... Actueel Commissie bespreekt jaarstukken 2016

Commissie bespreekt jaarstukken 2016

12 juni 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur worden op donderdag 15 juni onder meer de jaarstukken 2016 behandeld.

Bij het voorstel over de jaarstukken bespreekt de commissie ook het advies van de commissie Rekening en Audit en afhankelijk van de uitkomst van de procedurevergadering het voorstel over de verantwoording  fractievergoedingen 2016.

In deze vergadering praat de commissie ook over de nadere duiding van het college bij de huisvesting van VAK en DOK. Dit is een onderdeel uit de Kadernota. De overige onderwerpen uit de Kadernota worden op donderdag 22 juni besproken.

De commissie bespreekt verder de brief van de begeleidingscommissie Onderzoek Grote Projecten. Hierin wordt onder meer wordt ingegaan op de competenties waaraan kandidaat-wethouders  moeten voldoen.

Voorts heeft de commissie de terugkoppeling over de Metropoolregio op de agenda staan en op verzoek van CDA, ChristenUnie en SP wordt het plan van aanpak voor de evaluatie van het gemengd model besproken.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Om 19.15 uur vindt de technische presentatie plaats van de quick scan van de gemeentelijke schuldpositie die is gemaakt door de Delftse Rekenkamer. In het Delfts Kwartiertje worden vanaf 19.45 uur vragen gesteld door CDA en SP over de verkoopprocedure van de vastgoedportefeuille van VOM Delft BV.

Technische presentatie DRK-quick scan Gemeentelijke Schuldpositie

Delfts Kwartiertje

Procedurevergadering

Overlegvergadering