... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

N.G. den Hollander
Naam Nick den Hollander
Adres Plateelstraat 20
Postcode 2613 PS
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Hoofd Academische Zaken NIAS-Wassenaar
  • Bestuurslid 'Duisenberg Fellowship Foundation'
Mobiel 06 13628107
E-mail
Functie Commissielid/niet-raadslid
Diversen

Commissielid/niet-raadslid sinds:
september 2015

Beleidsterreinen: Economie, Financiën en Bestuur

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Een stad met een duurzame economie en een gezonde financiële situatie die op een transparante en efficiënte manier bestuurd wordt. Delft moet aantrekkelijk blijven voor de huidige bewoners. Nieuwkomers en bezoekers moeten zich welkom voelen.

Wat kunt u van mij als commissielid/niet-raadslid verwachten?
Ik wil me inzetten voor een toekomstbestendige stad en dat betekent dat ik vooral de lange termijn niet uit het oog wil verliezen.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Een winkel op de hoek van de Choorstraat en Hippolytusbuurt!

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: