... Ingekomen stukken

Ingekomen stukken

Gevonden resultaten tussen week 42 en 42 in 2017
Publicatiedatum & behandelend orgaan Onderwerp en afzender Behandelvoorstel
17-10-2017
Commissie Rekening en Audit
3138731 - Voorstel van de R&A-commissie aan de gemeenteraad inzake aanbesteding accountantscontrole gemeente Delft Direct doorgeleiden naar de hamerstukkenagenda van 24 oktober 2017
19-10-2017
Commissie Sociaal Domein en Wonen
3142723 - Nationale Ombudsman: rapport Behoorlijke Bijstand.pdfpdf(226,08 KB) Voor kennisgeving aannemen
18-10-2017
Commissie Sociaal Domein en Wonen
3141872 - GGD Haaglanden: Begroting GR GGD en VT Haaglanden 2018.pdfpdf(3,12 MB) Doorgeleiden naar het college van B&W met verzoek om toezending van een concept-zienswijze
17-10-2017
Presidium
3140327 - Burgerbrief: Koffie.pdfpdf(275,51 KB) Voor kennisgeving aannemen