... Ingekomen stukken

Ingekomen stukken

Gevonden resultaten tussen week 50 en 50 in 2017
Publicatiedatum & behandelend orgaan Onderwerp en afzender Behandelvoorstel
13-12-2017
Commissie Economie, Financien en Bestuur
3166091 - Voorstel aan de gemeenteraad inzake ruimtelijk economische visie Agenderen voor de procedurevergadering van 18 januari 2018
12-12-2017
Commissie Rekening en Audit
3152556 - Voorstel aan de gemeenteraad inzake wijziging Financiële verordening art. 212 Gemeentewet Direct doorgeleiden naar de hamerstukkenagenda van de raad van 21 december 2017
13-12-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3181212 - College van B&W: stand van zaken Schieoevers.pdfpdf(494,96 KB) Agenderen voor de procedurevergadering van 23 januari 2018
13-12-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3181225 - College van B&W: concept notitie reikwijdte en detailniveau Schieoevers Noord.pdfpdf(2,17 MB) Agenderen voor de procedurevergadering van 23 januari 2018
12-12-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3179572 - Burgerbrief:klacht over wethouder Harpe.pdfpdf(40,52 KB) Voor kennisgeving aannemen
12-12-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3180033 - Stichting Centrum Management Delft: Rode Loper.pdfpdf(167,81 KB) Betrekken bij bespreking onderwerp Rode Loper op 14 december 2017
12-12-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3179879 - Burgerbrief: plannen m.b.t. voormalig V&D-gebouw Gasthuislaan.pdfpdf(98,58 KB) Doorgeleiden naar het college van B&W met verzoek om afschrift van de reactie
12-12-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3180098 - Commissie Welstand en Monumenten en de Kwaliteitskamer: ruimtelijke kwaliteit voor Delft.pdfpdf(177,31 KB) Betrekken bij bespreking onderwerp op 13 december 2017
12-12-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3180378 - Diverse ondernemers binnenstad: Rode Loper.pdfpdf(515,87 KB) Betrekken bij bespreking onderwerp Rode Loper op 14 december 2017
12-12-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3180395 - College van B&W: afschrift reactie op brief Fietsersbond Delft e.o. inz. Rode Loper.pdfpdf(149,66 KB) Betrekken bij bespreking onderwerp Rode Loper op 14 december 2017
11-12-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3178860 - College van B&W: afschrift reactie op burgerbrief inzake bouwplannen Kerkpolder.pdfpdf(71,6 KB) Voor kennisgeving aannemen
11-12-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3178845 - College van B&W: oprichting coöperatieve vereniging beheer groengebieden Midden-Delfland u.a..pdfpdf(149,03 KB) Voor kennisgeving aannemen
13-12-2017
Commissie Sociaal Domein en Wonen
3180752 - Berlimont CMC Consulting: Convenant WMO Regres 2018.pdfpdf(2,64 MB) Voor kennisgeving aannemen
12-12-2017
Commissie Sociaal Domein en Wonen
3180072 - Burgerbrief: sluiting OBS De Schatkaart.pdfpdf(6,54 KB) Doorgeleiden naar het college van B&W met verzoek om afschrift van de reactie
11-12-2017
Commissie Sociaal Domein en Wonen
3178857 - College van B&W: stand van zaken ontwikkelagenda wonen en zorg.pdfpdf(298,96 KB) Voor kennisgeving aannemen