... Actueel Commissie praat over jongeren met schulden

Commissie praat over jongeren met schulden

20 juni 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt onder meer de schuldenproblematiek van Delftse jongeren besproken.

De fracties van D66, STIP en PvdA hebben dit onderwerp op de agenda laten zetten om vragen aan de wethouder te kunnen stellen. Bij de bespreking kunnen de fracties ook de nota Jongerenperspectieffonds betrekken.

Op verzoek van de SP, ChristenUnie en D66 praat de commissie ook over de stand van zaken bij de uitvoering van de nota Uitkomsten bestuurlijke opdracht sport. Verder buigt de commissie zich over de conceptzienswijze op de gewijzigde conceptbegroting 2017 en conceptbegroting 2018 van het Inkoopbureau H10.

Op de agenda van de overlegvergadering staat verder de brief van het college over de uitkomsten van het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO) in Delft. De commissie bespreekt voorts het cliënt-ervaringsonderzoek Jeugdhulp. 

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, aansluitend aan de procedurevergadering die om 20.00 uur start. Het Delfts Kwartiertje, waarin fracties vooraf aangemelde vragen aan het college kunnen stellen, begint om 19.45 uur.

Delfts Kwartiertje

Procedurevergadering

Overlegvergadering