... Actueel

Actueel

De laatste nieuwsberichten zijn op deze pagina te vinden. De berichten ouder dan één maand zijn terug te vinden in het nieuwsarchief.

 

 • Gemeenteraad bespreekt Kadernota 2017

  (26-06-2017)
  26 juni 2017 - De Kadernota 2017 wordt in de vergadering op donderdag 29 juni door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de behandeling van deze nota zijn door verschillende fracties moties en amendementen aangekondigd.
 • Financiële armslag biedt ruimte voor keuzes

  (23-06-2017)
  23 juni 2017 – Delft staat er financieel beter voor dan enkele jaren geleden en dat was donderdag 22 juni te merken in het debat over de Kadernota 2017 van de commissie Algemeen. In een uitgebreide bespreking deelden de fracties hun standpunten met het college en probeerden ze eigen accenten te leggen in de financiële voorstellen die het college verder gaat uitwerken voor de begroting voor 2018.
 • Internationaal onderwijs roept verdeelde reacties op

  (22-06-2017)
  22 juni 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op woensdag 21 juni door de fracties verdeeld gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO) in Delft. 
 • Meer tijd voor alternatief bouwplan Kruisstraat

  (21-06-2017)
  21 juni 2017 - Ontwikkelaar Kennemerland BV krijgt voor de derde maal extra tijd om te sleutelen aan het ontwerp van het bouwplan voor de locatie Kruisstraat 71. Het college heeft dat besloten, omdat het huidige plan opnieuw op verzet stuitte bij de omwonenden en de stadsbouwmeester. De ontwikkelaar heeft laten weten deels aan hun wensen tegemoet te willen komen. 
 • Commissie praat over jongeren met schulden

  (20-06-2017)
  20 juni 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt onder meer de schuldenproblematiek van Delftse jongeren besproken.