inspraakavond live op deze website

  01 oktober 2010 - De extra inspraakavond van de commissie Algemeen kan maandag 4 oktober rechtstreeks via deze website worden bekeken. De uitzending begint om 20.00 uur. 

 • Spoorzone brengt risico’s beter in beeld

  01 oktober 2010 – De leden van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte reageerden donderdag 30 september tevreden op de tweede kwartaalrapportage van 2010 over het project Spoorzone. De commissie constateerde dat Ontwikkelbedrijf Spoorzone (OBS) Delft de risico’s beter in beeld brengt. 

 • WMO centraal in tweede oriëntatie

  30 september 2010 - Leden van de commissie Samenleving en Huisvesting hebben dinsdag 28 september een tweede externe oriëntatie gehouden over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • ‘Samenleving’ bespreekt pop in Delft

  30 september 2010 – In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting wordt dinsdag 5 oktober het rapport Pop in Delft; de krachten gebundeld besproken. De overlegvergadering volgt aansluitend op de procedurevergadering die om 20.00 uur begint.

 • Commissie uit zorgen over Bedrijvenschap Harnaschpolder

  29 september 2010 – In de vergadering van de commissie Middelen en Economie hebben diverse leden dinsdag 28 september in navolging van het college van b en w hun bezorgdheid uitgesproken over de financiële situatie van het Bedrijvenschap Harnaschpolder.

 • Raadsleden in gesprek met TU Delft

  29 september 2010 - Op uitnodiging van het College van Bestuur heeft een aantal raadsleden dinsdag 28 september deelgenomen aan een externe oriëntatie bij de TU Delft. In het Science Centre aan de Mijnbouwstraat werden diverse ontwikkelingen toegelicht.

 • Wat vindt u van de begroting? Spreek in!

  29 september 2010 - De gemeenteraad stelt op 4 november 2010 de programmabegroting vast die het college van b en w heeft gepresenteerd. Wat vindt ú van de plannen van het nieuwe college?

 • Parkeren en kwartaalrapport Spoorzone in commissie

  28 september 2010 – In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt donderdag 30 september onder meer de tweede kwartaalrapportage van 2010 over het Spoorzoneproject besproken. De overlegvergadering volgt na de procedurevergadering van de commissie die om 20.00 uur in de raadszaal begint.

 • Financiën Harnaschpolder in overlegvergadering

  27 september 2010 - De leden van de commissie Middelen en Economie bespreken dinsdag 28 september in de overlegvergadering onder meer de financiële situatie van bedrijvenschap Harnaschpolder.

 • Raad stelt tijden vast voor trouwen op zondag

  24 september 2010 – De gemeenteraad heeft donderdag 23 september de trouwtijden op zaterdag verruimd en vaste tijden vastgesteld voor trouwen op zondag. De raad verwierp een amendement van ChristenUnie en CDA om trouwen op zondag in het stadhuis niet toe te staan.

 • Spoorzonerapport en trouwen op zondag

  22 september 2010 - Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 23 september 2010 staat onder meer het voorstel van het presidium om de aanbevelingen uit het rapport van de Delftse Rekenkamer over de Spoorzone over te nemen. Het rapport belicht de risico’s van het project en de rol van de gemeenteraad daarin.

 • Wat vindt u van de begroting?

  17 september 2010 - De gemeenteraad stelt op 4 november 2010 de programmabegroting vast die het college van b en w heeft gepresenteerd. Wat vindt ú van de plannen van het nieuwe college?
  Laat dat horen tijdens een extra inspraakavond in de raadszaal op maandag 4 oktober aanstaande.

 • Commissie richt aandacht op Wmo

  15 september 2010 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 14 september in het Startpunt Wonen, Zorg en Welzijn (WZW) een externe oriëntatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gehouden.

 • Fracties kunnen afzien van vergoeding

  10 september 2010 – Alle fracties in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid hebben donderdag 9 september de gemeenteraad geadviseerd akkoord te gaan met het voorstel van het presidium (dagelijks bestuur van de gemeenteraad) om de fractieverordening en de referendumverordening te wijzigen.

 • Politiek en armoede ontmoeten elkaar

  09 september 2010 - Als er nog taboes bestaan in Nederland, dan is armoede wel één van de meest hardnekkige. Nederlanders praten niet over geld, over hoeveel ze verdienen; laat staan over hoe groot hun armoede is. Toch was dat het onderwerp van de bijeenkomst 'Rondkomen in Delft' die woensdag 8 september in het Meisjeshuis werd gehouden voor mensen in de bijstand en gemeenteraadsleden.

 • Commissie schuift debat poppodium vooruit

  08 september 2010 – De discussie over het rapport Pop in Delft: de krachten gebundeld is door de leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting doorgeschoven naar de overlegvergadering van 5 oktober aanstaande.

 • Commissie buigt zich over onderzoek poppodium

  06 september 2010 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 7 september in de overlegvergadering het rapport ‘Pop in Delft: de krachten gebundeld’ op de agenda staan.

