Commissie Algemeen buigt zich over dringende zaken

1 juli 2024 – In de laatste commissievergadering voor de zomervakantie worden doorgaans onderwerpen besproken die geen uitstel dulden om na de zomer in de verschillende vakcommissies aan bod te komen. Die onderwerpen staan daarom op de agenda van de commissie Algemeen die op donderdag 4 juli in de raadszaal in het stadhuis op de Markt wordt gehouden. De vergadering begint, eerder dan gebruikelijk, om 19.00 uur.

Een van de voorstellen waarover de gemeenteraad voor de zomervakantie een besluit over moet nemen is het voorstel Crisis- en herstelwet omgevingsplan TU Delft Campus Zuid. Dit plan maakt een aantal projecten van de TU Delft en de sportschuif van de gemeente mogelijk. Daarnaast omvat dit omgevingsplan ook de aanpak van de Huismansingel. Die herstructurering loopt volgens het college veel vertraging op als het bestemmingsplan niet voor de zomer wordt vastgesteld.

De fracties van ChristenUnie, GroenLinks, STIP, D66 en VVD hebben om bespreking van de collegebrief over de afgelopen jaarwisseling gevraagd. De agenderende fracties wilden niet tot na de zomer wachten, omdat het dan voor de gemeente te kort dag wordt om eventuele maatregelen te nemen voor de komende jaarwisseling.

In deze vergadering buigt de commissie zich ook over het raadsvoorstel Algemene subsidieverordening. Samen met de Subsidieregeling vormt de verordening het subsidiekader in Delft. Het college gaat over de subsidieregels. De raad moet het wettelijk kader via de verordening vaststellen.

De commissie heeft ook nog het rapport Goed Bedoeld van de Delftse Rekenkamer op de agenda staan. De rekenkamer onderzocht op welke manier het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Delft bijdraagt aan de realisatie van de gemeentelijke doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Leden van de rekenkamer lichtten het onderzoek toe. Dat doen ze vanaf 19.00 uur, waarna aansluitende de vergadering begint.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Algemeen