... Ingekomen stukken

Ingekomen stukken

Gevonden resultaten tussen week 26 en 26 in 2017
Publicatiedatum & behandelend orgaan Onderwerp en afzender Behandelvoorstel
28-06-2017
Commissie Economie, Financien en Bestuur
3063500 - Belangenvereniging De Oude en de Nieuwe Delft: vergunde activiteit op de Heilige Geestkerkhof.pdfpdf(1,08 MB) College verzoeken om afschrift reactie voorafgaand aan bespreken evenementenbeleid op 7 september 2017
27-06-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3061602 - Fractie Onafhankelijk Delft: schriftelijke vragen inzake toevoegen adviezen aan bouwplannen.pdfpdf(259,89 KB) Doorgeleiden naar het college van B&W
27-06-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3062117 - Metropoolregio Rotterdam Den Haag: verslag adviescommissie Vervoersautoriteit d.d. 07-06-2017.pdfpdf(259,22 KB) Betrekken bij agendapunt Metropoolregio op 19 september 2017
26-06-2017
Commissie Ruimte en Verkeer
3061167 - Algemeen Bestuur ODH: reactie op ingediende zienswijze Delft begroting 2018 ODH.pdfpdf(181,6 KB) Voor kennisgeving aannemen
28-06-2017
Gemeenteraad
3064520 - College van B&W: beantwoording vragen nav de behandeling Kadernota in de commissie algemeen.pdfpdf(3,88 MB) Betrekken bij Kadernota in raad van 29 juni 2017