 • Raad kan controle op Spoorzone aanscherpen

  03 september 2010 - De leden van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte waren het donderdag 2 september 2010 met elkaar eens dat de gemeenteraad de controle op het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) moet aanscherpen. Maar er was ook een voorbehoud.

 • Raadsleden in gesprek over armoede

  02 september 2010 - Wanneer je langere tijd van een uitkering moet rondkomen en elke eurocent moet omdraaien, kan het wel eens goed zijn om je situatie onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen. Dat kan aanstaande woensdag tijdens de Week tegen armoede.

 • Meld u aan als Gast van de Raad

  02 september 2010 - Altijd al een keer VIP willen zijn? Dat kan heel eenvoudig als Gast van de Raad. Meld u aan voor één van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk kan zijn.

 • Meerderheid is voor verruiming trouwtijden

  01-09-10 - Een meerderheid van de commissie Middelen en Economie adviseert de gemeenteraad positief over de regeling om op zondag te kunnen trouwen. CDA en ChristenUnie hebben daar bezwaar tegen.

 • Commissie Samenleving oriënteert zich op Wmo

  01 september 2010 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting nemen op 14 en 28 september, tijdens twee externe oriëntaties, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onder de loep.

 • Commissie bespreekt rapport over Spoorzone

  30 augustus 2010 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft donderdag 2 september het rapport van de Delftse Rekenkamer over het Spoorzoneproject op de agenda van de overlegvergadering staan.

 • Delftse raad steekt licht op in Leiden

  30 augustus 2010 - De leden van de Delftse gemeenteraad en het college van b en w hebben vrijdag 27 augustus 2010 een werkbezoek aan Leiden gebracht. Diverse raadsleden omschreven het bezoek als ‘inspirerend’.

 • Ruimere trouwtijden in Middelen en Economie

  26 augustus 2010 - De leden van de commissie Middelen en Economie praten dinsdag 31 augustus vanaf 20.00 uur onder meer over het voorstel om de tijden uit te breiden, waarop in Delft getrouwd kan worden. De commissievergadering wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis.

 • Delft opent loket op Petities.nl

  26 augustus 2010 - Inwoners van Delft die een handtekeningenactie willen houden om een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad te krijgen, hoeven daarvoor niet meer de straat op. Via het Delftse loket op petities.nl kunnen handtekeningen nu digitaal worden ingezameld.

 • Raad brengt werkbezoek aan Leiden

  24 augustus 2010 - De leden van de Delftse gemeenteraad brengen vrijdag 27 augustus samen met het college van b en w een werkbezoek aan Leiden.

 • Raadsvergadering gaat niet door

  20 augustus 2010 – De vergadering van de commissie Algemeen heeft donderdag 19 augustus geen punten opgeleverd waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. De raadsvergadering gaat daarom op donderdag 26 augustus niet door.

 • Debat levert aarzelend bezuinigingsideeën op

  20 augustus 2010 – Met een college in de ‘luisterstand’, coalitiepartijen wijzend naar het coalitieakkoord en oppositiepartijen die schoorvoetend met begrotingsideeën kwamen, beleefde de commissie Algemeen donderdag 20 augustus een debat over de hervormingsagenda dat voor de één teleurstellend was en voor de ander nuttige informatie opleverde.

 • Commissie stelt vragen over gifgrond

  20 augustus 2010 – Wethouder Saskia Bolten heeft donderdag 20 augustus in de vergadering van de commissie Algemeen begrip getoond voor de acht gezinnen aan de Scheepmakerij die afgelopen weekeinde per brief werden geïnformeerd over hun vervuilde achtertuin. De commissieleden kregen de kans om vragen te stellen over de kwestie die landelijk veel aandacht trok.

 • Commissie Algemeen bespreekt hervormingsagenda

  11 augustus 2010 - De leden van de commissie Algemeen komen donderdag 19 augustus 2010 bij elkaar om te spreken over de hervormingsagenda van de gemeente. Daarbij gaat het over de voorbereidingen van het bestuursprogramma 2010-2014 en de programmabegroting 2011.

 • Martijn Sipkema stopt als commissielid

  09 augustus 2010 - Martijn Sipkema (SP) heeft met onmiddellijke ingang zijn taak als commissielid/niet-raadslid neergelegd. In zijn ontslagbrief aan de gemeenteraad laat hij weten dat hij sinds een maand in het oosten van het land werkt en naar Enschede verhuist.

 • Verschuivingen binnen Onafhankelijk Delft

  2 juli 2010 - Tijdens een bijeenkomst van fractie en steunfractie van Onafhankelijk Delft is het volgende besloten. Jos van Koppen wordt fractievoorzitter met Jolanda Gaal en Martin Stoelinga als medefractieleden. De fractie heeft dit via een persbericht bekendgemaakt.

 • Gemeenteraad is met zomerreces

  30 juni 2010 - De gemeenteraad van Delft is tot en met 13 augustus 2010 met zomerreces. De eerstvolgende commissievergadering wordt onder voorbehoud op donderdag 19 augustus 2010 gehouden door de commissie Algemeen.

 • Laatste raadsvergadering voor de zomer kort en krachtig

  25 juni 2010 - Met enkele in het oranje gehulde raadsleden en de groene trui voor het meest duurzame coalitieakkoord heeft de gemeenteraad donderdag 24 juni 2010 in drie kwartier ingestemd met de richtlijnen voor de project-MER Delft Zuidoost en een voorbereidingsbesluit voor het gebied rond Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan.

 • Reconstructie Sint Sebastiaansbrug is terug bij af

  23 juni 2010 - Wethouder Milène Junius verwacht eind dit jaar met een plan te komen, waarin staat hoe het verder moet met de reconstructie van de Sint Sebastiaansbrug. Dat kondigde ze dinsdag 22 juni 2010 aan tijdens de extra Spoorzone-vergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.

 • Commissie wil risico’s Spoorzone beter in beeld

  23 juni 2010 - De leden van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte hebben dinsdag 22 juni 2010 tijdens een extra ‘Spoorzone-vergadering’ wethouder Milène Junius laten weten dat ze niet te tevreden zijn over voortgangsrapportages van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS). OBS moet alle mogelijke risico’s veel duidelijker rapporteren aan de gemeenteraad.

 • Extra commissievergadering over Spoorzone

  21 juni 2010 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte houdt dinsdag 22 juni 2010 een extra overlegvergadering. De commissie bespreekt vanaf 20.00 uur onder meer de voortgangsrapportage Spoorzone Delft over het eerste kwartaal van 2010 en het besluit van het college om de aanbesteding voor de Sint Sebastiaansbrug in te trekken.

 • Commissie SVR houdt rondetafelgesprek over Spoorzone

  17 juni 2010 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte (SVR) houdt vandaag (donderdag 17 juni 2010) op het stadhuis een zogeheten rondetafelgesprek over twee rapporten die begin dit jaar verschenen over het Spoorzoneproject (het rapport van de Delftse Rekenkamer over de risicobeheersing bij het Spoorzoneproject en de positie van de gemeenteraad daarin, en het rapport van Berenschot in opdracht van het vorige college van B&W over de organisatie en aansturing van het Spoorzoneproject.

 • Fietsendieven

  11 juni 2010 - Als iéts ergerniswekkend is, dan is dat als je fiets gestolen wordt, zo klonk het donderdagavond tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid. Veel fracties betreurden de tegenvallende resultaten van de Aanpak Fietsendiefstal. Een recente evaluatie laat zien dat het doel van de aanpak – reductie van diefstal met 15 procent in 2010 ten opzichte van 2006 – niet gehaald gaat worden.

 • 'Pijnlijke maatregelen’ nodig voor bezuinigingen

  11 juni 2010 - De leden van de commissie Middelen en Economie hebben dinsdag 8 juni enkele bezuinigingsmogelijkheden doorgenomen. Dit gebeurde tijdens de bespreking van de voorjaarsrapportage: een jaarlijkse toelichting op de financiële positie van de gemeente. In deze rapportage zijn ook de bezuinigingen meegenomen die het college wil doorvoeren, oplopend tot € 30 miljoen in 2014.

 • Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid blikt terug

  8 juni 2010 – De overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid staat op donderdag 10 juni grotendeels in het teken van een terugblik op 2009. De commissie bespreekt onder meer de jaarstukken over dat jaar.

 • Middelen en Economie bespreekt jaarstukken 2009

  7 juni 2010 - De leden van de commissie Middelen en Economie komen dinsdag 8 juni bij elkaar om de gemeenteraad onder meer advies te geven over de jaarstukken 2009 en de rapportage Meerjarenprogramma Grondontwikkeling 2010-2013.

 • Commissie plant extra vergadering over Spoorzone

  4 juni 2010 – De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft donderdag 3 juni besloten op 22 juni aanstaande een extra vergadering te houden over het Spoorzoneproject. De commissie gaat dan in op het besluit van het college om de aanbesteding voor de Sint Sebastiaansbrug in te trekken.

 • Spoorzone neemt groot deel agenda in

  2 juni 2010 - De leden van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte praten donderdag 3 juni in de raadszaal vanaf 20.00 uur tijdens diverse agendapunten over verschillende aspecten van het project Spoorzone.

 • Commissie krijgt uitleg na subsidie voor Ciccionina

  2 juni 2010 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben besloten in september een aparte bijeenkomst te organiseren over de structuur van de Delftse subsidiesystematiek. De commissie liet tijdens de vergadering op dinsdag 1 juni blijken wel behoefte te hebben aan een heldere uitleg over de subsidies.

 • Gemeenteraad haalt nieuwe accountant in huis